Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  19.750.658,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  22.052.439,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  23.336.491,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  18.751.323,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  16.948.786,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  17.399.916,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Nhẫn Intermittent Đá Tanzanite

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  28.707.597,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay nữ Schijland Đá Tanzanite

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  14.303.987,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 10. Vòng tay Awaride Đá Tanzanite

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  92.243.051,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 11. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Tanzanite

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  67.068.074,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Tanzanite

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  32.673.239,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 13. Dây chuyền nữ Splendente Đá Tanzanite

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  19.517.452,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 14. Vòng tay Streamin Đá Tanzanite

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  63.826.675,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Tanzanite

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  26.627.136,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 16. Vòng tay nữ Zarici Đá Tanzanite

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  32.423.334,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 17. Vòng Cổ Driblet Đá Tanzanite

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  115.068.981,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 18. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  22.177.250,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  30.250.609,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 20. Bông tai nữ Persici - A Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  17.013.595,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 21. Bông tai nữ Persici - B Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  20.720.275,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng