Đang tải...
Tìm thấy 342 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  11.147.210,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  9.960.800,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Katharyn Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  11.609.661,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 4. Nhẫn nữ Edoarda Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AA

  12.632.485,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 5. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  12.799.182,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 6. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  15.626.245,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 7. Nhẫn Jacenty Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  17.010.767,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 8. Nhẫn nữ Ashwin Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  17.914.441,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 9. Nhẫn Verde Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  20.718.296,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 11. Nhẫn nữ Vitaly Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.11 crt - AAA

  10.200.799,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 12. Nhẫn Venice Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.28 crt - AAA

  15.622.567,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 13. Nhẫn Mindy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  14.511.157,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 14. Nhẫn Gaby Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  15.196.342,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 15. Nhẫn Cowle Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAA

  12.784.183,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 16. Nhẫn Masdevalia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  19.498.773,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 17. Nhẫn Azul Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  22.633.759,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 18. Nhẫn nữ Egidia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.36 crt - AA

  16.312.562,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.5 crt - AA

  13.719.838,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 21. Nhẫn nữ Cadieux Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.44 crt - AA

  18.241.326,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 22. Nhẫn Gautvin Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  17.559.536,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 23. Nhẫn nữ Misery Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.62 crt - AA

  25.639.122,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 24. Nhẫn Julee Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  12.407.770,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 25. Nhẫn nữ Tasenka Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.35 crt - AA

  11.959.469,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 26. Nhẫn nữ Joanna Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.76 crt - AA

  29.858.630,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 27. Nhẫn Tamriel Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.63 crt - AAA

  26.761.004,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 28. Nhẫn Barma Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  13.557.104,00 ₫
  7.259.399  - 220.329.140  7.259.399 ₫ - 220.329.140 ₫
 29. Nhẫn Sarenurah Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  10.151.837,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 30. Nhẫn Sajan Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Sajan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  14.539.741,00 ₫
  7.514.115  - 96.367.464  7.514.115 ₫ - 96.367.464 ₫
 31. Nhẫn Eldora Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.27 crt - AAA

  15.783.603,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 32. Nhẫn Eliana Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  18.201.137,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 33. Nhẫn nữ Kathleent Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  16.263.601,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 34. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  17.566.331,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 35. Nhẫn Emmy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  18.465.194,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 36. Nhẫn Janna Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.01 crt - AAA

  12.943.240,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AA

  12.632.485,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.05 crt - AAA

  9.161.559,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 39. Nhẫn Monalisa Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.3 crt - AAA

  14.981.814,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 40. Nhẫn Soterios Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.66 crt - AA

  31.061.454,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 41. Nhẫn nữ Machi Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.146 crt - AA

  41.240.747,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 42. Nhẫn Vega Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  15.344.360,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AA

  10.333.816,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 44. Nhẫn Manjari Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  11.777.490,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 45. Nhẫn nữ Nina Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  31.827.582,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 46. Nhẫn Endlessheart Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.216 crt - AAA

  22.403.666,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 47. Nhẫn Abequa Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Abequa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - AAA

  23.092.246,00 ₫
  12.287.488  - 129.692.774  12.287.488 ₫ - 129.692.774 ₫
 48. Nhẫn Callainus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.12 crt - AAA

  14.109.837,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 49. Nhẫn Roverta Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  17.845.102,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 50. Nhẫn Zoe Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.146 crt - AAA

  15.175.964,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 51. Nhẫn Lily Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  15.313.227,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 52. Nhẫn nữ Roxanne Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.76 crt - AA

  28.968.823,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 53. Nhẫn nữ Marilyn Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.76 crt - AA

  30.006.931,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  13.928.706,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 55. Nhẫn Neroli Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.24 crt - AAA

  26.241.950,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.631.071,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  12.444.845,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.05 crt - AAA

  11.460.228,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.35 crt - AA

  19.003.776,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  11.630.038,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  15.348.039,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫

You’ve viewed 60 of 342 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng