Đang tải...
Tìm thấy 947 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Vanhoy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.77 crt - AAAAA

  16.717.140,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 2. Nhẫn Pinky của Nam Atannin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Atannin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.336 crt - AAAAA

  22.986.068,00 ₫
  11.054.368  - 161.123.365  11.054.368 ₫ - 161.123.365 ₫
 3. Nhẫn nam Goetzinger Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.68 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 4. Nhẫn nam Sporty Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.15 crt - AAAAA

  22.738.144,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 5. Nhẫn nam Daphine Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.4 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 6. Nhẫn nam Machis Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.25 crt - AAAAA

  25.429.887,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 7. Nhẫn nam Beamard Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 8. Nhẫn nam Malachi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  35.701.013,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 11. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 12. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 13. Nhẫn nam Wiceala Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Wiceala

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.276 crt - AAAAA

  43.740.824,00 ₫
  16.694.971  - 262.861.304  16.694.971 ₫ - 262.861.304 ₫
 14. Nhẫn nam Marius Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - AAAAA

  21.250.602,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 15. Nhẫn nam Wells Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Wells

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.115 crt - AAAAA

  21.179.766,00 ₫
  9.700.656  - 130.585.761  9.700.656 ₫ - 130.585.761 ₫
 16. Nhẫn nam Keaton Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAAAA

  25.748.647,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 17. Nhẫn nam Solfrid Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  13.281.626,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 18. Nhẫn Pinky của Nam Jakai Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Jakai

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.136 crt - AAAAA

  14.025.397,00 ₫
  7.494.487  - 92.248.159  7.494.487 ₫ - 92.248.159 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Banca Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Banca

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  20.931.844,00 ₫
  10.865.384  - 127.138.627  10.865.384 ₫ - 127.138.627 ₫
 21. Nhẫn nam Alake Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAAAA

  26.917.430,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 22. Nhẫn nam Antonie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2 crt - AAAAA

  24.048.598,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 23. Nhẫn nam Minnsi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  19.692.225,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 24. Nhẫn nam Paul Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  21.675.615,00 ₫
  11.582.389  - 162.137.233  11.582.389 ₫ - 162.137.233 ₫
 25. Nhẫn nam Keavy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.055 crt - AAAAA

  23.871.510,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  24.615.281,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 28. Nhẫn nam Deangelo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.346 crt - AAAAA

  17.425.494,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 29. Nhẫn nam Zander Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Zander

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.204 crt - AAAAA

  27.979.959,00 ₫
  12.815.248  - 184.090.779  12.815.248 ₫ - 184.090.779 ₫
 30. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.42 crt - AAAAA

  30.388.362,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 31. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  20.258.907,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 32. Nhẫn nam No Rush Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 33. Nhẫn nam Swearngin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Swearngin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.41 crt - AAAAA

  26.846.595,00 ₫
  11.476.407  - 189.173.624  11.476.407 ₫ - 189.173.624 ₫
 34. Nhẫn nam Hwardi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  15.477.521,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 35. Nhẫn Pinky của Nam Brunc Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Brunc

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.48 crt - AAAAA

  12.537.855,00 ₫
  6.699.617  - 263.739.990  6.699.617 ₫ - 263.739.990 ₫
 36. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.48 crt - AAAAA

  18.523.441,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 37. Nhẫn nam Absolute Strength Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.47 crt - AAAAA

  33.434.281,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 38. Nhẫn nam Vorian Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.4 crt - AAAAA

  33.115.522,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 39. Nhẫn nam Chase Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  4.076 crt - AAAAA

  34.178.053,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 40. Nhẫn nam Jaydena Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.904 crt - AAAAA

  26.102.824,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 41. Nhẫn nam Katricesr Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Katricesr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  18.806.783,00 ₫
  9.044.483  - 221.360.445  9.044.483 ₫ - 221.360.445 ₫
 42. Nhẫn Pinky của Nam Afdends Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Afdends

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.4 crt - AAAAA

  14.414.992,00 ₫
  7.152.477  - 1.043.780.423  7.152.477 ₫ - 1.043.780.423 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Begloris Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Begloris

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.312 crt - AAAAA

  15.265.016,00 ₫
  8.156.878  - 114.810.030  8.156.878 ₫ - 114.810.030 ₫
 44. Nhẫn nam Giant Step Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.369 crt - AAAAA

  36.055.188,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 45. Nhẫn nam Braylen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Braylen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.678 crt - AAAAA

  38.676.096,00 ₫
  16.238.055  - 270.445.010  16.238.055 ₫ - 270.445.010 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Deharo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Deharo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  24.792.369,00 ₫
  10.598.264  - 150.890.092  10.598.264 ₫ - 150.890.092 ₫
 48. Nhẫn nam Graveler Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  22.313.133,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 49. Nhẫn nam Fernando Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.2 crt - AAAAA

  15.583.774,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 50. Nhẫn nam Motivo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.02 crt - AAAAA

  17.319.241,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 51. Nhẫn nam Banjumoni Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.62 crt - AAAAA

  16.717.140,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 52. Nhẫn nam Loroti Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Loroti

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.456 crt - AAAAA

  31.946.739,00 ₫
  13.656.621  - 230.160.791  13.656.621 ₫ - 230.160.791 ₫
 53. Nhẫn nam Anotol Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Anotol

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.96 crt - AAAAA

  35.063.494,00 ₫
  13.918.333  - 286.396.481  13.918.333 ₫ - 286.396.481 ₫
 54. Nhẫn nam Marcelo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcelo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.26 crt - AAAAA

  23.552.750,00 ₫
  11.506.687  - 155.932.376  11.506.687 ₫ - 155.932.376 ₫
 55. Nhẫn nam Backmos Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 56. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2.15 crt - AAAAA

  27.413.277,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 57. Nhẫn nam Jordan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Jordan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAAAA

  30.884.208,00 ₫
  14.145.439  - 196.716.773  14.145.439 ₫ - 196.716.773 ₫
 58. Nhẫn nam Giano Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Giano

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.745 crt - AAAAA

  32.690.510,00 ₫
  13.974.569  - 247.585.743  13.974.569 ₫ - 247.585.743 ₫
 59. Nhẫn nam Shroomish Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  3.29 crt - AAAAA

  23.800.674,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 60. Nhẫn nam Hwardier Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardier

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.7 crt - AAAAA

  15.158.763,00 ₫
  7.521.523  - 2.400.074.488  7.521.523 ₫ - 2.400.074.488 ₫
 61. Nhẫn nam Silverio Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  23.056.903,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 62. Nhẫn nam Ramses Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.288 crt - AAAAA

  24.969.458,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 63. Nhẫn nam Zwick Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAAAA

  25.784.064,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 64. Nhẫn nam Baldemar Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  3.024 crt - AAAAA

  29.609.172,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫

You’ve viewed 60 of 947 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng