Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.828.503,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Vòng tay Wabisabi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.124.297,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.788.413,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.090.194,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông tai nữ Mutaio Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.374.246,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 6. Bông tai nữ Persici Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.789.078,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.638.994,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Veza Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.967.861,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.109.101,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.499.835,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  12.986.541,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.418.793,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Nhẫn Intermittent Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 14. Bông tai nữ Huipu Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.134.841,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 15. Bông tai nữ Marfikent Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.745.352,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 16. Vòng tay nữ Schijland Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  13.766.254,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 17. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.419.868,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 18. Vòng tay nữ Kartu Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.403.736,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 19. Vòng tay Mifandray Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.321.505,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 20. Vòng tay Awaride Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  83.243.094,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 21. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  49.068.160,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 22. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  23.673.282,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 23. Dây chuyền nữ Splendente Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  17.904.252,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 24. Vòng tay Streamin Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  54.826.718,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 25. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  22.127.158,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 26. Vòng tay nữ Zarici Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.442.211,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 27. Bông tai nữ Kukutana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  25.904.591,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 28. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  16.223.694,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 29. Vòng tay nữ Mengalir Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.835.041,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 30. Dây chuyền nữ Mighter Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  14.782.851,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 31. Bông tai nữ Moetsje Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.577.140,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 32. Bông tai nữ Tekot Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.473.427,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 33. Vòng Cổ Driblet Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  112.663.332,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 34. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.677.272,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  21.250.652,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 36. Dây chuyền nữ Esencija Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.705.405,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 37. Dây chuyền nữ Esensi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.576.462,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 38. Dây chuyền nữ Podstata Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  15.323.133,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 39. Dây chuyền nữ Tengja Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.112.468,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 40. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.370.382,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 41. Bông tai nữ Amonavis Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.801.474,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 42. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.114.958,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 43. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  23.100.737,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 44. Bông tai nữ Fortuin Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  17.337.085,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 45. Vòng Cổ Siempre Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.779 crt - AAA

  85.834.967,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 46. Vòng Cổ Folyam Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  70.446.174,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  26.104.684,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.620.725,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  25.167.047,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  46.065.063,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 51. Bông tai nữ Persici - A Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  13.051.350,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 52. Bông tai nữ Persici - B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.758.030,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 53. Bông tai nữ Huipu - A Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  9.830.045,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 54. Bông tai nữ Huipu - B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.505.014,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng