Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dignified Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  11.226.455,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 2. Nhẫn Pyropus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Incomparable Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 4. Bông tai nữ Ladybug Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  12.067.866,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 5. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 6. Nhẫn Ferrum Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 7. Nhẫn Singlenesslove Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 8. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.499.269,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 9. Nhẫn Belatri Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 10. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 12. Bông tai nữ Blenken Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 13. Dây chuyền nữ Brillent Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 14. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.302.189,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 15. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  18.404.344,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 16. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 17. Bông tai nữ Geminos Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 18. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.009.818,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Iunctura Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 21. Nhẫn Lacus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 22. Bông tai nữ Ljus Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Loistaa Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 24. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 25. Bông tai nữ Persici Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 26. Nhẫn Rocky Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.283 crt - VS

  18.051.987,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 27. Nhẫn Shinnig Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  22.879.417,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 28. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  20.503.485,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 29. Nhẫn Uniquella Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  14.167.572,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 30. Nhẫn Unmatched Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  19.901.225,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 31. Nhẫn Ventus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 32. Nhẫn Vertere Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 33. Nhẫn Adventure Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.706 crt - VS

  35.987.940,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 34. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 35. Bông tai nữ Apex Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  9.822.687,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 36. Dây chuyền nữ Bellator Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  20.144.052,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 37. Nhẫn Bolshoy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.271 crt - VS

  20.884.144,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 38. Vòng tay Botri Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  101.513.008,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  25.776.951,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  19.984.149,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 41. Bông tai nữ Brilliantami Set Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  22.880.551,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 42. Dây chuyền nữ Carbunculus Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.227.146,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 43. Nhẫn Changing Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  18.972.643,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Charta Kim Cương Nhân Tạo

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  13.971.725,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 45. Dây chuyền nữ Citrum Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.157.100,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 46. Bông tai nữ Craze Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 47. Bông tai nữ Elation Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.363.985,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 48. Bông tai nữ Expectance Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  10.642.306,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Experience Kim Cương Nhân Tạo

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 50. Bông tai nữ Extralove Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 51. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  27.246.096,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 52. Bông tai nữ Honear Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  20.339.052,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 53. Nhẫn Honorable Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  24.899.880,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 54. Dây chuyền nữ Ianua Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.151.030,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 55. Nhẫn Intermittent Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.548.896,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 56. Vòng tay nữ Lilium Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  16.849.446,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 57. Bông tai nữ Lucens Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - VS

  27.147.605,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 58. Vòng tay nữ Matchlessea Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.302 crt - VS

  19.013.116,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 59. Bông tai nữ Mirth Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  50.241.836,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 60. Bông tai nữ Mondiney Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  18.159.534,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 61. Bông tai nữ Notatum Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  15.261.152,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng