Đang tải...
Tìm thấy 4 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Morganite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  63.858.872,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Gonzalo Đá Morganite

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  2.5 crt - AAA

  59.636.870,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 3. Khuy măng sét Calinae Đá Morganite

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  76.691.154,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 4. Khuy măng sét Mesura Đá Morganite

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Morganite

  4.8 crt - AAA

  134.935.652,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 4 of 4 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng