Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  10.674.853,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Dây chuyền nữ Strannik Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.136 crt - VS

  16.925.012,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 3. Nhẫn Pyropus Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.124 crt - VS

  9.371.556,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 4. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  15.673.509,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 5. Bông tai nữ Geminos Đá Moissanite

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.492 crt - VS

  16.610.014,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 6. Nhẫn Diverse Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  13.594.180,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 7. Nhẫn Apanza Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.114 crt - VS

  15.764.924,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 8. Nhẫn Sumpay Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  14.395.119,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 9. Nhẫn Kafala Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.102 crt - VS

  15.115.115,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 10. Nhẫn Chidones Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.283.128,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 11. Bông tai nữ Interit Đá Moissanite

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  11.414.661,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 12. Bông tai nữ Timia Set Đá Moissanite

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.042 crt - VS

  7.251.190,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Moissanite

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.084 crt - VS

  8.051.281,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 14. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  13.295.596,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 15. Vòng tay Adinfinitum Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  32.475.409,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 16. Vòng tay Eccedentesiast Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.581 crt - VS

  57.348.406,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 17. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Moissanite

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  9.619.198,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 18. Bông tai nữ Expectancy Đá Moissanite

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.568.355,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Moissanite

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  9.935.328,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Moissanite

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.378 crt - VS

  18.582.928,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 22. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Moissanite

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.249 crt - VS

  14.374.741,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 23. Vòng tay nữ Knopka Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.078 crt - VS

  10.914.853,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 24. Bông tai nữ Molitva Đá Moissanite

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.348 crt - VS

  14.984.644,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 25. Bông tai nữ Mutantur Đá Moissanite

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  10.750.985,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 26. Bông tai nữ Nabegu Đá Moissanite

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  10.639.759,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 27. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.375 crt - VS

  33.264.747,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 28. Bông tai nữ Orenda Đá Moissanite

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.276 crt - VS

  13.700.595,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 29. Vòng tay Petillante Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  32.676.353,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 30. Bông tai nữ Ponnade Đá Moissanite

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.532 crt - VS

  18.492.364,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 31. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.534 crt - VS

  22.311.118,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 32. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Moissanite

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.078 crt - VS

  10.803.627,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 33. Vòng tay Wabisabi Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.49 crt - VS

  69.680.894,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 34. Bông tai nữ Brilhando Đá Moissanite

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.312 crt - VS

  18.929.908,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Acus Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.282 crt - VS

  10.666.645,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 36. Bông tai nữ Blenken Đá Moissanite

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.206 crt - VS

  8.492.505,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 37. Dây chuyền nữ Brillent Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.639 crt - VS

  18.342.363,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 38. Bông tai nữ Cjace Đá Moissanite

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.412 crt - VS

  10.802.210,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 39. Bông tai nữ Claritas Đá Moissanite

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  12.998.709,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 40. Bông tai nữ Csillogo Đá Moissanite

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.472 crt - VS

  21.231.689,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 41. Bông tai nữ Ignis Đá Moissanite

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  13.679.650,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 42. Nhẫn Iunctura Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.324 crt - VS

  17.443.783,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 43. Nhẫn Lacus Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  19.059.814,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 44. Bông tai nữ Ljus Đá Moissanite

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.715 crt - VS

  17.046.993,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.481 crt - VS

  11.890.130,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 46. Bông tai nữ Mutaio Đá Moissanite

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.146 crt - VS

  22.515.741,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 47. Bông tai nữ Persici Đá Moissanite

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.933 crt - VS

  17.930.573,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 48. Nhẫn Rocky Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.283 crt - VS

  15.023.699,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 49. Nhẫn Shinnig Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  17.473.783,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 50. Bông tai nữ Skinner Đá Moissanite

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  13.654.461,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 51. Nhẫn Uniquella Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.206 crt - VS

  11.903.432,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 52. Nhẫn Unmatched Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.359 crt - VS

  15.995.583,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 53. Nhẫn Ventus Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  14.106.722,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 54. Nhẫn Vertere Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.273 crt - VS

  18.136.327,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 55. Bông tai nữ Adzinstva Đá Moissanite

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  12.813.617,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 56. Bông tai nữ Batasuna Đá Moissanite

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  8.076.753,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 57. Nhẫn Bondoflove Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.426 crt - VS

  18.385.100,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  9.880.706,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 59. Bông tai nữ Enhed Đá Moissanite

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  9.402.690,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 60. Bông tai nữ Forhard Đá Moissanite

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  10.362.685,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 61. Bông tai nữ Forhold Đá Moissanite

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  10.595.892,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng