Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Obman Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  22.665.173,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 2. Bông tai nữ Zvezda Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.084 crt - AAA

  8.073.073,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 3. Vòng tay nữ Pluit Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  14.669.080,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 4. Vòng đeo ngón tay Popularity Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.143 crt - AAA

  13.440.784,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 5. Vòng tay nữ Recital Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - AAA

  15.750.771,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 6. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.18 crt - AAA

  9.039.013,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 7. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  11.814.848,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 8. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  22.041.969,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 9. Vòng tay Capellab Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 10. Nhẫn Inarite Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.344 crt - AAA

  16.215.488,00 ₫
  7.323.078  - 94.145.775  7.323.078 ₫ - 94.145.775 ₫
 11. Bông tai nữ Eriline Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  16.120.394,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  10.586.269,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 13. Nhẫn Aveniren Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.072 crt - AAA

  11.109.285,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 14. Vòng tay nữ Euphoria Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  13.144.464,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 15. Dây chuyền nữ Pluitt Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.023 crt - AAA

  61.285.462,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 16. Nhẫn Strasta Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  9.824.102,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 17. Nhẫn Pyropus Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  13.673.422,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 18. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  17.993.969,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  12.005.036,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 21. Nhẫn Sumpay Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  15.187.568,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 22. Nhẫn Lacus Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.396 crt - AAA

  36.805.013,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  16.228.789,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 24. Dây chuyền nữ Foralltid Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  18.525.476,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 25. Nhẫn Utes Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.474 crt - AAA

  24.544.693,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 26. Nhẫn Singlenesslove Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  17.184.256,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 27. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.474.011,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 28. Nhẫn Povrzete Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  13.700.595,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 29. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  10.699.476,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 30. Bông tai nữ Afflatus Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  18.892.267,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 31. Bông tai nữ Lucens Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Đá Sapphire Hồng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.108 crt - AAA

  12.558.335,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 33. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.33 crt - AAA

  12.829.749,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 34. Bông tai nữ Timia Set Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.042 crt - AAA

  7.873.829,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.084 crt - AAA

  9.296.558,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 36. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  14.342.761,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 37. Vòng tay Adinfinitum Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  35.277.283,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 38. Vòng tay Eccedentesiast Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.581 crt - AAA

  59.725.753,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 39. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.105 crt - AAA

  10.836.173,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.667.820,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 41. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.978.501,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 42. Vòng tay nữ Knopka Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.078 crt - AAA

  12.075.225,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 43. Bông tai nữ Molitva Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.348 crt - AAA

  16.880.862,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 44. Bông tai nữ Mutantur Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  11.401.926,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 45. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  11.290.700,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 46. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.375 crt - AAA

  34.991.154,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 47. Bông tai nữ Orenda Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.276 crt - AAA

  15.200.587,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 48. Vòng tay Petillante Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.312 crt - AAA

  34.374.459,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 49. Bông tai nữ Ponnade Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.482.911,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 50. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.534 crt - AAA

  25.792.234,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 51. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.078 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 52. Dây chuyền nữ Strannik Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.136 crt - AAA

  18.651.419,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 53. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  82.841.208,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 54. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.712.876,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.572.287,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 56. Bông tai nữ Blenken Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  12.001.922,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 57. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  24.710.257,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 58. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  14.990.869,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 59. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  17.526.990,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 60. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  33.939.176,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 61. Bông tai nữ Geminos Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  35.289.171,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng