Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Artsel Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.47 crt - AA

  41.654.153,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 2. Khuy măng sét Zuzana Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AA

  45.348.677,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 3. Khuy măng sét Broth Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  26.072.272,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫
 4. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Sapphire Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Green Sapphire & Kim Cương

  3.256 crt - AA

  79.188.506,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 5. Khuy măng sét Neomi Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Đen

  0.56 crt - AAA

  43.024.089,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 6. Khuy măng sét Aubert Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  31.895.910,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 7. Khuy măng sét Lamontte Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  33.057.123,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 8. Khuy măng sét Langolie Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.56 crt - AA

  37.477.031,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Taliesin Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  39.269.004,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 11. Khuy măng sét Cataphote Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  27.488.978,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫
 12. Khuy măng sét Ahnjong Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  23.104.757,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 13. Khuy măng sét Biro Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  27.453.561,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 14. Khuy măng sét Dewott Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.164 crt - AA

  56.677.466,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 15. Khuy măng sét Doxey Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  39.227.369,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 16. Khuy măng sét Yeong Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  56.432.246,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 17. Khuy măng sét Zaur Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  30.145.305,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 18. Khuy măng sét Gonzalo Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  2.5 crt - AA

  58.176.905,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 19. Khuy măng sét Registeel Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.392 crt - AA

  86.901.448,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 20. Khuy măng sét Anubis Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Anubis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  24.584.729,00 ₫
  10.174.334  - 154.161.495  10.174.334 ₫ - 154.161.495 ₫
 21. Khuy măng sét Fox Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  8.64 crt - AA

  168.446.447,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 22. Khuy măng sét Harold Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  41.211.298,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 23. Khuy măng sét Morgen Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  29.727.862,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 24. Khuy măng sét Nour Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.274 crt - AA

  32.384.727,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Sekhet Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  52.040.454,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 27. Khuy măng sét Atreus Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Atreus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  20.688.785,00 ₫
  9.572.504  - 131.856.472  9.572.504 ₫ - 131.856.472 ₫
 28. Khuy măng sét Ludicolo Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  30.444.327,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 29. Khuy măng sét Lurantis Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.276 crt - AA

  62.713.880,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 30. Khuy măng sét Nefertiti Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.4 crt - AA

  84.849.115,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 31. Khuy măng sét Palash Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Palash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  32.659.958,00 ₫
  13.626.340  - 200.393.722  13.626.340 ₫ - 200.393.722 ₫
 32. Khuy măng sét Renna Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  28.629.914,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 33. Khuy măng sét Wob Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Wob

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.592 crt - AAA

  31.613.380,00 ₫
  8.686.792  - 157.797.890  8.686.792 ₫ - 157.797.890 ₫
 34. Khuy măng sét Carafonage Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.84 crt - AA

  35.011.043,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 35. Khuy măng sét Catechisme Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  42.509.586,00 ₫
  15.155.519  - 237.095.626  15.155.519 ₫ - 237.095.626 ₫
 36. Khuy măng sét Lunala Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  4.9 crt - AA

  249.565.353,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 37. Khuy măng sét Sauly Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sauly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.2 crt - AAA

  41.282.405,00 ₫
  17.577.979  - 316.650.206  17.577.979 ₫ - 316.650.206 ₫
 38. Khuy măng sét Aisan Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.948 crt - AA

  30.839.057,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 39. Khuy măng sét Azumarill Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  57.649.965,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 40. Khuy măng sét Azurill Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  60.186.519,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 41. Khuy măng sét Boltund Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  2.9 crt - AA

  115.781.720,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 42. Khuy măng sét Borghild Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Borghild

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  20.759.621,00 ₫
  9.606.570  - 132.262.020  9.606.570 ₫ - 132.262.020 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Cullison Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Cullison

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  25.541.007,00 ₫
  10.583.124  - 159.636.367  10.583.124 ₫ - 159.636.367 ₫
 45. Khuy măng sét Gamal Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.964 crt - AA

  48.389.731,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 46. Khuy măng sét Gligar Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  44.150.424,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 47. Khuy măng sét Hadjer Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Hadjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  35.518.517,00 ₫
  15.517.536  - 271.404.807  15.517.536 ₫ - 271.404.807 ₫
 48. Khuy măng sét Larvitar Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  40.041.975,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 49. Khuy măng sét Litleo Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1 crt - AA

  32.711.058,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 50. Khuy măng sét Baws Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  22.006.809,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 51. Khuy măng sét Buoya Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  20.306.761,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 52. Khuy măng sét Chunky Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Chunky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  29.189.027,00 ₫
  14.094.070  - 180.521.977  14.094.070 ₫ - 180.521.977 ₫
 53. Khuy măng sét Ignace Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.72 crt - AA

  36.687.299,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 54. Khuy măng sét Sawsbuck Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sawsbuck

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  50.864.642,00 ₫
  19.114.728  - 304.619.010  19.114.728 ₫ - 304.619.010 ₫
 55. Khuy măng sét Fenurimas Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Fenurimas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  25.859.765,00 ₫
  12.059.311  - 161.461.320  12.059.311 ₫ - 161.461.320 ₫
 56. Khuy măng sét Annabels Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Annabels

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.4 crt - AAA

  27.777.186,00 ₫
  14.004.850  - 185.848.148  14.004.850 ₫ - 185.848.148 ₫
 57. Khuy măng sét Apace Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Apace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  26.531.890,00 ₫
  10.810.230  - 172.627.353  10.810.230 ₫ - 172.627.353 ₫
 58. Khuy măng sét Azrutin Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  44.787.944,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 59. Khuy măng sét Crisp Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  20.582.533,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 60. Khuy măng sét Darjobina Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Darjobina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  30.975.590,00 ₫
  9.708.767  - 367.181.218  9.708.767 ₫ - 367.181.218 ₫
 61. Khuy măng sét Doroyt Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  2.044 crt - AA

  40.635.154,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 62. Khuy măng sét Polfan Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.7 crt - AA

  30.479.204,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 63. Khuy măng sét Scurf Đá Sapphire Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Scurf

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  28.019.432,00 ₫
  11.446.126  - 181.143.813  11.446.126 ₫ - 181.143.813 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng