Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Lyth Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.77 crt - AAA

  19.955.282,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 2. Nhẫn nữ Edoarda Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  12.038.149,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  26.236.006,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 4. Nhẫn nữ Tasenka Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  11.223.623,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 5. Nhẫn nữ Oleysa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.078 crt - AAA

  25.337.708,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 6. Nhẫn nữ Ceise Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.378 crt - AAA

  37.743.781,00 ₫
  9.945.235  - 2.655.977.970  9.945.235 ₫ - 2.655.977.970 ₫
 7. Nhẫn nữ Moolpira Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.02 crt - AAA

  31.108.153,00 ₫
  10.618.817  - 1.857.670.436  10.618.817 ₫ - 1.857.670.436 ₫
 8. Nhẫn nữ Ehtel Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.156.634,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 9. Nhẫn nữ Nina Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  28.204.958,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 10. Nhẫn Ekaterina Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  20.194.431,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 11. Nhẫn nữ Anamir Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  25.312.519,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 12. Nhẫn nữ Roxanne Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  25.346.199,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  17.716.896,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 14. Nhẫn nữ Modesta Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  17.801.235,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 15. Nhẫn nữ Aizaya Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  15.381.151,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 16. Nhẫn Sonnett Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  29.929.950,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 17. Nhẫn nữ Ellish Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.02 crt - AAA

  23.299.698,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 18. Nhẫn Ellura Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  17.615.858,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 19. Nhẫn Elodie Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.982 crt - AAA

  23.833.754,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  19.422.359,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 21. Nhẫn nữ Ivey Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.456 crt - AAA

  45.635.441,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 22. Nhẫn nữ Duct Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  19.247.171,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 23. Nhẫn nữ Rixos Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  14.070.497,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 24. Nhẫn nữ Cadieux Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  14.279.081,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 25. Nhẫn nữ Amery Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  25.383.275,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 26. Nhẫn Emilly Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  24.833.370,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 27. Nhẫn nữ Misery Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Trắng

  0.62 crt - AAA

  23.346.680,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 28. Nhẫn nữ Maranda Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  15.931.055,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 29. Nhẫn nữ Idly Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  14.464.458,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 30. Nhẫn nữ Bucha Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  13.559.368,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 31. Nhẫn Rondek B Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.379.086,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 32. Nhẫn Aigurande Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  21.411.124,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 33. Nhẫn nữ Monny Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  12.260.602,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 34. Nhẫn nữ Aleckon Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  17.195.577,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 35. Nhẫn nữ Kilby Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  15.374.926,00 ₫
  7.641.473  - 286.427.885  7.641.473 ₫ - 286.427.885 ₫
 36. Nhẫn nữ Abbacy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  17.652.934,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 37. Nhẫn Assieve Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.76 crt - AAA

  23.974.413,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 38. Nhẫn nữ Chaco Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  16.190.582,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 39. Nhẫn nữ Daister Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  18.235.949,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 40. Nhẫn Cgani Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  25.426.575,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 41. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Zircon Trắng

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.38 crt - AAA

  34.579.645,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 42. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Zircon Trắng

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.794 crt - AAA

  24.758.654,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 43. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Zircon Trắng

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.83 crt - AAA

  22.338.288,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 44. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.842 crt - AAA

  22.227.062,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 45. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Zircon Trắng

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  19.362.076,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 46. Nhẫn nữ Cigo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.58 crt - AAA

  142.677.340,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 47. Nhẫn nữ Coqu Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.942 crt - AAA

  26.261.477,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 48. Nhẫn nữ Ducchn Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.226 crt - AAA

  41.565.651,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 49. Nhẫn nữ Fatond Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.96 crt - AAA

  72.950.879,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 50. Nhẫn nữ Lupe Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.76 crt - AAA

  36.292.184,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 51. Nhẫn nữ Migea Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.214 crt - AAA

  49.504.007,00 ₫
  11.193.343  - 512.672.096  11.193.343 ₫ - 512.672.096 ₫
 52. Nhẫn nữ Nelen Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.932 crt - AAA

  28.548.826,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 53. Nhẫn nữ Nene Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  45.565.819,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 54. Nhẫn nữ Nocha Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.792 crt - AAA

  39.733.111,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 55. Nhẫn nữ Regange Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.688 crt - AAA

  28.417.222,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 56. Nhẫn nữ Rigotlas Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.844 crt - AAA

  71.605.129,00 ₫
  10.420.704  - 1.378.040.631  10.420.704 ₫ - 1.378.040.631 ₫
 57. Nhẫn nữ Caol Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.632 crt - AAA

  29.852.970,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 58. Nhẫn nữ Puccod Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Puccod

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.504 crt - AAA

  23.047.813,00 ₫
  9.033.919  - 1.313.088.114  9.033.919 ₫ - 1.313.088.114 ₫
 59. Nhẫn nữ Seto Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.504 crt - AAA

  22.788.285,00 ₫
  8.895.240  - 1.311.602.267  8.895.240 ₫ - 1.311.602.267 ₫
 60. Nhẫn nữ Ecgemd Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.696 crt - AAA

  39.655.848,00 ₫
  12.088.810  - 3.324.946.502  12.088.810 ₫ - 3.324.946.502 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng