Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.561.999,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  17.863.780,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.147.832,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.562.664,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  12.760.127,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.305.586,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.518.938,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  82.677.059,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  47.936.089,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  23.107.247,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  54.260.683,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  21.844.140,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.329.004,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.394.254,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  20.684.617,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  12.824.936,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.531.616,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng