Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Oleysa Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  13.479.274,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  18.283.213,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Nhẫn nữ Cadieux Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.231.930,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 4. Nhẫn nữ Clom Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.442 crt - AAA

  20.021.223,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 5. Nhẫn nữ Tasenka Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  9.667.027,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 6. Nhẫn nữ Nina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  17.054.067,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 7. Nhẫn nữ Idly Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.417.307,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 8. Nhẫn nữ Amery Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  17.911.611,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 9. Nhẫn Sonnett Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  22.571.494,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 10. Nhẫn Elodie Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  13.305.501,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 11. Nhẫn nữ Roxanne Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  17.393.406,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 12. Nhẫn nữ Edoarda Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.047.587,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 13. Nhẫn nữ Modesta Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.754.084,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 14. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.373.708,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 15. Nhẫn Ellura Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  14.078.138,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  15.396.153,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 17. Nhẫn nữ Aizaya Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  13.626.443,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 18. Nhẫn nữ Anamir Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.906.871,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 19. Nhẫn nữ Ehtel Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.835.891,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 20. Nhẫn nữ Ellish Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  14.356.345,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  17.158.219,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 22. Nhẫn nữ Ivey Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  27.946.846,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 23. Nhẫn nữ Duct Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  15.200.020,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 24. Nhẫn nữ Rixos Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.051.634,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 25. Nhẫn Emilly Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  19.201.321,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 26. Nhẫn nữ Misery Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng

  0.62 crt - AAA

  20.035.375,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 27. Nhẫn nữ Maranda Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  14.940.493,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 28. Nhẫn nữ Bucha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  12.002.772,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 29. Nhẫn Rondek B Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.058.343,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 30. Nhẫn Aigurande Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  14.505.496,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 31. Nhẫn nữ Monny Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  11.270.040,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 32. Nhẫn nữ Aleckon Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  12.922.012,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 33. Nhẫn nữ Kilby Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  14.384.364,00 ₫
  7.641.473  - 286.427.885  7.641.473 ₫ - 286.427.885 ₫
 34. Nhẫn nữ Abbacy Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.605.783,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 35. Nhẫn Assieve Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  16.021.620,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 36. Nhẫn nữ Chaco Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  15.200.020,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 37. Nhẫn nữ Daister Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  15.915.206,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 38. Nhẫn Cgani Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  20.190.751,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 39. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Topaz Hồng

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  21.051.408,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 40. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Topaz Hồng

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  17.937.932,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 41. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Topaz Hồng

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  14.696.815,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 42. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Topaz Hồng

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  14.613.891,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 43. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Topaz Hồng

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  13.333.803,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 44. Nhẫn nữ Cigo Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  24.319.412,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 45. Nhẫn nữ Lyth Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  13.700.594,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 46. Nhẫn nữ Coqu Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  15.223.793,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 47. Nhẫn nữ Ducchn Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  24.726.107,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 48. Nhẫn nữ Fatond Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  23.903.941,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 49. Nhẫn nữ Lupe Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  22.565.834,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 50. Nhẫn nữ Migea Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAA

  25.164.501,00 ₫
  11.193.343  - 512.672.096  11.193.343 ₫ - 512.672.096 ₫
 51. Nhẫn nữ Nelen Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  16.322.469,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 52. Nhẫn nữ Nene Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  25.952.704,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 53. Nhẫn nữ Nocha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  26.431.287,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 54. Nhẫn nữ Regange Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  19.332.359,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 55. Nhẫn nữ Rigotlas Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  23.322.340,00 ₫
  10.420.704  - 1.378.040.631  10.420.704 ₫ - 1.378.040.631 ₫
 56. Nhẫn nữ Caol Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  22.183.195,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 57. Nhẫn nữ Puccod Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Puccod

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  18.123.309,00 ₫
  9.033.919  - 1.313.088.114  9.033.919 ₫ - 1.313.088.114 ₫
 58. Nhẫn nữ Seto Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  17.863.781,00 ₫
  8.895.240  - 1.311.602.267  8.895.240 ₫ - 1.311.602.267 ₫
 59. Nhẫn nữ Ecgemd Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  27.287.982,00 ₫
  12.088.810  - 3.324.946.502  12.088.810 ₫ - 3.324.946.502 ₫
 60. Nhẫn nữ Bifige Đá Topaz Hồng

  Nhẫn nữ Bifige

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.874 crt - AAA

  20.242.544,00 ₫
  9.984.858  - 1.461.304.391  9.984.858 ₫ - 1.461.304.391 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng