Đang tải...
Tìm thấy 74 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AA

  52.216.731,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 2. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.47 crt - AA

  46.495.533,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 3. Khuy măng sét Broth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  30.851.738,00 ₫
  14.442.383  - 190.668.902  14.442.383 ₫ - 190.668.902 ₫
 4. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Green Sapphire & Kim Cương

  3.256 crt - AA

  88.048.166,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 5. Khuy măng sét Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Đen

  0.56 crt - AAA

  50.784.380,00 ₫
  21.548.954  - 318.663.583  21.548.954 ₫ - 318.663.583 ₫
 6. Khuy măng sét Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  37.096.237,00 ₫
  16.918.787  - 809.175.404  16.918.787 ₫ - 809.175.404 ₫
 7. Khuy măng sét Lamontte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  39.164.530,00 ₫
  20.247.073  - 244.498.839  20.247.073 ₫ - 244.498.839 ₫
 8. Khuy măng sét Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.56 crt - AA

  42.271.212,00 ₫
  14.514.553  - 3.313.498.440  14.514.553 ₫ - 3.313.498.440 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  45.630.065,00 ₫
  20.148.017  - 1.043.188.448  20.148.017 ₫ - 1.043.188.448 ₫
 11. Khuy măng sét Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  32.557.203,00 ₫
  15.262.569  - 200.433.010  15.262.569 ₫ - 200.433.010 ₫
 12. Khuy măng sét Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  27.152.134,00 ₫
  12.840.504  - 175.725.579  12.840.504 ₫ - 175.725.579 ₫
 13. Khuy măng sét Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  32.520.127,00 ₫
  13.550.878  - 200.220.745  13.550.878 ₫ - 200.220.745 ₫
 14. Khuy măng sét Dewott

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.164 crt - AA

  62.555.644,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 15. Khuy măng sét Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  46.068.459,00 ₫
  17.370.483  - 860.543.084  17.370.483 ₫ - 860.543.084 ₫
 16. Khuy măng sét Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  62.632.626,00 ₫
  12.885.221  - 2.594.124.491  12.885.221 ₫ - 2.594.124.491 ₫
 17. Khuy măng sét Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  35.782.753,00 ₫
  17.347.558  - 218.899.900  17.347.558 ₫ - 218.899.900 ₫
 18. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  2.5 crt - AA

  66.016.101,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 19. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.392 crt - AA

  97.480.857,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 20. Khuy măng sét Anubis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  29.035.049,00 ₫
  12.061.074  - 180.268.007  12.061.074 ₫ - 180.268.007 ₫
 21. Khuy măng sét Fox

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  8.64 crt - AA

  184.634.972,00 ₫
  32.745.127  - 27.298.455.521  32.745.127 ₫ - 27.298.455.521 ₫
 22. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  48.145.242,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 23. Khuy măng sét Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  35.197.472,00 ₫
  14.501.817  - 221.786.679  14.501.817 ₫ - 221.786.679 ₫
 24. Khuy măng sét Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.274 crt - AA

  36.755.202,00 ₫
  14.246.253  - 632.586.620  14.246.253 ₫ - 632.586.620 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  57.330.859,00 ₫
  11.946.169  - 2.563.770.866  11.946.169 ₫ - 2.563.770.866 ₫
 27. Khuy măng sét Atreus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  24.326.487,00 ₫
  11.304.285  - 153.310.592  11.304.285 ₫ - 153.310.592 ₫
 28. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  35.094.738,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 29. Khuy măng sét Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.276 crt - AA

  69.319.480,00 ₫
  14.739.552  - 2.671.940.158  14.739.552 ₫ - 2.671.940.158 ₫
 30. Khuy măng sét Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.4 crt - AA

  91.934.563,00 ₫
  12.962.485  - 4.997.424.427  12.962.485 ₫ - 4.997.424.427 ₫
 31. Khuy măng sét Palash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  38.822.927,00 ₫
  16.245.205  - 236.305.480  16.245.205 ₫ - 236.305.480 ₫
 32. Khuy măng sét Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  33.862.762,00 ₫
  15.672.661  - 214.145.207  15.672.661 ₫ - 214.145.207 ₫
 33. Khuy măng sét Wob

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.592 crt - AAA

  34.909.643,00 ₫
  10.064.103  - 175.584.070  10.064.103 ₫ - 175.584.070 ₫
 34. Khuy măng sét Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.84 crt - AA

  39.875.187,00 ₫
  14.772.099  - 904.821.179  14.772.099 ₫ - 904.821.179 ₫
 35. Khuy măng sét Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  49.430.140,00 ₫
  17.972.744  - 276.423.213  17.972.744 ₫ - 276.423.213 ₫
 36. Khuy măng sét Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  4.9 crt - AA

  265.879.965,00 ₫
  16.435.393  - 17.170.998.804  16.435.393 ₫ - 17.170.998.804 ₫
 37. Khuy măng sét Sauly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.2 crt - AAA

  48.553.353,00 ₫
  20.968.202  - 362.036.018  20.968.202 ₫ - 362.036.018 ₫
 38. Khuy măng sét Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.948 crt - AA

  35.470.867,00 ₫
  14.281.912  - 624.888.539  14.281.912 ₫ - 624.888.539 ₫
 39. Khuy măng sét Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  63.239.982,00 ₫
  14.330.592  - 2.625.963.966  14.330.592 ₫ - 2.625.963.966 ₫
 40. Khuy măng sét Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  67.192.888,00 ₫
  14.834.646  - 2.620.232.861  14.834.646 ₫ - 2.620.232.861 ₫
 41. Khuy măng sét Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.9 crt - AA

  129.208.820,00 ₫
  25.607.425  - 3.181.683.028  25.607.425 ₫ - 3.181.683.028 ₫
 42. Khuy măng sét Borghild

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  24.363.561,00 ₫
  11.322.115  - 153.522.850  11.322.115 ₫ - 153.522.850 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Cullison

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  30.184.384,00 ₫
  12.552.393  - 186.848.170  12.552.393 ₫ - 186.848.170 ₫
 45. Khuy măng sét Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.964 crt - AA

  55.622.564,00 ₫
  19.240.663  - 946.042.679  19.240.663 ₫ - 946.042.679 ₫
 46. Khuy măng sét Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  52.037.582,00 ₫
  22.412.440  - 894.717.456  22.412.440 ₫ - 894.717.456 ₫
 47. Khuy măng sét Hadjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  41.444.519,00 ₫
  18.359.346  - 308.517.403  18.359.346 ₫ - 308.517.403 ₫
 48. Khuy măng sét Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  47.069.493,00 ₫
  20.658.864  - 866.274.194  20.658.864 ₫ - 866.274.194 ₫
 49. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  37.838.310,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 50. Khuy măng sét Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  25.854.499,00 ₫
  12.196.640  - 168.296.372  12.196.640 ₫ - 168.296.372 ₫
 51. Khuy măng sét Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  23.778.281,00 ₫
  11.166.455  - 156.409.629  11.166.455 ₫ - 156.409.629 ₫
 52. Khuy măng sét Chunky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  34.596.343,00 ₫
  16.758.882  - 212.107.480  16.758.882 ₫ - 212.107.480 ₫
 53. Khuy măng sét Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.72 crt - AA

  42.519.702,00 ₫
  16.528.506  - 2.602.869.734  16.528.506 ₫ - 2.602.869.734 ₫
 54. Khuy măng sét Sawsbuck

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  60.919.804,00 ₫
  22.938.570  - 362.814.317  22.938.570 ₫ - 362.814.317 ₫
 55. Khuy măng sét Fenurimas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  30.592.212,00 ₫
  14.317.573  - 189.183.062  14.317.573 ₫ - 189.183.062 ₫
 56. Khuy măng sét Annabels

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.4 crt - AAA

  32.784.749,00 ₫
  16.641.430  - 215.772.560  16.641.430 ₫ - 215.772.560 ₫
 57. Khuy măng sét Apace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  31.221.642,00 ₫
  12.790.127  - 200.447.159  12.790.127 ₫ - 200.447.159 ₫
 58. Khuy măng sét Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  52.853.238,00 ₫
  18.822.929  - 899.387.241  18.822.929 ₫ - 899.387.241 ₫
 59. Khuy măng sét Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  24.178.186,00 ₫
  11.232.965  - 152.461.540  11.232.965 ₫ - 152.461.540 ₫
 60. Khuy măng sét Darjobina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  34.872.285,00 ₫
  11.339.945  - 398.375.464  11.339.945 ₫ - 398.375.464 ₫
 61. Khuy măng sét Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  2.044 crt - AA

  45.762.516,00 ₫
  15.066.437  - 3.680.968.395  15.066.437 ₫ - 3.680.968.395 ₫
 62. Khuy măng sét Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  35.464.924,00 ₫
  14.900.872  - 799.835.826  14.900.872 ₫ - 799.835.826 ₫
 63. Khuy măng sét Scurf

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  33.001.256,00 ₫
  13.550.878  - 210.635.789  13.550.878 ₫ - 210.635.789 ₫

You’ve viewed 60 of 74 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng