Đang tải...
Tìm thấy 1030 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Magical Day Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  22.800.327,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 2. Nhẫn nam Hercules Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  19.194.753,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 3. Nhẫn nam Tubias Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Tubias

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  2.712 crt - VS

  52.994.028,00 ₫
  14.453.654  - 1.130.526.679  14.453.654 ₫ - 1.130.526.679 ₫
 4. Nhẫn nam Buizel Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.045 crt - VS

  11.743.795,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 5. Nhẫn nam Marius Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - VS

  25.954.934,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 6. Nhẫn nam Daphine Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  14.667.240,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 7. Nhẫn nam Erasto Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Erasto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.376 crt - VS

  25.473.146,00 ₫
  11.548.323  - 170.518.516  11.548.323 ₫ - 170.518.516 ₫
 8. Nhẫn Pinky của Nam Namie Đá Moissanite

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Namie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  16.693.078,00 ₫
  7.960.865  - 106.618.006  7.960.865 ₫ - 106.618.006 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Irectua Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Irectua

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.584 crt - VS

  31.505.504,00 ₫
  12.566.514  - 203.611.055  12.566.514 ₫ - 203.611.055 ₫
 11. Nhẫn nam Aubin Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Aubin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.195 crt - VS

  22.786.809,00 ₫
  9.417.315  - 141.941.050  9.417.315 ₫ - 141.941.050 ₫
 12. Nhẫn nam Heroic Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  27.156.701,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 13. Nhẫn nam Ajax Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Ajax

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  29.285.006,00 ₫
  15.272.856  - 179.318.858  15.272.856 ₫ - 179.318.858 ₫
 14. Nhẫn nam Alecander Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  21.512.855,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 15. Nhẫn nam Graveler Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.668 crt - VS

  26.098.227,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 16. Nhẫn nam Sworica Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Sworica

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  21.178.955,00 ₫
  9.964.261  - 176.615.218  9.964.261 ₫ - 176.615.218 ₫
 17. Nhẫn nam Ardito Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  17.577.438,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 18. Nhẫn nam Malachi Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  36.863.577,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.15 crt - VS

  36.659.722,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 21. Nhẫn nam Ramses Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  26.077.950,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 22. Nhẫn nam Silverio Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  26.193.124,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 23. Nhẫn Pinky của Nam Licgest Đá Moissanite

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Licgest

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  19.879.857,00 ₫
  9.314.036  - 132.775.713  9.314.036 ₫ - 132.775.713 ₫
 24. Nhẫn Pinky của Nam Talgo Đá Moissanite

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.64 crt - VS

  26.217.186,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 25. Nhẫn nam Vorian Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.4 crt - VS

  47.228.518,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Pinky của Nam Bazot Đá Moissanite

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bazot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  17.200.009,00 ₫
  8.400.206  - 103.603.443  8.400.206 ₫ - 103.603.443 ₫
 28. Nhẫn nam Usry Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Usry

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.546 crt - VS

  25.440.701,00 ₫
  11.207.665  - 197.392.687  11.207.665 ₫ - 197.392.687 ₫
 29. Nhẫn nam Amir Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  27.209.422,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 30. Nhẫn nam Forte Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Forte

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  32.193.851,00 ₫
  16.957.224  - 192.390.955  16.957.224 ₫ - 192.390.955 ₫
 31. Nhẫn nam Absolute Strength Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.47 crt - VS

  39.571.540,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 32. Nhẫn nam Abstract Mind Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Abstract Mind

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.922 crt - VS

  31.398.710,00 ₫
  15.917.674  - 185.645.370  15.917.674 ₫ - 185.645.370 ₫
 33. Nhẫn nam Ares Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  29.383.689,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 34. Nhẫn nam Cool Breeze Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.25 crt - VS

  42.137.836,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 35. Nhẫn nam Final Round Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  27.650.386,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 36. Nhẫn nam Fine Tune Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  27.133.721,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 37. Nhẫn nam Generous Heart Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Generous Heart

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  30.311.307,00 ₫
  15.575.664  - 191.755.596  15.575.664 ₫ - 191.755.596 ₫
 38. Nhẫn nam Genius Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Genius

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  27.940.216,00 ₫
  14.250.881  - 180.995.115  14.250.881 ₫ - 180.995.115 ₫
 39. Nhẫn nam Guilt Free Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  33.666.253,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 40. Nhẫn nam Legendary Spirit Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Legendary Spirit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  26.895.799,00 ₫
  13.788.558  - 179.089.046  13.788.558 ₫ - 179.089.046 ₫
 41. Nhẫn nam No Rush Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  30.301.574,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 42. Nhẫn nam Optimist Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Optimist

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  36.151.437,00 ₫
  16.919.373  - 738.012.357  16.919.373 ₫ - 738.012.357 ₫
 43. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  28.626.939,00 ₫
  11.791.921  - 174.154.904  11.791.921 ₫ - 174.154.904 ₫
 44. Nhẫn nam Powerful Mind Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  23.041.221,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 45. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  38.802.085,00 ₫
  17.487.137  - 222.644.675  17.487.137 ₫ - 222.644.675 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Silent Approval Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  32.610.482,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 48. Nhẫn nam Sporty Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.15 crt - VS

  31.984.589,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 49. Nhẫn nam Terra Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Terra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  26.490.795,00 ₫
  13.664.191  - 166.300.838  13.664.191 ₫ - 166.300.838 ₫
 50. Nhẫn nam Wise Decision Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Wise Decision

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.876 crt - VS

  36.827.887,00 ₫
  17.714.242  - 416.090.048  17.714.242 ₫ - 416.090.048 ₫
 51. Nhẫn nam Addison Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Addison

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  31.098.608,00 ₫
  16.559.789  - 180.102.917  16.559.789 ₫ - 180.102.917 ₫
 52. Nhẫn nam Apollon Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Apollon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - VS

  20.657.964,00 ₫
  11.517.502  - 128.531.002  11.517.502 ₫ - 128.531.002 ₫
 53. Nhẫn nam Baron Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Baron

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.288 crt - VS

  38.615.805,00 ₫
  28.631.537  - 244.584.702  28.631.537 ₫ - 244.584.702 ₫
 54. Nhẫn nam Brava Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Brava

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  31.119.154,00 ₫
  16.484.087  - 184.077.263  16.484.087 ₫ - 184.077.263 ₫
 55. Nhẫn nam Cappi Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Cappi

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - VS

  32.523.696,00 ₫
  17.335.733  - 187.848.843  17.335.733 ₫ - 187.848.843 ₫
 56. Nhẫn nam Edmondo Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Edmondo

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  38.354.634,00 ₫
  20.307.032  - 225.037.395  20.307.032 ₫ - 225.037.395 ₫
 57. Nhẫn nam Cacedl Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacedl

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  39.310.910,00 ₫
  20.818.020  - 230.512.260  20.818.020 ₫ - 230.512.260 ₫
 58. Nhẫn nam Ephore Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Ephore

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - VS

  41.603.055,00 ₫
  23.075.559  - 265.578.461  23.075.559 ₫ - 265.578.461 ₫
 59. Nhẫn nam Fabian Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Fabian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  40.681.384,00 ₫
  22.962.005  - 231.715.383  22.962.005 ₫ - 231.715.383 ₫
 60. Nhẫn nam Grande Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Grande

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - VS

  41.838.002,00 ₫
  18.444.225  - 240.880.721  18.444.225 ₫ - 240.880.721 ₫
 61. Nhẫn nam Kenric Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Kenric

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - VS

  33.116.604,00 ₫
  17.392.510  - 199.731.335  17.392.510 ₫ - 199.731.335 ₫
 62. Nhẫn nam Kyros Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Kyros

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - VS

  38.019.653,00 ₫
  19.001.175  - 218.940.690  19.001.175 ₫ - 218.940.690 ₫
 63. Nhẫn nam Lauden Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  32.864.083,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 64. Nhẫn nam Maschille Đá Moissanite

  Nhẫn nam GLAMIRA Maschille

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.154 crt - VS

  36.862.495,00 ₫
  27.685.264  - 211.316.429  27.685.264 ₫ - 211.316.429 ₫

You’ve viewed 60 of 1030 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng