Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Nina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.94 crt - AAAA

  24.355.919,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  22.386.967,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Nhẫn Jaume Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.04 crt - AAAA

  29.728.160,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 4. Nhẫn nữ Oleysa Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AAAA

  18.969.814,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 5. Nhẫn nữ Roxanne Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  21.497.160,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 6. Nhẫn nữ Marilyn Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  22.535.268,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 7. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  15.507.378,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  19.881.130,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  19.103.682,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 10. Nhẫn nữ Modesta Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  17.999.347,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 11. Nhẫn Clematis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.776 crt - AAAA

  20.373.297,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 12. Nhẫn nữ Machi Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.146 crt - AAAA

  31.674.754,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 13. Nhẫn nữ Egidia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.36 crt - AAAA

  15.972.941,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 14. Nhẫn Salvina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  29.727.309,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 15. Nhẫn Anisah Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAAA

  33.337.198,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 16. Nhẫn nữ Aizaya Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAAA

  16.767.937,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 17. Nhẫn nữ Tasenka Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  12.836.823,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 18. Nhẫn Semasia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.06 crt - AAAA

  31.173.246,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 19. Nhẫn Seneca Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.77 crt - AAAA

  29.114.293,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 20. Nhẫn Soterios Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.66 crt - AAAA

  27.297.321,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 21. Nhẫn Spencre Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAAA

  29.436.367,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 22. Nhẫn Urwine Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.09 crt - AAAA

  19.982.168,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 23. Nhẫn nữ Anamir Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AAAA

  26.614.400,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 24. Nhẫn nữ Ehtel Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.543.420,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 25. Nhẫn Elauna Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAAA

  24.312.619,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.172.666,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 27. Nhẫn Sonnett Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAA

  30.354.477,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 28. Nhẫn nữ Eionia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.008 crt - AAAA

  25.221.388,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 29. Nhẫn Ekaterina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.568 crt - AAAA

  20.392.543,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 30. Nhẫn nữ Ellish Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AAAA

  24.261.958,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 31. Nhẫn Ellura Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAAA

  17.813.970,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 32. Nhẫn Elodie Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AAAA

  17.862.083,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAA

  20.809.145,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 34. Nhẫn nữ Ivey Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AAAA

  37.314.726,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 35. Nhẫn nữ Duct Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  19.445.283,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 36. Nhẫn nữ Cadieux Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  14.477.193,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 37. Nhẫn nữ Amery Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAA

  21.534.236,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 38. Nhẫn Emilly Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.53 crt - AAAA

  25.031.482,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 39. Nhẫn nữ Idly Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  14.662.570,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 40. Nhẫn nữ Bucha Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  15.172.568,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 41. Nhẫn Rondek B Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  14.765.872,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 42. Nhẫn Aigurande Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.58 crt - AAAA

  21.609.236,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 43. Nhẫn nữ Abbacy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.44 crt - AAAA

  17.851.046,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 44. Nhẫn Assieve Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.76 crt - AAAA

  20.125.374,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 45. Nhẫn nữ Daister Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  19.622.735,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 46. Nhẫn Cgani Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAAA

  25.624.687,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 47. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAAA

  33.815.498,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 48. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAAA

  22.211.496,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 49. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAAA

  18.970.379,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 50. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAAA

  18.887.455,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 51. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAAA

  16.503.599,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 52. Nhẫn nữ Cigo Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAAA

  30.545.797,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 53. Nhẫn nữ Lyth Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAAA

  17.974.158,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 54. Nhẫn nữ Coqu Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAAA

  19.497.357,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 55. Nhẫn nữ Ducchn Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAAA

  28.999.671,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 56. Nhẫn nữ Fatond Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAAA

  29.592.594,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 57. Nhẫn nữ Migea Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAAA

  28.334.297,00 ₫
  11.193.343  - 512.672.096  11.193.343 ₫ - 512.672.096 ₫
 58. Nhẫn nữ Nelen Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAAA

  21.416.784,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 59. Nhẫn nữ Nocha Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAAA

  30.676.550,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 60. Nhẫn nữ Regange Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAAA

  23.605.923,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng