Đang tải...
Tìm thấy 928 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Artsel Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.47 crt - AA

  40.626.770,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 2. Khuy Măng Sét Euston Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  24.523.087,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 3. Khuy măng sét Youthful Mind Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  38.578.766,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 4. Khuy măng sét Undamilas Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Undamilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  23.187.488,00 ₫
  10.969.204  - 137.507.078  10.969.204 ₫ - 137.507.078 ₫
 5. Khuy măng sét Fair&Noble Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.008 crt - AAA

  28.119.737,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 6. Khuy măng sét Nave Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Nave

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.29 crt - AAA

  24.518.761,00 ₫
  11.037.336  - 154.918.517  11.037.336 ₫ - 154.918.517 ₫
 7. Khuy măng sét Izza Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  24.880.237,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 8. Khuy măng sét Xoana Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  22.848.182,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Jorrit Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Jorrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.432 crt - AAA

  23.206.415,00 ₫
  10.790.223  - 162.461.672  10.790.223 ₫ - 162.461.672 ₫
 11. Khuy măng sét Consus Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Consus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.5 crt - AAA

  29.220.660,00 ₫
  12.076.344  - 277.596.141  12.076.344 ₫ - 277.596.141 ₫
 12. Khuy măng sét Hidden Charisma Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  2.56 crt - AA

  73.974.537,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 13. Khuy Măng Sét Akerion Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akerion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.4 crt - AAA

  51.671.948,00 ₫
  18.557.778  - 401.220.032  18.557.778 ₫ - 401.220.032 ₫
 14. Khuy măng sét Zuzana Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AA

  44.645.731,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 15. Khuy măng sét Crisp Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  20.582.533,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 16. Khuy măng sét Werne Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  16.331.330,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 17. Khuy Măng Sét Aaridon Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  30.924.493,00 ₫
  14.264.940  - 180.697.713  14.264.940 ₫ - 180.697.713 ₫
 18. Khuy măng sét Febinasin Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  20.014.769,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Wob Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Wob

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.592 crt - AAA

  26.449.429,00 ₫
  8.686.792  - 157.797.890  8.686.792 ₫ - 157.797.890 ₫
 21. Khuy măng sét Tanesha Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  26.801.984,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 22. Khuy măng sét Mysterious Vibe Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.54 crt - AAA

  28.891.086,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 23. Khuy măng sét Splendid Logic Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  19.645.721,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 24. Khuy măng sét Scrafty Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Scrafty

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  27.793.679,00 ₫
  11.673.231  - 160.555.603  11.673.231 ₫ - 160.555.603 ₫
 25. Khuy măng sét Contemporary Tale Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  29.643.238,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét VIP Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.576 crt - AAA

  33.003.321,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 28. Khuy Măng Sét Aleser Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  29.514.545,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 29. Khuy Măng Sét Atanas Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.14 crt - AAA

  66.264.840,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 30. Khuy măng sét Laktena Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAA

  31.056.430,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 31. Khuy măng sét Alvator Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Alvator

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.152 crt - AAA

  37.805.794,00 ₫
  16.571.955  - 291.573.952  16.571.955 ₫ - 291.573.952 ₫
 32. Khuy măng sét Reprotr Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Reprotr

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  20.603.892,00 ₫
  9.981.835  - 128.531.002  9.981.835 ₫ - 128.531.002 ₫
 33. Khuy măng sét Verni Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Verni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.352 crt - AAA

  24.188.105,00 ₫
  10.807.797  - 155.634.981  10.807.797 ₫ - 155.634.981 ₫
 34. Khuy măng sét Breed Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Breed

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  17.132.959,00 ₫
  8.259.616  - 97.736.547  8.259.616 ₫ - 97.736.547 ₫
 35. Khuy măng sét Dewott Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  2.164 crt - AA

  55.812.301,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 36. Khuy Măng Sét Radburt Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  28.397.942,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 37. Khuy Măng Sét Arturo Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  34.537.095,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 38. Khuy măng sét Biro Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  27.453.561,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 39. Khuy Măng Sét Ahmiel Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  58.553.250,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 40. Khuy Măng Sét Amarus Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Amarus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  31.645.282,00 ₫
  11.711.082  - 163.097.019  11.711.082 ₫ - 163.097.019 ₫
 41. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  3.256 crt - AA

  77.025.595,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 42. Khuy măng sét Vaast Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Vaast

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.504 crt - AAA

  26.417.527,00 ₫
  11.967.658  - 190.322.672  11.967.658 ₫ - 190.322.672 ₫
 43. Khuy măng sét Perennis Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Perennis

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  16.508.419,00 ₫
  8.083.880  - 95.762.889  8.083.880 ₫ - 95.762.889 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Ludo Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  21.491.496,00 ₫
  9.555.471  - 127.814.535  9.555.471 ₫ - 127.814.535 ₫
 46. Khuy măng sét Vlastislav Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Vlastislav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  21.690.754,00 ₫
  10.015.360  - 140.643.298  10.015.360 ₫ - 140.643.298 ₫
 47. Khuy măng sét Wiebke Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Wiebke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.65 crt - AAA

  20.269.721,00 ₫
  9.689.842  - 160.758.379  9.689.842 ₫ - 160.758.379 ₫
 48. Khuy măng sét Archibaldo Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  26.043.343,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 49. Khuy Măng Sét Faolan Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  29.883.322,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 50. Khuy măng sét Urban Line Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  35.854.038,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 51. Khuy Măng Sét Plutus Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Plutus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.288 crt - AAA

  36.287.160,00 ₫
  14.691.574  - 203.259.579  14.691.574 ₫ - 203.259.579 ₫
 52. Khuy măng sét Baldwin Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  26.621.380,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 53. Khuy Măng Sét Efisio Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  34.945.345,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 54. Khuy măng sét Balsaminaceae Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Balsaminaceae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  32.705.650,00 ₫
  15.798.714  - 203.705.683  15.798.714 ₫ - 203.705.683 ₫
 55. Khuy măng sét Ezhel Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  20.725.284,00 ₫
  10.056.455  - 146.064.095  10.056.455 ₫ - 146.064.095 ₫
 56. Khuy măng sét Artus Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Artus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  56.777.230,00 ₫
  17.278.956  - 1.336.881.931  17.278.956 ₫ - 1.336.881.931 ₫
 57. Khuy măng sét Dorete Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  18.380.959,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 58. Khuy măng sét Ahnjong Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  23.591.412,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 59. Khuy măng sét Dayshanay Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Dayshanay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.408 crt - AAA

  25.559.931,00 ₫
  11.395.027  - 183.455.426  11.395.027 ₫ - 183.455.426 ₫
 60. Khuy măng sét Sultan's Power Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  3.34 crt - AA

  73.115.321,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 61. Khuy măng sét Simply Wise Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  37.815.798,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 62. Khuy Măng Sét Giffard Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  26.491.606,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 63. Khuy Măng Sét Briand Đá Sapphire

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Briand

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  32.507.473,00 ₫
  14.811.616  - 208.180.205  14.811.616 ₫ - 208.180.205 ₫
 64. Khuy măng sét Apollo Đá Sapphire

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  3.472 crt - AAA

  82.279.847,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫

You’ve viewed 60 of 928 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng