Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Nina Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  25.431.386,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 2. Nhẫn nữ Roxanne Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  25.770.725,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  26.660.532,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  17.773.500,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 5. Nhẫn nữ Modesta Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  18.027.649,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 6. Nhẫn nữ Edoarda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  12.207.959,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 7. Nhẫn nữ Aizaya Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  16.003.790,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 8. Nhẫn nữ Tasenka Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  11.365.132,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 9. Nhẫn nữ Anamir Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  24.604.976,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 10. Nhẫn nữ Ehtel Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  13.213.238,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 11. Nhẫn nữ Oleysa Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  24.403.751,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 12. Nhẫn Sonnett Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  31.118.623,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 13. Nhẫn Ekaterina Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  17.647.273,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 14. Nhẫn nữ Ellish Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  22.903.474,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 15. Nhẫn Ellura Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  18.351.703,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 16. Nhẫn Elodie Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  24.229.978,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.535.566,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 18. Nhẫn nữ Ivey Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  38.871.323,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 19. Nhẫn nữ Duct Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  19.473.585,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 20. Nhẫn nữ Rixos Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  14.212.006,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 21. Nhẫn nữ Cadieux Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  14.505.495,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 22. Nhẫn nữ Amery Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  26.288.930,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 23. Nhẫn Emilly Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  23.474.886,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 24. Nhẫn nữ Misery Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu

  0.62 crt - AAA

  23.488.189,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 25. Nhẫn nữ Maranda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  16.100.865,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 26. Nhẫn nữ Idly Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  14.690.872,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 27. Nhẫn nữ Bucha Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  13.700.877,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 28. Nhẫn Rondek B Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  13.435.690,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 29. Nhẫn Aigurande Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  18.779.061,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 30. Nhẫn nữ Monny Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  12.430.412,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 31. Nhẫn nữ Aleckon Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  14.082.384,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 32. Nhẫn nữ Kilby Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  15.544.736,00 ₫
  7.641.473  - 286.427.885  7.641.473 ₫ - 286.427.885 ₫
 33. Nhẫn nữ Abbacy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  17.879.348,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 34. Nhẫn Assieve Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  24.398.939,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 35. Nhẫn nữ Chaco Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  16.360.392,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 36. Nhẫn nữ Daister Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  18.292.553,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 37. Nhẫn Cgani Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  24.464.316,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 38. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Zircon Nâu

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  33.843.800,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 39. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Zircon Nâu

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  21.560.556,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 40. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Zircon Nâu

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  18.319.439,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 41. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  18.236.515,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 42. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Zircon Nâu

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  15.031.908,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 43. Nhẫn nữ Cigo Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  42.206.119,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 44. Nhẫn nữ Lyth Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  17.323.218,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 45. Nhẫn nữ Coqu Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  18.846.417,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 46. Nhẫn nữ Ducchn Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  28.348.731,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 47. Nhẫn nữ Fatond Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  30.809.569,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 48. Nhẫn nữ Lupe Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  33.348.802,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 49. Nhẫn nữ Migea Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAA

  26.862.606,00 ₫
  11.193.343  - 512.672.096  11.193.343 ₫ - 512.672.096 ₫
 50. Nhẫn nữ Nelen Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  21.331.879,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 51. Nhẫn nữ Nene Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  29.065.897,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 52. Nhẫn nữ Nocha Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  30.704.852,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 53. Nhẫn nữ Regange Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  21.370.085,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 54. Nhẫn nữ Rigotlas Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  25.360.066,00 ₫
  10.420.704  - 1.378.040.631  10.420.704 ₫ - 1.378.040.631 ₫
 55. Nhẫn nữ Caol Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  24.220.921,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 56. Nhẫn nữ Puccod Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Puccod

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  20.161.035,00 ₫
  9.033.919  - 1.313.088.114  9.033.919 ₫ - 1.313.088.114 ₫
 57. Nhẫn nữ Seto Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  19.901.507,00 ₫
  8.895.240  - 1.311.602.267  8.895.240 ₫ - 1.311.602.267 ₫
 58. Nhẫn nữ Ecgemd Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  38.070.950,00 ₫
  12.088.810  - 3.324.946.502  12.088.810 ₫ - 3.324.946.502 ₫
 59. Nhẫn nữ Bifige Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Bifige

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.874 crt - AAA

  23.865.168,00 ₫
  9.984.858  - 1.461.304.391  9.984.858 ₫ - 1.461.304.391 ₫
 60. Nhẫn nữ Ceise Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  28.375.901,00 ₫
  9.945.235  - 2.655.977.970  9.945.235 ₫ - 2.655.977.970 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng