Đang tải...
Tìm thấy 345 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.431.259,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 3. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.486.831,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Nhẫn nữ Edoarda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.217.398,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AA

  22.811.494,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Nhẫn Venice Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  16.330.110,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 7. Nhẫn Lamiyye Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  11.174.380,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 8. Nhẫn nữ Vitaly Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  11.021.550,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 9. Nhẫn nữ Cadieux Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  12.382.863,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 10. Nhẫn nữ Clerical Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 11. Nhẫn Gaby Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  15.139.738,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  9.161.559,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 13. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  17.170.106,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 14. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Sapphire Trắng

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  12.563.996,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 15. Nhẫn nữ Kathleent Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.782.471,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 16. Nhẫn nữ Burke Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.521.910,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 17. Nhẫn nữ Aryan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.749.003,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 18. Nhẫn Dossly Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.911.725,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Tasenka Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  10.148.157,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 21. Nhẫn Tamriel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.63 crt - AAA

  16.487.468,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 22. Nhẫn Mindy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.596.062,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  8.918.729,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 24. Nhẫn Katharyn Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.807.774,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 25. Nhẫn Dylis Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.478.509,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  11.765.603,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 27. Nhẫn nữ Oleysa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.078 crt - AA

  19.733.961,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 28. Nhẫn Taniguchi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  16.627.561,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 29. Nhẫn Verde Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  20.435.279,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 30. Nhẫn nữ Guerino Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AAA

  17.369.349,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 31. Nhẫn nữ Bourget Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  16.670.863,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 32. Nhẫn nữ Juicy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.748.424,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 33. Nhẫn nữ Egidia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AA

  13.850.310,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 34. Nhẫn nữ Expai Women Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.650.698,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 35. Nhẫn Rondek B Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.822.490,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 36. Nhẫn Monalisa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  15.661.056,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 37. Nhẫn nữ Sue Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  19.828.772,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 38. Nhẫn Lilia Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  11.756.830,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 39. Nhẫn nữ Daister Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  16.679.353,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 40. Nhẫn nữ Fritsche Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  8.912.786,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 41. Nhẫn nữ Burnt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  21.708.292,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 42. Nhẫn nữ Chaco Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  15.369.831,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 43. Nhẫn Higieos Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  17.578.216,00 ₫
  8.354.676  - 290.064.658  8.354.676 ₫ - 290.064.658 ₫
 44. Nhẫn Liquidum Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  12.966.729,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.217.398,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 46. Nhẫn nữ Margalit Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  14.149.742,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 47. Nhẫn Cosete Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  12.593.146,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 48. Nhẫn Hrundl Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  13.194.559,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 49. Nhẫn nữ Ehtel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.600.038,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  11.229.284,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 51. Nhẫn nữ Ashwin Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.31 crt - AAA

  15.084.266,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 52. Nhẫn Vitalba Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.538 crt - AAA

  19.186.888,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 53. Nhẫn nữ Lyth Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.77 crt - AA

  15.964.734,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 54. Nhẫn nữ Coqu Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.942 crt - AA

  18.506.796,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 55. Nhẫn nữ Aleckon Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AA

  14.393.703,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 56. Nhẫn Violinda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  15.137.756,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 57. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Sapphire Trắng

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.445 crt - AAA

  23.255.549,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 58. Nhẫn Holz Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.565 crt - AAA

  12.071.828,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 59. Nhẫn Julee Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 60. Nhẫn nữ Jayendra Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  15.373.510,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 61. Nhẫn Emmy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.144.436,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫

You’ve viewed 60 of 345 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng