Đang tải...
Tìm thấy 209 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Joanna Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  19.585.094,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 2. Nhẫn Gaby Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  14.262.384,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 3. Nhẫn Inocenta Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  15.207.944,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 4. Nhẫn Angelina Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  12.212.488,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 5. Nhẫn Dylis Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  14.091.723,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 6. Nhẫn nữ Margalit Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  13.215.784,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 7. Nhẫn nữ Clerical Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 9. Nhẫn nữ Ehtel Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  11.769.848,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 10. Nhẫn nữ Cadieux Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  11.052.681,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 11. Nhẫn Ellura Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  14.898.889,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 12. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.445 crt - AAA

  18.727.268,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 13. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  12.733.806,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  8.664.013,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 15. Nhẫn Mindy Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  14.511.157,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  11.399.094,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 17. Nhẫn hứa nữ Rigean Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn hứa nữ Rigean

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  23.725.640,00 ₫
  11.056.079  - 154.258.699  11.056.079 ₫ - 154.258.699 ₫
 18. Nhẫn Emmy Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  16.653.882,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Tasenka Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  9.582.122,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 21. Nhẫn Clematis Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.231.803,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 22. Nhẫn nữ Egidia Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  11.274.851,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 23. Nhẫn nữ Oleysa Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  15.800.018,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 24. Nhẫn Javier Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  12.837.956,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 25. Nhẫn Jenesila Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.245 crt - AAA

  15.164.078,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 26. Nhẫn nữ Roxanne Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.76 crt - AAA

  18.695.287,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 28. Nhẫn Verde Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  17.576.802,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 29. Nhẫn Gerwin Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.088 crt - AAA

  13.557.953,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 30. Nhẫn Emilly Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.022.072,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 31. Nhẫn Sharalyn Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.124 crt - AAA

  12.918.899,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.962.682,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 33. Nhẫn Masdevalia Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  16.498.788,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 34. Nhẫn nữ Anamir Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.821.966,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 35. Nhẫn Monalisa Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.3 crt - AAA

  13.991.253,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 36. Nhẫn Elodie Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  15.626.245,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 37. Nhẫn Begonia Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.084 crt - AAA

  22.353.572,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 38. Nhẫn Vitalba Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  14.941.626,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 39. Nhẫn Sonnett Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  24.212.996,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 40. Nhẫn nữ Edoarda Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.962.682,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 41. Nhẫn Eadith Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.21 crt - AAA

  16.699.731,00 ₫
  7.836.754  - 108.254.199  7.836.754 ₫ - 108.254.199 ₫
 42. Nhẫn Jaume Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  19.567.831,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 43. Nhẫn Toinette Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  12.131.546,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 44. Nhẫn nữ Nina Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.355.948,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 45. Nhẫn Eliana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  14.918.134,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  16.330.110,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 47. Nhẫn Isedoria Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  22.062.064,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 48. Nhẫn Cara Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Cara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.18 crt - AAA

  14.547.383,00 ₫
  7.979.962  - 95.051.434  7.979.962 ₫ - 95.051.434 ₫
 49. Nhẫn Neroli Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.24 crt - AAA

  25.336.294,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 50. Nhẫn Eldora Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  15.500.585,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 51. Nhẫn Callainus Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  11.760.791,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 52. Nhẫn nữ Simone Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.08 crt - AAA

  15.056.532,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 53. Nhẫn Susanna Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.195 crt - AAA

  16.911.427,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 54. Nhẫn Semasia Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.616.692,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 55. Nhẫn Spencre Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  29.266.556,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 56. Nhẫn Theone Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  16.301.809,00 ₫
  8.264.111  - 100.895.747  8.264.111 ₫ - 100.895.747 ₫
 57. Nhẫn Zoe Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.146 crt - AAA

  13.958.989,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 58. Nhẫn Anessia Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  17.345.577,00 ₫
  8.621.845  - 113.801.345  8.621.845 ₫ - 113.801.345 ₫
 59. Nhẫn Dietmar Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  12.005.601,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 60. Nhẫn nữ Modesta Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  14.574.835,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 61. Nhẫn Hansika Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  11.198.720,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫

You’ve viewed 60 of 209 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng