Đang tải...
Tìm thấy 252 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Chiefly Mở

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  9.368.648,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 2. Nhẫn Ankrida Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.643.685,00 ₫
  4.684.865  - 53.991.670  4.684.865 ₫ - 53.991.670 ₫
 3. Nhẫn Caltuyuras Mở

  Nhẫn GLAMIRA Caltuyuras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  14.807.558,00 ₫
  6.062.910  - 76.986.115  6.062.910 ₫ - 76.986.115 ₫
 4. Nhẫn Uruffi Mở

  Nhẫn GLAMIRA Uruffi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.036 crt - VS

  8.422.915,00 ₫
  4.808.151  - 50.585.083  4.808.151 ₫ - 50.585.083 ₫
 5. Nhẫn Bagutwo Mở

  Nhẫn GLAMIRA Bagutwo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.22 crt - AAA

  14.191.400,00 ₫
  5.880.414  - 68.996.866  5.880.414 ₫ - 68.996.866 ₫
 6. Nhẫn Couchero Mở

  Nhẫn GLAMIRA Couchero

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  11.749.474,00 ₫
  6.190.251  - 65.346.954  6.190.251 ₫ - 65.346.954 ₫
 7. Nhẫn Cenhumarit Mở

  Nhẫn GLAMIRA Cenhumarit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.199.164,00 ₫
  6.488.733  - 71.159.779  6.488.733 ₫ - 71.159.779 ₫
 8. Nhẫn Eira Mở

  Nhẫn GLAMIRA Eira

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  20.693.381,00 ₫
  6.484.678  - 148.551.447  6.484.678 ₫ - 148.551.447 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Lyon Mở

  Nhẫn GLAMIRA Lyon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.922 crt - VS

  37.344.013,00 ₫
  7.299.825  - 968.997.761  7.299.825 ₫ - 968.997.761 ₫
 11. Nhẫn Twiford Mở

  Nhẫn GLAMIRA Twiford

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  17.988.932,00 ₫
  7.218.716  - 82.379.881  7.218.716 ₫ - 82.379.881 ₫
 12. Nhẫn SYLVIE Balio Mở

  Nhẫn SYLVIE Balio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.144 crt - VS

  113.159.460,00 ₫
  7.689.149  - 216.575.005  7.689.149 ₫ - 216.575.005 ₫
 13. Nhẫn Vitilsav Mở

  Nhẫn GLAMIRA Vitilsav

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  26.393.193,00 ₫
  7.611.284  - 122.407.253  7.611.284 ₫ - 122.407.253 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Enreposa Mở

  Nhẫn GLAMIRA Enreposa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.306 crt - VS

  10.964.877,00 ₫
  5.596.532  - 82.623.203  5.596.532 ₫ - 82.623.203 ₫
 16. Nhẫn Elenora Mở

  Nhẫn GLAMIRA Elenora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  45.416.538,00 ₫
  5.545.163  - 898.622.037  5.545.163 ₫ - 898.622.037 ₫
 17. Nhẫn Negri Mở

  Nhẫn GLAMIRA Negri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.55 crt - VS

  44.239.374,00 ₫
  7.376.608  - 243.070.669  7.376.608 ₫ - 243.070.669 ₫
 18. Nhẫn Sanviben Mở

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  11.563.192,00 ₫
  6.062.910  - 75.553.187  6.062.910 ₫ - 75.553.187 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Cauldro Mở

  Nhẫn GLAMIRA Cauldro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  9.981.563,00 ₫
  5.116.366  - 54.708.133  5.116.366 ₫ - 54.708.133 ₫
 21. Nhẫn Edyna Mở

  Nhẫn GLAMIRA Edyna

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.512 crt - AAA

  13.494.130,00 ₫
  5.166.113  - 75.445.041  5.166.113 ₫ - 75.445.041 ₫
 22. Nhẫn Ellura Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 23. Nhẫn Lavillerse Mở

  Nhẫn GLAMIRA Lavillerse

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  18.405.292,00 ₫
  7.708.615  - 90.490.794  7.708.615 ₫ - 90.490.794 ₫
 24. Nhẫn Aigurande Mở

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  66.009.346,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 25. Nhẫn Bowsher Mở

  Nhẫn GLAMIRA Bowsher

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  17.596.364,00 ₫
  7.085.697  - 89.490.451  7.085.697 ₫ - 89.490.451 ₫
 26. Nhẫn Delmore Mở

  Nhẫn GLAMIRA Delmore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  25.699.710,00 ₫
  9.810.965  - 130.585.765  9.810.965 ₫ - 130.585.765 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Ellona Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ellona

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.436 crt - AAA

  14.148.139,00 ₫
  5.799.305  - 98.250.236  5.799.305 ₫ - 98.250.236 ₫
 29. Nhẫn Waldrop Mở

  Nhẫn GLAMIRA Waldrop

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  21.982.747,00 ₫
  8.857.121  - 115.039.836  8.857.121 ₫ - 115.039.836 ₫
 30. Nhẫn Aytie Mở

  Nhẫn GLAMIRA Aytie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  11.115.740,00 ₫
  5.961.523  - 63.832.911  5.961.523 ₫ - 63.832.911 ₫
 31. Nhẫn Cerifsseze Mở

  Nhẫn GLAMIRA Cerifsseze

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.661.952,00 ₫
  6.676.907  - 78.175.723  6.676.907 ₫ - 78.175.723 ₫
 32. Nhẫn Azille Mở

  Nhẫn GLAMIRA Azille

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  15.143.081,00 ₫
  6.285.960  - 81.325.461  6.285.960 ₫ - 81.325.461 ₫
 33. Nhẫn Owadan Mở

  Nhẫn GLAMIRA Owadan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.174 crt - VS

  11.070.048,00 ₫
  5.981.801  - 70.524.422  5.981.801 ₫ - 70.524.422 ₫
 34. Nhẫn Pamala Mở

  Nhẫn GLAMIRA Pamala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  14.342.534,00 ₫
  7.377.690  - 103.698.076  7.377.690 ₫ - 103.698.076 ₫
 35. Nhẫn Apora Mở

  Nhẫn GLAMIRA Apora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.55 crt - AAA

  18.354.464,00 ₫
  7.056.498  - 118.743.828  7.056.498 ₫ - 118.743.828 ₫
 36. Nhẫn SYLVIE Viridescent Mở

  Nhẫn SYLVIE Viridescent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.956 crt - VS

  35.612.062,00 ₫
  8.497.537  - 1.774.168.519  8.497.537 ₫ - 1.774.168.519 ₫
 37. Nhẫn Urdina Mở

  Nhẫn GLAMIRA Urdina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  15.737.611,00 ₫
  6.874.002  - 92.640.189  6.874.002 ₫ - 92.640.189 ₫
 38. Nhẫn Piazza Mở

  Nhẫn GLAMIRA Piazza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  18.701.069,00 ₫
  5.109.877  - 68.780.573  5.109.877 ₫ - 68.780.573 ₫
 39. Nhẫn Acedo Mở

  Nhẫn GLAMIRA Acedo

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  10.902.694,00 ₫
  5.054.723  - 74.755.619  5.054.723 ₫ - 74.755.619 ₫
 40. Nhẫn Ekaterina Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  64.882.469,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 41. Nhẫn Cleoran Mở

  Nhẫn GLAMIRA Cleoran

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.185.342,00 ₫
  5.150.432  - 52.207.268  5.150.432 ₫ - 52.207.268 ₫
 42. Nhẫn Tafari Mở

  Nhẫn GLAMIRA Tafari

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  29.463.717,00 ₫
  8.526.196  - 138.074.845  8.526.196 ₫ - 138.074.845 ₫
 43. Nhẫn Prakas Mở

  Nhẫn GLAMIRA Prakas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  16.258.872,00 ₫
  8.081.176  - 102.427.359  8.081.176 ₫ - 102.427.359 ₫
 44. Nhẫn Elly Mở

  Nhẫn GLAMIRA Elly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  26.538.379,00 ₫
  5.588.421  - 90.842.270  5.588.421 ₫ - 90.842.270 ₫
 45. Nhẫn Boss Mở

  Nhẫn GLAMIRA Boss

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  12.162.318,00 ₫
  6.792.892  - 74.417.658  6.792.892 ₫ - 74.417.658 ₫
 46. Nhẫn Kasetyan Mở

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  13.290.548,00 ₫
  6.448.179  - 68.320.957  6.448.179 ₫ - 68.320.957 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Yell Mở

  Nhẫn GLAMIRA Yell

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.232 crt - VS

  11.977.930,00 ₫
  6.346.792  - 74.606.918  6.346.792 ₫ - 74.606.918 ₫
 49. Nhẫn Edwardeen Mở

  Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  29.022.751,00 ₫
  6.377.884  - 707.853.261  6.377.884 ₫ - 707.853.261 ₫
 50. Nhẫn Edwiena Mở

  Nhẫn GLAMIRA Edwiena

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  16.841.778,00 ₫
  5.570.577  - 82.880.052  5.570.577 ₫ - 82.880.052 ₫
 51. Nhẫn Sodenas Mở

  Nhẫn GLAMIRA Sodenas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  8.433.190,00 ₫
  4.767.055  - 48.449.207  4.767.055 ₫ - 48.449.207 ₫
 52. Nhẫn Sarenurah Mở

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.292.373  - 55.600.337  5.292.373 ₫ - 55.600.337 ₫
 53. Nhẫn Ellvira Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ellvira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.61 crt - AAA

  13.311.905,00 ₫
  5.746.584  - 1.236.036.192  5.746.584 ₫ - 1.236.036.192 ₫
 54. Nhẫn Keble Mở

  Nhẫn GLAMIRA Keble

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAA

  13.386.796,00 ₫
  5.961.523  - 87.841.226  5.961.523 ₫ - 87.841.226 ₫
 55. Nhẫn Eily Mở

  Nhẫn GLAMIRA Eily

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.563 crt - VS

  57.860.579,00 ₫
  5.699.271  - 1.047.362.744  5.699.271 ₫ - 1.047.362.744 ₫
 56. Nhẫn Edelynn Mở

  Nhẫn GLAMIRA Edelynn

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.382 crt - AAA

  13.446.819,00 ₫
  6.544.969  - 236.271.016  6.544.969 ₫ - 236.271.016 ₫
 57. Nhẫn Folha Mở

  Nhẫn GLAMIRA Folha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  17.992.716,00 ₫
  8.759.790  - 119.176.403  8.759.790 ₫ - 119.176.403 ₫
 58. Nhẫn Ellyza Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ellyza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  27.788.270,00 ₫
  7.925.717  - 121.785.419  7.925.717 ₫ - 121.785.419 ₫
 59. Nhẫn Tsamba Mở

  Nhẫn GLAMIRA Tsamba

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.182 crt - VS

  17.548.238,00 ₫
  8.292.601  - 102.413.844  8.292.601 ₫ - 102.413.844 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Aufstieg Mở

  Nhẫn GLAMIRA Aufstieg

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.106 crt - VS

  10.456.052,00 ₫
  5.150.432  - 71.484.214  5.150.432 ₫ - 71.484.214 ₫
 62. Nhẫn Corbenic Mở

  Nhẫn GLAMIRA Corbenic

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.17 crt - AAA

  10.957.577,00 ₫
  5.251.818  - 68.145.220  5.251.818 ₫ - 68.145.220 ₫
 63. Nhẫn Skep Mở

  Nhẫn GLAMIRA Skep

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.430.055,00 ₫
  7.178.161  - 83.623.554  7.178.161 ₫ - 83.623.554 ₫
  Mới

 64. Nhẫn Richarders Mở

  Nhẫn GLAMIRA Richarders

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  8.799.532,00 ₫
  4.869.794  - 49.733.436  4.869.794 ₫ - 49.733.436 ₫
 65. Nhẫn Santuvines Mở

  Nhẫn GLAMIRA Santuvines

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  10.244.358,00 ₫
  5.292.373  - 57.222.521  5.292.373 ₫ - 57.222.521 ₫
 66. Nhẫn Fokionissia Mở

  Nhẫn GLAMIRA Fokionissia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.418 crt - VS

  19.424.293,00 ₫
  5.981.801  - 901.406.786  5.981.801 ₫ - 901.406.786 ₫

You’ve viewed 60 of 252 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng