Đang tải...
Tìm thấy 252 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Expai Women Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.128 crt - VS1

  17.395.954,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 2. Nhẫn Sarenurah Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  11.566.925,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  18.912.361,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  21.394.708,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  36.983.879,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 6. Nhẫn nữ Fritsche Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  17.969.347,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 7. Nhẫn Katharyn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  18.571.892,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 8. Nhẫn Amelie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  24.358.751,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 9. Nhẫn Carnssier Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  9.460.143,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 10. Nhẫn nữ Burke Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  26.436.948,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 11. Nhẫn Aglio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  8.962.597,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 12. Nhẫn Hosley Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.200.374,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  12.387.958,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 14. Nhẫn nữ Juicy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  153.700.591,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 15. Nhẫn Lexina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.035 crt - VS1

  12.028.525,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 16. Nhẫn nữ Guerino Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.45 crt - VS1

  37.831.517,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  14.686.627,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 18. Nhẫn Lynell Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lynell

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  14.520.213,00 ₫
  7.233.927  - 77.957.176  7.233.927 ₫ - 77.957.176 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Emilly Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.53 crt - VS1

  76.370.862,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 21. Nhẫn hứa nữ Oxpen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.19 crt - VS1

  23.025.173,00 ₫
  7.661.850  - 92.858.049  7.661.850 ₫ - 92.858.049 ₫
 22. Nhẫn Javier Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.164 crt - VS1

  23.281.303,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 23. Nhẫn nữ Clerical Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  22.951.871,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 24. Nhẫn nữ Tasenka Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.35 crt - VS1

  26.393.363,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 25. Nhẫn nữ Ehtel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  37.354.633,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 26. Nhẫn Lilia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  12.888.900,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 27. Nhẫn Violinda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  21.618.858,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 28. Nhẫn Tova Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  16.157.469,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  23.862.054,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 30. Nhẫn Platano Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  18.237.364,00 ₫
  8.627.788  - 101.192.908  8.627.788 ₫ - 101.192.908 ₫
 31. Nhẫn nữ Tay Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Tay

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  11.505.227,00 ₫
  6.198.083  - 63.282.712  6.198.083 ₫ - 63.282.712 ₫
 32. Nhẫn Masones Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Masones

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.252 crt - VS1

  34.395.967,00 ₫
  10.757.495  - 142.598.375  10.757.495 ₫ - 142.598.375 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  26.160.723,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 34. Nhẫn Rondek B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  37.577.085,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 35. Nhẫn nữ Anamir Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  40.482.259,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 36. Nhẫn Tamriel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.63 crt - VS1

  52.798.617,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 37. Nhẫn nữ Nina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  130.232.776,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  23.545.076,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 39. Nhẫn Anessia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  29.571.934,00 ₫
  8.621.845  - 113.801.345  8.621.845 ₫ - 113.801.345 ₫
 40. Nhẫn Marilla Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Marilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.18 crt - VS1

  23.351.774,00 ₫
  7.774.491  - 102.310.830  7.774.491 ₫ - 102.310.830 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  23.878.753,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 42. Nhẫn Naolin Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  25.622.989,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 43. Nhẫn nữ Roxanne Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.76 crt - VS1

  127.374.017,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 44. Nhẫn nữ Marilyn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.76 crt - VS1

  128.412.125,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 45. Nhẫn nữ Joanna Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.76 crt - VS1

  128.263.824,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  22.900.362,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 47. Nhẫn Endlessheart Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.216 crt - VS1

  32.365.883,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  21.602.727,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  20.601.694,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.248 crt - VS1

  26.781.947,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  41.914.895,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 52. Nhẫn nữ Modesta Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.44 crt - VS1

  69.338.727,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 53. Nhẫn nữ Edoarda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  26.160.723,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 54. Nhẫn Yurissa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.258 crt - VS1

  47.618.264,00 ₫
  14.121.442  - 199.753.769  14.121.442 ₫ - 199.753.769 ₫
 55. Nhẫn Aestril Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.114 crt - VS1

  32.609.844,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 56. Nhẫn Astrid Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.445 crt - VS1

  52.816.446,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 57. Nhẫn Aralyn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.23 crt - VS1

  36.976.238,00 ₫
  8.023.546  - 115.810.766  8.023.546 ₫ - 115.810.766 ₫
 58. Nhẫn Anisah Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  1.1 crt - VS1

  139.214.055,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 59. Nhẫn nữ Aizaya Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.64 crt - VS1

  39.579.150,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 60. Nhẫn nữ Amoretta Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  26.311.289,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 61. Nhẫn Flaine Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  22.992.343,00 ₫
  9.933.914  - 119.773.013  9.933.914 ₫ - 119.773.013 ₫

You’ve viewed 60 of 252 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng