Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Sultan's Power Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.34 crt - AAAA

  66.707.696,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 2. Khuy măng sét Hidden Charisma Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.56 crt - AAAA

  73.190.482,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 3. Khuy măng sét Inspiring Whisper Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAAA

  84.281.080,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 4. Khuy măng sét Exciting Journey Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  9.96 crt - AAAA

  158.413.782,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 5. Khuy Măng Sét Earvin Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  5.36 crt - AAAA

  49.818.875,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 6. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.256 crt - AAAA

  70.617.970,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 7. Khuy Măng Sét Aerrion Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  43.293.642,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 8. Khuy măng sét Aubert Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  33.301.802,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Dewott Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.164 crt - AAAA

  56.488.211,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 11. Khuy măng sét Doxey Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  40.633.261,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 12. Khuy măng sét Zuzana Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AAAA

  46.186.805,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 13. Khuy măng sét Gonzalo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.5 crt - AAAA

  49.606.369,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 14. Khuy măng sét Registeel Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.392 crt - AAAA

  78.384.984,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 15. Khuy măng sét Harold Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  41.806.099,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 16. Khuy măng sét Ludicolo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  31.039.128,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 17. Khuy măng sét Carafonage Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAAA

  36.416.935,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 18. Khuy măng sét Boltund Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.9 crt - AAAA

  115.592.465,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 19. Khuy măng sét Gamal Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAAA

  49.795.623,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 20. Khuy măng sét Gligar Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  45.556.316,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 21. Khuy măng sét Larvitar Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  41.447.867,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 22. Khuy măng sét Litleo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1 crt - AAAA

  33.305.859,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 23. Khuy măng sét Ignace Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.72 crt - AAAA

  37.525.427,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 24. Khuy măng sét Azrutin Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  46.193.836,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Calinae Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAAA

  37.461.351,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 27. Khuy măng sét Doroyt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAAA

  38.769.643,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 28. Khuy măng sét Polfan Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  0.7 crt - AAAA

  31.885.096,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 29. Khuy măng sét Mesura Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  4.8 crt - AAAA

  56.503.082,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng