Đang tải...
Tìm thấy 113 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  9.451.368,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn nữ Monny Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.354.946,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  20.405.845,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 4. Nhẫn nữ Misery Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.62 crt - AAA

  21.195.747,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  8.833.824,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 6. Nhẫn nữ Burke Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  14.493.608,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 7. Nhẫn Rondek B Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  12.530.034,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 8. Nhẫn nữ Clerical Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.008.531,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 9. Nhẫn nữ Cadieux Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  11.477.207,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 10. Nhẫn nữ Edoarda Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.132.493,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 11. Nhẫn nữ Egidia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  12.520.128,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 12. Nhẫn nữ Idly Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  11.662.584,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  11.936.828,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 14. Nhẫn Clematis Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.052.554,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 15. Nhẫn Gaby Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  15.420.491,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 16. Nhẫn nữ Tasenka Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  10.119.855,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 17. Nhẫn nữ Ehtel Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  12.307.582,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 18. Nhẫn nữ Nina Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.176.699,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Roxanne Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  19.516.038,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 21. Nhẫn nữ Marilyn Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  20.554.146,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.935.413,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  17.164.162,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.942.390,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  16.867.844,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 26. Nhẫn nữ Modesta Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  14.999.361,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 27. Nhẫn Vitalba Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.649.170,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 28. Nhẫn nữ Machi Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  27.061.568,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.601.736,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.132.493,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 31. Nhẫn Astrid Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.609.080,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 32. Nhẫn Anisah Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.733.451,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 33. Nhẫn nữ Aizaya Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.098.134,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 34. Nhẫn Eliseo Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.818.712,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 35. Nhẫn Fridolin Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.284.840,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 36. Nhẫn Jaume Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.416.883,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 37. Nhẫn Semasia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  21.465.744,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 38. Nhẫn Seneca Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  21.472.820,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 39. Nhẫn Soterios Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.448.325,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 40. Nhẫn Spencre Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  30.257.117,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 41. Nhẫn Terantia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.091.158,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 42. Nhẫn Urwine Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.09 crt - AAA

  16.868.975,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 43. Nhẫn nữ Anamir Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  23.359.699,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 44. Nhẫn nữ Oleysa Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  17.101.898,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 45. Nhẫn Elauna Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  24.793.749,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 46. Nhẫn Sonnett Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  25.062.048,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 47. Nhẫn nữ Eionia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  16.419.542,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 48. Nhẫn Ekaterina Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.618.985,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 49. Nhẫn nữ Ellish Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  16.846.899,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 50. Nhẫn Ellura Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.323.415,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 51. Nhẫn Elodie Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  16.928.125,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  18.629.910,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 53. Nhẫn nữ Ivey Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  31.569.470,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 54. Nhẫn nữ Duct Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  16.445.297,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 55. Nhẫn nữ Rixos Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.136.540,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 56. Nhẫn nữ Amery Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  20.034.243,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 57. Nhẫn Emilly Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.446.598,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 58. Nhẫn nữ Maranda Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  15.025.399,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 59. Nhẫn nữ Kathleent Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  15.754.169,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 60. Nhẫn nữ Comfort Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.453.435,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 61. Nhẫn nữ Bucha Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  12.455.600,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫

You’ve viewed 60 of 113 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng