Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.34 crt - AAAA

  74.360.872,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 2. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.56 crt - AAAA

  81.848.667,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 3. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAAA

  97.727.082,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫
 4. Khuy măng sét Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  9.96 crt - AAAA

  175.058.508,00 ₫
  26.804.589  - 10.378.436.881  26.804.589 ₫ - 10.378.436.881 ₫
 5. Khuy Măng Sét Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  5.36 crt - AAAA

  57.652.366,00 ₫
  18.483.308  - 2.433.865.819  18.483.308 ₫ - 2.433.865.819 ₫
 6. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.256 crt - AAAA

  79.529.338,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 7. Khuy Măng Sét Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  51.035.417,00 ₫
  19.460.284  - 405.762.223  19.460.284 ₫ - 405.762.223 ₫
 8. Khuy măng sét Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  39.049.058,00 ₫
  16.918.787  - 809.175.404  16.918.787 ₫ - 809.175.404 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Dewott

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.164 crt - AAAA

  63.178.282,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 11. Khuy măng sét Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  48.021.280,00 ₫
  17.370.483  - 860.543.084  17.370.483 ₫ - 860.543.084 ₫
 12. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AAAA

  53.914.836,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 13. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.5 crt - AAAA

  57.497.273,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 14. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.392 crt - AAAA

  90.207.306,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 15. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  49.107.502,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 16. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  36.056.998,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 17. Khuy măng sét Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAAA

  41.828.008,00 ₫
  14.772.099  - 904.821.179  14.772.099 ₫ - 904.821.179 ₫
 18. Khuy măng sét Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.9 crt - AAAA

  129.831.458,00 ₫
  25.607.425  - 3.181.683.028  25.607.425 ₫ - 3.181.683.028 ₫
 19. Khuy măng sét Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAAA

  57.575.385,00 ₫
  19.240.663  - 946.042.679  19.240.663 ₫ - 946.042.679 ₫
 20. Khuy măng sét Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  53.990.403,00 ₫
  22.412.440  - 894.717.456  22.412.440 ₫ - 894.717.456 ₫
 21. Khuy măng sét Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  49.022.314,00 ₫
  20.658.864  - 866.274.194  20.658.864 ₫ - 866.274.194 ₫
 22. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  38.800.570,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 23. Khuy măng sét Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.72 crt - AAAA

  44.217.807,00 ₫
  16.528.506  - 2.602.869.734  16.528.506 ₫ - 2.602.869.734 ₫
 24. Khuy măng sét Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  54.806.059,00 ₫
  18.822.929  - 899.387.241  18.822.929 ₫ - 899.387.241 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAAA

  43.673.847,00 ₫
  13.640.029  - 934.453.112  13.640.029 ₫ - 934.453.112 ₫
 27. Khuy măng sét Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAAA

  44.630.446,00 ₫
  15.066.437  - 3.680.968.395  15.066.437 ₫ - 3.680.968.395 ₫
 28. Khuy măng sét Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  37.417.745,00 ₫
  14.900.872  - 799.835.826  14.900.872 ₫ - 799.835.826 ₫
 29. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  4.8 crt - AAAA

  67.769.394,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫
 30. Khuy măng sét Ryaness Đá Ruby (Đá nhân tạo)
  Mới

  Khuy măng sét Ryaness

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAAA

  54.142.666,00 ₫
  16.998.032  - 2.684.095.767  16.998.032 ₫ - 2.684.095.767 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng