Đang tải...
Tìm thấy 304 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.317.020,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 2. Nhẫn Julee Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.577.580,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.300.421,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.76 crt - AA

  33.396.349,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Nhẫn nữ Expai Women Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  12.414.846,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 6. Nhẫn Katharyn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.005.886,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 7. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  17.000.296,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 8. Nhẫn nữ Oleysa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  32.922.578,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 9. Nhẫn Jenesila Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.890.485,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 10. Nhẫn Aestril Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  26.723.079,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 11. Nhẫn hứa nữ Samingi Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  13.201.067,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 12. Nhẫn Bikyu Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.134.475,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 13. Nhẫn Kinkade Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.195 crt - AAA

  11.074.191,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 14. Nhẫn Hrundl Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.836.075,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 15. Nhẫn nữ Danitacsa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.155 crt - AAA

  13.497.104,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 16. Nhẫn Eliana Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  18.286.043,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  9.246.464,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 18. Nhẫn Sharalyn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  15.664.169,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Juicy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.578.613,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 21. Nhẫn Hansika Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  11.396.832,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 22. Nhẫn nữ Amery Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AA

  32.543.618,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  11.913.056,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 24. Nhẫn Gerwin Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  15.312.662,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 25. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  13.336.915,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 26. Nhẫn nữ Jakanis Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.175 crt - AAA

  13.154.369,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 27. Nhẫn Holz Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.798.207,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 28. Nhẫn nữ Vitaly Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  10.342.308,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 29. Nhẫn hứa nữ Oxpen Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - AAA

  16.091.243,00 ₫
  7.661.850  - 92.858.049  7.661.850 ₫ - 92.858.049 ₫
 30. Nhẫn Gautvin Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  18.210.476,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 31. Nhẫn Angell Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.21 crt - AAA

  21.907.819,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 32. Nhẫn nữ Jayendra Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.420.660,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 33. Nhẫn Cadha Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  13.262.765,00 ₫
  6.153.932  - 92.207.107  6.153.932 ₫ - 92.207.107 ₫
 34. Nhẫn Aglio Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  8.594.674,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 35. Nhẫn Hosley Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.181.540,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 36. Nhẫn nữ Burnt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  21.963.008,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 37. Nhẫn nữ Margalit Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  23.008.190,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 38. Nhẫn Aigurande Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.58 crt - AA

  27.779.018,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 39. Nhẫn Lexina Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.035 crt - AAA

  10.330.420,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 40. Nhẫn Lannie Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  32.185.600,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 41. Nhẫn Barma Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.726.914,00 ₫
  7.259.399  - 220.329.140  7.259.399 ₫ - 220.329.140 ₫
 42. Nhẫn Pintius Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.172.583,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 43. Nhẫn Dossleyn Women Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  14.008.233,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 44. Nhẫn Carnssier Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.005 crt - AAA

  9.262.030,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 45. Nhẫn Ngakau Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  14.474.081,00 ₫
  5.985.820  - 100.527.823  5.985.820 ₫ - 100.527.823 ₫
 46. Nhẫn nữ Tasenka Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  13.176.444,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 47. Nhẫn Kiruna Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.763.721,00 ₫
  5.773.557  - 67.103.450  5.773.557 ₫ - 67.103.450 ₫
 48. Nhẫn nữ Cadieux Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  20.646.975,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 49. Nhẫn Lilia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  11.841.735,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 50. Nhẫn nữ Bourget Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  20.123.676,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 51. Nhẫn Masha Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  10.837.872,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 52. Nhẫn Yurissa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.258 crt - AAA

  31.825.886,00 ₫
  14.121.442  - 199.753.769  14.121.442 ₫ - 199.753.769 ₫
 53. Nhẫn Semasia Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.06 crt - AA

  43.484.508,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 54. Nhẫn nữ Kathleent Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  16.603.222,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 55. Nhẫn nữ Sue Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  19.658.961,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 56. Nhẫn Roosevelt Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  2 crt - AAA

  30.820.606,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 57. Nhẫn Cgani Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AA

  31.794.469,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 58. Nhẫn hứa nữ Vamo Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn hứa nữ Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  11.920.981,00 ₫
  6.176.857  - 81.438.292  6.176.857 ₫ - 81.438.292 ₫
 59. Nhẫn Behrens Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  14.696.815,00 ₫
  7.315.436  - 94.938.227  7.315.436 ₫ - 94.938.227 ₫
 60. Nhẫn Manjari Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 61. Nhẫn Celestine Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  18.329.911,00 ₫
  9.628.255  - 104.971.194  9.628.255 ₫ - 104.971.194 ₫

You’ve viewed 60 of 304 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng