Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Oleysa Đá Morganite

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  29.016.936,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 2. Nhẫn Elodie Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  28.843.163,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 3. Nhẫn Elauna Đá Morganite

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  45.652.140,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 4. Nhẫn nữ Ivey Đá Morganite

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  43.484.508,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 5. Nhẫn nữ Fatond Đá Morganite

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  33.186.916,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 6. Nhẫn nữ Lupe Đá Morganite

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  37.141.237,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 7. Nhẫn nữ Nelen Đá Morganite

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  23.709.226,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 8. Nhẫn nữ Ecgemd Đá Morganite

  Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  41.863.385,00 ₫
  12.088.810  - 3.324.946.502  12.088.810 ₫ - 3.324.946.502 ₫
 9. Nhẫn nữ Clom Đá Morganite

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.442 crt - AAA

  31.681.545,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 10. Nhẫn nữ Enpli Đá Morganite

  Nhẫn nữ Enpli

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  25.720.913,00 ₫
  9.190.144  - 1.841.382.778  9.190.144 ₫ - 1.841.382.778 ₫
 11. Nhẫn nữ Hehwe Đá Morganite

  Nhẫn nữ Hehwe

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  33.978.232,00 ₫
  11.902.301  - 1.884.910.869  11.902.301 ₫ - 1.884.910.869 ₫
 12. Nhẫn nữ Himawari Đá Morganite

  Nhẫn nữ Himawari

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  24.008.657,00 ₫
  8.171.281  - 1.833.599.792  8.171.281 ₫ - 1.833.599.792 ₫
 13. Nhẫn nữ Memeald Đá Morganite

  Nhẫn nữ Memeald

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  34.107.855,00 ₫
  9.212.219  - 3.277.555.212  9.212.219 ₫ - 3.277.555.212 ₫
 14. Nhẫn nữ Moolpira Đá Morganite

  Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  28.787.409,00 ₫
  10.618.817  - 1.857.670.436  10.618.817 ₫ - 1.857.670.436 ₫
 15. Nhẫn nữ Selifig Đá Morganite

  Nhẫn nữ Selifig

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.872 crt - AAA

  40.226.412,00 ₫
  11.295.229  - 3.327.550.265  11.295.229 ₫ - 3.327.550.265 ₫
 16. Nhẫn nữ Ters Đá Morganite

  Nhẫn nữ Ters

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.856 crt - AAA

  33.496.254,00 ₫
  8.843.731  - 3.287.871.204  8.843.731 ₫ - 3.287.871.204 ₫
 17. Nhẫn nữ Murste Đá Morganite

  Nhẫn nữ Murste

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  25.999.403,00 ₫
  8.456.563  - 2.906.972.067  8.456.563 ₫ - 2.906.972.067 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng