Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.734.159,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Bông tai nữ Persici - A Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.862.662,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.307.213,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Vòng tay Wabisabi Đá Aquamarine

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  69.029.953,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 5. Bông tai nữ Brilhando Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.599.725,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 6. Bông tai nữ Csillogo Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.901.506,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 7. Bông tai nữ Mutaio Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  21.185.558,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 8. Bông tai nữ Persici Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.600.390,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 9. Nhẫn Tadafuq Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.544.650,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.896.060,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.797.853,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.324.449,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.531.066,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 14. Bông tai nữ Marfikent Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.556.664,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 15. Vòng tay Awaride Đá Aquamarine

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  88.620.427,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 16. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  59.822.826,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 17. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  29.050.615,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 18. Vòng tay Streamin Đá Aquamarine

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  60.204.051,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 19. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  24.815.824,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 20. Vòng tay nữ Zarici Đá Aquamarine

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.347.867,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 21. Bông tai nữ Kukutana Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  31.281.924,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 22. Bông tai nữ Moetsje Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  27.388.452,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 23. Bông tai nữ Tekot Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.869.652,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 24. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  20.365.938,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  26.627.985,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 26. Dây chuyền nữ Tengja Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  17.018.124,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 27. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.766.607,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 28. Bông tai nữ Amonavis Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.612.786,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 29. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Aquamarine

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  29.020.614,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 30. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  26.723.362,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 31. Bông tai nữ Fortuin Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  19.148.397,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Aquamarine

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  47.848.074,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.569.342,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  10.226.270,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.901.239,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng