Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  69.199.764,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.939.346,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  20.241.127,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  21.525.179,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.940.011,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.903.970,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.714.461,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Craze Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  15.137.474,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 9. Nhẫn Honorable Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.494.260,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 10. Bông tai nữ Marfikent Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.896.285,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 11. Vòng tay Awaride Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  83.582.715,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 12. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Thạch Anh Xanh

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  49.747.402,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 13. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Thạch Anh Xanh

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  24.012.903,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 14. Vòng tay Streamin Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  55.166.339,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Thạch Anh Xanh

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  22.296.968,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 16. Vòng tay nữ Zarici Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.517.678,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 17. Bông tai nữ Kukutana Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  26.244.212,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 18. Bông tai nữ Moetsje Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  27.728.073,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 19. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.847.082,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  21.590.273,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 21. Dây chuyền nữ Tengja Đá Thạch Anh Xanh

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  17.187.935,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 22. Bông tai nữ Amonavis Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.952.407,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 23. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  29.190.425,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 24. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Thạch Anh Xanh

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  27.374.302,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 25. Bông tai nữ Fortuin Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  19.488.018,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Thạch Anh Xanh

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  46.206.572,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 27. Bông tai nữ Persici - A Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  15.202.283,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 28. Bông tai nữ Persici - B Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.908.963,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng