Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  24.430.920,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 2. Vòng tay Wabisabi Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.463.918,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  16.467.655,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.769.436,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông tai nữ Mutaio Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.053.488,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 6. Bông tai nữ Persici Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  15.468.320,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.168.124,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Nhẫn Tadafuq Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.978.615,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.194.006,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.641.344,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  13.665.783,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.758.414,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.276.350,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 14. Bông tai nữ Marfikent Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  25.424.594,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 15. Vòng tay Awaride Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  79.761.978,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 16. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  42.134.230,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 17. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  20.192.166,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 18. Vòng tay Streamin Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  51.345.602,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 19. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  20.372.449,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 20. Vòng tay nữ Zarici Đá Topaz Hồng

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.781.832,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 21. Bông tai nữ Kukutana Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  22.423.475,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 22. Bông tai nữ Moetsje Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.256.382,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 23. Bông tai nữ Tekot Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.614.936,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 24. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  15.922.563,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  17.769.536,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 26. Dây chuyền nữ Tengja Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.452.089,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 27. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.511.891,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 28. Bông tai nữ Amonavis Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  27.480.716,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 29. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Topaz Hồng

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.454.579,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 30. Bông tai nữ Fortuin Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  18.016.327,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Topaz Hồng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.131.106,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 32. Bông tai nữ Persici - A Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  13.730.592,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  17.437.272,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  9.971.554,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.646.523,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng