Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Joanna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  23.207.718,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 2. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  16.554.543,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 3. Nhẫn nữ Cigo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAAA

  33.008.050,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 4. Nhẫn nữ Egidia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.36 crt - AAAA

  16.369.166,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 5. Nhẫn nữ Nina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.94 crt - AAAA

  25.176.670,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 6. Nhẫn nữ Roxanne Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  22.317.911,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 7. Nhẫn nữ Marilyn Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  23.356.019,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  21.126.407,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  20.150.847,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 10. Nhẫn nữ Modesta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  18.593.684,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 11. Nhẫn Clematis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  21.194.048,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 12. Nhẫn nữ Machi Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.146 crt - AAAA

  32.070.979,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 13. Nhẫn Salvina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  30.321.646,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 14. Nhẫn Anisah Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  34.157.949,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 15. Nhẫn nữ Aizaya Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAAA

  17.815.102,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 16. Nhẫn nữ Tasenka Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  14.082.100,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 17. Nhẫn Jaume Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  30.916.833,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 18. Nhẫn Semasia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  32.361.919,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 19. Nhẫn Seneca Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  29.482.216,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 20. Nhẫn Soterios Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.66 crt - AAAA

  27.891.658,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 21. Nhẫn Spencre Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAAA

  30.257.118,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 22. Nhẫn Urwine Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.09 crt - AAAA

  20.802.919,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 23. Nhẫn nữ Anamir Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AAAA

  27.859.677,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 24. Nhẫn nữ Ehtel Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.590.585,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 25. Nhẫn nữ Oleysa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AAAA

  19.366.039,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 26. Nhẫn Elauna Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAAA

  26.774.871,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.219.831,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 28. Nhẫn Sonnett Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAA

  31.543.150,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 29. Nhẫn nữ Eionia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.008 crt - AAAA

  26.410.061,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 30. Nhẫn Ekaterina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.568 crt - AAAA

  20.986.880,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 31. Nhẫn nữ Ellish Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AAAA

  25.450.631,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 32. Nhẫn Ellura Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAAA

  18.408.307,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 33. Nhẫn Elodie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AAAA

  18.258.308,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAA

  21.856.310,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 35. Nhẫn nữ Ivey Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AAAA

  37.710.951,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 36. Nhẫn nữ Duct Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  20.039.620,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 37. Nhẫn nữ Cadieux Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  15.071.530,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 38. Nhẫn nữ Amery Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAA

  22.354.987,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 39. Nhẫn Emilly Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.53 crt - AAAA

  25.625.819,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 40. Nhẫn nữ Idly Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  15.256.907,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 41. Nhẫn nữ Bucha Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  16.417.845,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 42. Nhẫn Rondek B Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.813.037,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 43. Nhẫn Aigurande Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.58 crt - AAAA

  22.203.573,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 44. Nhẫn nữ Abbacy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  18.445.383,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 45. Nhẫn Assieve Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  20.946.125,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 46. Nhẫn nữ Daister Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  20.669.900,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 47. Nhẫn Cgani Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAAA

  26.219.024,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 48. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAAA

  35.598.509,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 49. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAAA

  23.032.247,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 50. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAAA

  19.791.130,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 51. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAAA

  19.708.206,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 52. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAAA

  17.748.876,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 53. Nhẫn nữ Lyth Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAAA

  18.794.909,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 54. Nhẫn nữ Coqu Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAAA

  20.318.108,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 55. Nhẫn nữ Ducchn Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAAA

  29.820.422,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 56. Nhẫn nữ Fatond Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAAA

  30.243.534,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 57. Nhẫn nữ Migea Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAAA

  29.579.574,00 ₫
  11.193.343  - 512.672.096  11.193.343 ₫ - 512.672.096 ₫
 58. Nhẫn nữ Nelen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAAA

  22.237.535,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 59. Nhẫn nữ Nocha Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAAA

  31.270.887,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 60. Nhẫn nữ Regange Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAAA

  24.002.148,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng