Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Bartolomeo Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  26.202.316,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 2. Khuy măng sét Parfaid Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  29.564.021,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 3. Khuy măng sét Humberto Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  36.747.049,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 4. Khuy măng sét Adelhard Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  20.232.141,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 5. Khuy măng sét Archibaldo Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  25.827.052,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 6. Khuy măng sét Baldwin Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  26.188.798,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 7. Khuy măng sét Primerio Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  29.571.591,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 8. Khuy măng sét Ramiro Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.178.297,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Renzo Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  31.065.082,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 11. Khuy măng sét Reynard Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  31.665.290,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 12. Khuy măng sét Wilfredo Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  28.585.575,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 13. Khuy măng sét Cataphote Đá Tourmaline Hồng

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  27.326.759,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng