Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  72.001.072,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 2. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  2.5 crt - AAA

  67.544.395,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 3. Khuy măng sét Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  83.098.188,00 ₫
  13.640.029  - 934.453.112  13.640.029 ₫ - 934.453.112 ₫
 4. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Morganite

  4.8 crt - AAA

  146.589.775,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng