Đang tải...
Tìm thấy 996 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  24.008.376,00 ₫
  11.232.965  - 152.461.540  11.232.965 ₫ - 152.461.540 ₫
 2. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  44.614.882,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 3. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  15.601.340,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 4. Khuy măng sét Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  49.822.120,00 ₫
  21.548.954  - 318.663.583  21.548.954 ₫ - 318.663.583 ₫
 5. Khuy măng sét Artus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.88 crt - AAA

  50.100.610,00 ₫
  20.464.997  - 1.424.922.488  20.464.997 ₫ - 1.424.922.488 ₫
 6. Khuy măng sét Liossey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  30.113.630,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 7. Khuy măng sét Chook

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  38.033.591,00 ₫
  16.666.901  - 242.347.900  16.666.901 ₫ - 242.347.900 ₫
 8. Khuy măng sét Piquet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  34.027.478,00 ₫
  14.281.912  - 218.588.579  14.281.912 ₫ - 218.588.579 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  23.245.360,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 11. Khuy măng sét Aera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  36.124.356,00 ₫
  14.977.287  - 210.565.038  14.977.287 ₫ - 210.565.038 ₫
 12. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  2.56 crt - AA

  82.188.288,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 13. Khuy măng sét Consentire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  36.300.676,00 ₫
  13.836.160  - 228.777.217  13.836.160 ₫ - 228.777.217 ₫
 14. Khuy măng sét Neologie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  26.668.173,00 ₫
  12.656.543  - 159.282.257  12.656.543 ₫ - 159.282.257 ₫
 15. Khuy Măng Sét Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  36.651.051,00 ₫
  17.038.220  - 214.626.334  17.038.220 ₫ - 214.626.334 ₫
 16. Khuy măng sét Assery

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  21.291.124,00 ₫
  10.283.441  - 132.636.157  10.283.441 ₫ - 132.636.157 ₫
 17. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  29.240.803,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 18. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  37.549.914,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Edwige

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  41.801.687,00 ₫
  18.396.138  - 265.244.020  18.396.138 ₫ - 265.244.020 ₫
 21. Khuy măng sét Erlend

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  36.189.449,00 ₫
  17.235.766  - 274.328.882  17.235.766 ₫ - 274.328.882 ₫
 22. Khuy măng sét Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  23.325.453,00 ₫
  11.166.455  - 156.409.629  11.166.455 ₫ - 156.409.629 ₫
 23. Khuy Măng Sét Adhruth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  29.410.614,00 ₫
  14.752.571  - 179.121.787  14.752.571 ₫ - 179.121.787 ₫
 24. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  41.025.936,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 25. Khuy măng sét Gustavo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  43.656.301,00 ₫
  20.457.638  - 277.484.532  20.457.638 ₫ - 277.484.532 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Cletus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  38.450.476,00 ₫
  15.096.154  - 241.682.815  15.096.154 ₫ - 241.682.815 ₫
 28. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.256 crt - AA

  68.972.784,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 29. Khuy Măng Sét Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  48.286.185,00 ₫
  19.562.171  - 333.055.024  19.562.171 ₫ - 333.055.024 ₫
 30. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  38.006.139,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 31. Khuy Măng Sét Adicus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  41.500.556,00 ₫
  19.426.322  - 250.640.315  19.426.322 ₫ - 250.640.315 ₫
 32. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  24.388.185,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 33. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  35.559.170,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 34. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  35.676.339,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 35. Khuy Măng Sét Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  36.203.600,00 ₫
  16.143.319  - 218.829.148  16.143.319 ₫ - 218.829.148 ₫
 36. Khuy Măng Sét Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  41.013.766,00 ₫
  17.592.369  - 249.338.434  17.592.369 ₫ - 249.338.434 ₫
 37. Khuy Măng Sét Zachriel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.272 crt - AAA

  47.071.189,00 ₫
  18.406.893  - 306.890.050  18.406.893 ₫ - 306.890.050 ₫
 38. Khuy Măng Sét Aggelos

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - AAA

  41.435.463,00 ₫
  17.422.558  - 256.045.954  17.422.558 ₫ - 256.045.954 ₫
 39. Khuy Măng Sét Ajulius

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.2 crt - AAA

  51.973.054,00 ₫
  20.471.506  - 326.814.487  20.471.506 ₫ - 326.814.487 ₫
 40. Khuy măng sét Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  38.179.346,00 ₫
  18.488.119  - 319.371.123  18.488.119 ₫ - 319.371.123 ₫
 41. Khuy Măng Sét Abraxus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  40.290.940,00 ₫
  17.015.013  - 248.008.257  17.015.013 ₫ - 248.008.257 ₫
 42. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AAA

  37.684.913,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 43. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  28.350.429,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  38.906.983,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 46. Khuy Măng Sét Acadius

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - AAA

  67.478.452,00 ₫
  20.872.542  - 389.502.868  20.872.542 ₫ - 389.502.868 ₫
 47. Khuy Măng Sét Heribert

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  35.688.792,00 ₫
  16.269.545  - 223.145.164  16.269.545 ₫ - 223.145.164 ₫
 48. Khuy Măng Sét Plutus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.288 crt - AAA

  41.628.479,00 ₫
  17.439.539  - 236.546.043  17.439.539 ₫ - 236.546.043 ₫
 49. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  40.999.048,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 50. Khuy Măng Sét Delbert

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.504 crt - AAA

  68.608.540,00 ₫
  23.745.170  - 417.988.576  23.745.170 ₫ - 417.988.576 ₫
 51. Khuy Măng Sét Pagiel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  35.691.338,00 ₫
  15.452.756  - 222.140.449  15.452.756 ₫ - 222.140.449 ₫
 52. Khuy Măng Sét Acheron

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  35.237.096,00 ₫
  16.454.638  - 221.220.645  16.454.638 ₫ - 221.220.645 ₫
 53. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  31.983.808,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 54. Khuy măng sét Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  45.495.066,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 55. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.372 crt - AAA

  36.784.635,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 56. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  46.995.058,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 57. Khuy Măng Sét Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  39.507.264,00 ₫
  14.317.573  - 223.428.182  14.317.573 ₫ - 223.428.182 ₫
 58. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  31.439.000,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 59. Khuy Măng Sét Giordani

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  44.147.052,00 ₫
  30.480.987  - 248.305.420  30.480.987 ₫ - 248.305.420 ₫
 60. Khuy Măng Sét Aidren

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - AAA

  50.975.983,00 ₫
  19.239.531  - 302.489.130  19.239.531 ₫ - 302.489.130 ₫
 61. Khuy Măng Sét Nicandro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  35.019.455,00 ₫
  15.747.095  - 205.640.532  15.747.095 ₫ - 205.640.532 ₫
 62. Khuy Măng Sét Alerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.1 crt - AAA

  58.703.776,00 ₫
  25.195.351  - 413.389.541  25.195.351 ₫ - 413.389.541 ₫
 63. Khuy Măng Sét Chevell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  35.881.526,00 ₫
  16.700.297  - 214.838.596  16.700.297 ₫ - 214.838.596 ₫
 64. Khuy Măng Sét Ahmiel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  62.625.267,00 ₫
  20.797.825  - 546.407.782  20.797.825 ₫ - 546.407.782 ₫

You’ve viewed 60 of 996 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng