Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  31.516.050,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigea Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  19.959.073,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 3. Nhẫn Snep Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  17.039.955,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 4. Nhẫn Swangy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  17.031.572,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 5. Nhẫn Urengan Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  14.005.659,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Nina Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  23.727.676,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  23.945.590,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  24.760.196,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  16.376.751,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  16.690.374,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  11.272.552,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.827.835,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  10.609.078,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.548.618,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  12.268.301,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  22.923.071,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 18. Nhẫn Sonnett Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  28.912.715,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 19. Nhẫn Ekaterina Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  16.433.257,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  21.454.455,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 21. Nhẫn Ellura Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  17.106.193,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 22. Nhẫn Elodie Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  22.721.651,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  17.953.783,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Ivey Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  36.247.957,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Duct Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  18.036.244,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.186.998,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  13.538.201,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Amery Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  24.546.878,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 30. Nhẫn Emilly Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.716.979,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Misery Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu

  0.62 crt - AAA

  21.623.432,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 32. Nhẫn nam Aquil Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  34.556.021,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 33. Nhẫn nam Motivo Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.02 crt - AAA

  24.997.576,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Maranda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  14.814.319,00 ₫
  7.280.359  - 273.419.019  7.280.359 ₫ - 273.419.019 ₫
 35. Nhẫn nam Vacanza Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  24.208.653,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 36. Nhẫn nam Viaggio Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  21.299.808,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Idly Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  13.715.289,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Bucha Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  12.663.303,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 39. Nhẫn Rondek B Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  12.480.807,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 40. Nhẫn Aigurande Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  17.479.024,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 41. Nhẫn Pretty Morning Set Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  64.337.686,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Monny Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Monny

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  11.520.474,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Aleckon Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  13.098.588,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Kilby Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  14.318.471,00 ₫
  7.007.832  - 270.580.194  7.007.832 ₫ - 270.580.194 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Abbacy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  16.584.120,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 47. Nhẫn Assieve Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  22.705.971,00 ₫
  7.650.216  - 1.073.871.922  7.650.216 ₫ - 1.073.871.922 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Chaco Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Chaco

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  15.062.241,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Daister Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  16.872.599,00 ₫
  7.728.081  - 1.062.138.132  7.728.081 ₫ - 1.062.138.132 ₫
 50. Nhẫn Cgani Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  22.662.170,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Cigo Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Cigo

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  39.646.161,00 ₫
  8.327.207  - 2.159.315.422  8.327.207 ₫ - 2.159.315.422 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Lyth Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Lyth

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  16.123.690,00 ₫
  6.365.447  - 1.351.103.072  6.365.447 ₫ - 1.351.103.072 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Coqu Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Coqu

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  17.614.207,00 ₫
  7.097.052  - 1.357.659.398  7.097.052 ₫ - 1.357.659.398 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Ducchn Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ducchn

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  26.266.663,00 ₫
  9.893.967  - 1.446.217.101  9.893.967 ₫ - 1.446.217.101 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Fatond Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Fatond

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  28.829.982,00 ₫
  8.059.006  - 2.848.364.881  8.059.006 ₫ - 2.848.364.881 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Lupe Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Lupe

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  31.078.599,00 ₫
  9.860.171  - 3.150.077.486  9.860.171 ₫ - 3.150.077.486 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Migea Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Migea

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAA

  24.917.816,00 ₫
  10.295.457  - 485.492.465  10.295.457 ₫ - 485.492.465 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Nelen Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Nelen

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  19.882.290,00 ₫
  7.183.028  - 1.729.801.804  7.183.028 ₫ - 1.729.801.804 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Nene Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Nene

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  26.916.346,00 ₫
  10.122.424  - 1.001.887.534  10.122.424 ₫ - 1.001.887.534 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Nocha Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Nocha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  28.375.771,00 ₫
  11.141.696  - 890.686.854  11.141.696 ₫ - 890.686.854 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Regange Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Regange

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  19.777.117,00 ₫
  8.759.790  - 1.269.493.725  8.759.790 ₫ - 1.269.493.725 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Rigotlas Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  23.517.872,00 ₫
  9.576.289  - 1.312.373.441  9.576.289 ₫ - 1.312.373.441 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Caol Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Caol

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  22.358.823,00 ₫
  9.296.462  - 1.280.429.947  9.296.462 ₫ - 1.280.429.947 ₫

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng