Đang tải...
Tìm thấy 43 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Yeong Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  36.695.681,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 2. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Opan Lửa

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  47.582.965,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 3. Khuy măng sét Neomi Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  41.131.541,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 4. Khuy măng sét Aubert Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  27.516.014,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 5. Khuy măng sét Lamontte Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.32 crt - AAA

  32.597.504,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 6. Khuy măng sét Langolie Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  32.880.845,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 7. Khuy măng sét Taliesin Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1 crt - AAA

  33.266.925,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 8. Khuy măng sét Dewott Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  34.615.770,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Doxey Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  34.847.473,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 11. Khuy măng sét Zuzana Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  38.778.834,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 12. Khuy măng sét Gonzalo Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  2.5 crt - AAA

  43.360.963,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 13. Khuy măng sét Registeel Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  46.833.516,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 14. Khuy măng sét Harold Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1 crt - AAA

  38.994.314,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 15. Khuy măng sét Morgen Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.32 crt - AAA

  29.268.243,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 16. Khuy măng sét Nour Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  29.383.688,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 17. Khuy măng sét Sekhet Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  32.303.889,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 18. Khuy măng sét Ludicolo Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1 crt - AAA

  28.227.343,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 19. Khuy măng sét Lurantis Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  42.977.315,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 20. Khuy măng sét Nefertiti Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1.4 crt - AAA

  45.375.984,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 21. Khuy măng sét Renna Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.32 crt - AAA

  28.170.295,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 22. Khuy măng sét Carafonage Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  30.631.147,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 23. Khuy măng sét Lunala Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  4.9 crt - AAA

  111.409.395,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 24. Khuy măng sét Aisan Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  27.838.018,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Azumarill Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  37.913.400,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 27. Khuy măng sét Azurill Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  40.449.954,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 28. Khuy măng sét Boltund Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  66.818.815,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 29. Khuy măng sét Gamal Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  44.009.835,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 30. Khuy măng sét Gligar Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  39.770.528,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 31. Khuy măng sét Larvitar Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  35.662.079,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 32. Khuy măng sét Litleo Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1 crt - AAA

  30.494.074,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 33. Khuy măng sét Baws Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.32 crt - AAA

  21.547.190,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 34. Khuy măng sét Buoya Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.32 crt - AAA

  19.847.142,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 35. Khuy măng sét Ignace Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.72 crt - AAA

  32.334.440,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 36. Khuy măng sét Sigilyph Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  73.718.774,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 37. Khuy măng sét Artsel Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  30.758.488,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 38. Khuy măng sét Azrutin Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  40.408.048,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 39. Khuy măng sét Calinae Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  52.033.966,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 40. Khuy măng sét Doroyt Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  35.660.458,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 41. Khuy măng sét Polfan Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  26.099.308,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 42. Khuy măng sét Tantri Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  64.036.501,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Voyta Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  33.598.392,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 45. Khuy măng sét Kunye Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  51.571.373,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 46. Khuy măng sét Mesura Đá Opan Lửa

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Opan Lửa

  4.8 crt - AAA

  85.621.275,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 43 of 43 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng