Đang tải...
Tìm thấy 169 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Anisah Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  38.346.608,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  31.019.002,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Nhẫn Inocenta Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  15.236.246,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 4. Nhẫn Lamiyye Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  11.174.380,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 5. Nhẫn nữ Clerical Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.291.549,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 6. Nhẫn Aigurande Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  21.014.899,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  9.734.386,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 8. Nhẫn nữ Edoarda Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  11.302.303,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 9. Nhẫn nữ Tasenka Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  10.119.855,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 10. Nhẫn Clematis Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  28.665.711,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 11. Nhẫn Astrid Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  15.854.357,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  9.003.634,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 13. Nhẫn Rondek B Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  14.879.079,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 14. Nhẫn Emmy Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  16.993.503,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 15. Nhẫn Monalisa Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  14.330.874,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 16. Nhẫn nữ Egidia Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.36 crt - AAA

  14.331.440,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 17. Nhẫn Masdevalia Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  16.838.409,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 18. Nhẫn nữ Ehtel Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  14.656.627,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Abbacy Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  20.115.186,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 21. Nhẫn nữ Oleysa Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  31.790.508,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 22. Nhẫn Javier Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  12.837.956,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 23. Nhẫn Aneous Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  12.218.431,00 ₫
  6.622.609  - 80.009.048  6.622.609 ₫ - 80.009.048 ₫
 24. Nhẫn Behrens Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  13.960.970,00 ₫
  7.315.436  - 94.938.227  7.315.436 ₫ - 94.938.227 ₫
 25. Nhẫn nữ Cadieux Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  16.741.333,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 26. Nhẫn Theone Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  16.528.223,00 ₫
  8.264.111  - 100.895.747  8.264.111 ₫ - 100.895.747 ₫
 27. Nhẫn nữ Nina Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  29.789.856,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.25 crt - AAA

  11.302.303,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 29. Nhẫn Eliseo Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  20.545.090,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 30. Nhẫn Vitalba Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  17.177.464,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  14.285.873,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 32. Nhẫn Draven Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  17.106.426,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  19.216.889,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 34. Nhẫn Despoina Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  18.445.382,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 35. Nhẫn Salvina Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  24.038.657,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 36. Nhẫn nữ Modesta Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.44 crt - AAA

  20.263.487,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.884.754,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 38. Nhẫn nữ Roxanne Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  30.129.195,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 39. Nhẫn nữ Marilyn Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.76 crt - AAA

  31.167.303,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  13.843.801,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  12.546.166,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  12.218.431,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  17.164.162,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  11.545.133,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.225.408,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 46. Nhẫn Paras Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  19.898.678,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 47. Nhẫn nữ Machi Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  41.750.178,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 48. Nhẫn Gaby Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  15.703.509,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 49. Nhẫn Giannella Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  16.274.355,00 ₫
  8.415.808  - 105.324.964  8.415.808 ₫ - 105.324.964 ₫
 50. Nhẫn nữ Aizaya Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  17.447.179,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 51. Nhẫn nữ Amoretta Đá Tanzanite

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  17.254.728,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 52. Nhẫn Anessia Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  17.345.577,00 ₫
  8.621.845  - 113.801.345  8.621.845 ₫ - 113.801.345 ₫
 53. Nhẫn Fridolin Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.567.858,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 54. Nhẫn Isedoria Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  22.401.685,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 55. Nhẫn Izarra Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  18.959.909,00 ₫
  8.925.240  - 138.961.603  8.925.240 ₫ - 138.961.603 ₫
 56. Nhẫn Jaume Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  30.945.135,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 57. Nhẫn Josanne Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  18.994.719,00 ₫
  9.212.219  - 115.796.613  9.212.219 ₫ - 115.796.613 ₫
 58. Nhẫn Malvika Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  13.600.972,00 ₫
  7.169.116  - 85.457.140  7.169.116 ₫ - 85.457.140 ₫
 59. Nhẫn Manjari Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.15 crt - AAA

  11.466.171,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 60. Nhẫn Quanika Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  13.258.520,00 ₫
  7.439.398  - 85.372.231  7.439.398 ₫ - 85.372.231 ₫
 61. Nhẫn Roassina Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Roassina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  12.323.713,00 ₫
  7.060.720  - 73.018.514  7.060.720 ₫ - 73.018.514 ₫

You’ve viewed 60 of 169 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng