Đang tải...
Tìm thấy 348 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.486.831,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 2. Nhẫn Emmy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.144.436,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 3. Nhẫn Dietmar Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.090.507,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 4. Nhẫn nữ Vitaly Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  10.597.024,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 5. Nhẫn Hrundl Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  12.005.886,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 6. Nhẫn Amelie Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  17.000.296,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.793.905,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 8. Nhẫn Mindy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  14.680.967,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  10.300.421,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 10. Nhẫn Liquidum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  13.589.367,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 11. Nhẫn Monalisa Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  15.661.056,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 12. Nhẫn Roosevelt Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AAA

  25.896.101,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 13. Nhẫn nữ Bourget Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  19.897.262,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 14. Nhẫn nữ Joanna Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.76 crt - AA

  31.415.227,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 15. Nhẫn Julee Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 16. Nhẫn Vontasia Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  13.336.915,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 17. Nhẫn Gautvin Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  18.889.718,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 18. Nhẫn Gaby Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  15.281.247,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  14.997.947,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 21. Nhẫn Cosete Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  12.451.637,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 22. Nhẫn Katharyn Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.005.886,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 23. Nhẫn Holz Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.571.793,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 24. Nhẫn nữ Juicy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.748.424,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 25. Nhẫn Verde Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  21.114.521,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 26. Nhẫn Manjari Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 27. Nhẫn Lily Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  15.511.340,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 28. Nhẫn nữ Anamir Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  25.821.951,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 29. Nhẫn nữ Aryan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  11.513.151,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 30. Nhẫn nữ Ehtel Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  14.033.989,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 31. Nhẫn nữ Oleysa Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  30.460.326,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 32. Nhẫn Endlessheart Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  22.969.701,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 33. Nhẫn Janna Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  13.028.145,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 34. Nhẫn Azul Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  22.973.380,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 35. Nhẫn Cadha Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  13.262.765,00 ₫
  6.153.932  - 92.207.107  6.153.932 ₫ - 92.207.107 ₫
 36. Nhẫn nữ Sue Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  19.828.772,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 37. Nhẫn Masdevalia Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  20.178.015,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 38. Nhẫn nữ Burke Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  15.342.661,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 39. Nhẫn Angelina Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  12.693.618,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 40. Nhẫn Violinda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  16.043.412,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 41. Nhẫn Emilly Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.53 crt - AA

  30.295.608,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - AAA

  16.327.846,00 ₫
  8.313.922  - 94.301.438  8.313.922 ₫ - 94.301.438 ₫
 43. Nhẫn Hosley Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  13.181.540,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 44. Nhẫn Angell Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.21 crt - AAA

  21.681.405,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 45. Nhẫn nữ Burnt Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  21.227.162,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 46. Nhẫn Elauna Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  48.284.203,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 47. Nhẫn nữ Crossrail Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  10.782.401,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 48. Nhẫn nữ Lyth Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.77 crt - AA

  17.889.253,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 49. Nhẫn nữ Danitacsa Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.155 crt - AAA

  13.270.690,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 50. Nhẫn nữ Idly Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.44 crt - AA

  19.926.696,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 51. Nhẫn Magaret Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.075 crt - AAA

  11.646.735,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 52. Nhẫn Acrylic Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  13.658.424,00 ₫
  7.641.472  - 77.263.777  7.641.472 ₫ - 77.263.777 ₫
 53. Nhẫn Lamiyye Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.542.303,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 54. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.445 crt - AAA

  19.972.545,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 55. Nhẫn nữ Jayendra Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.845.186,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 56. Nhẫn hứa nữ Samingi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  13.201.067,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 57. Nhẫn nữ Krishna Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  12.581.542,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 58. Nhẫn Masha Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  10.837.872,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 59. Nhẫn Lannie Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.43 crt - AAA

  29.496.934,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 60. Nhẫn Sharalyn Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.124 crt - AAA

  15.664.169,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 61. Nhẫn Bikyu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  11.134.475,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫

You’ve viewed 60 of 348 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng