Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.090.237,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.232.666,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 3. Bông tai nữ Blenken Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.206 crt - AAA

  10.586.835,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 4. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  24.568.748,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 5. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  14.339.929,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 6. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  18.149.628,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 7. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  33.316.537,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 8. Bông tai nữ Geminos Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  26.402.420,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 9. Bông tai nữ Ignis Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - AAA

  18.038.120,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 10. Nhẫn Iunctura Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  23.953.185,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 11. Nhẫn Lacus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.396 crt - AAA

  27.918.262,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 12. Bông tai nữ Ljus Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - AAA

  24.348.846,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  15.597.660,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 14. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  31.770.413,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 15. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  24.411.674,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 16. Nhẫn Rocky Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.283 crt - AAA

  22.608.569,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 17. Nhẫn Shinnig Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.407.726,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 18. Bông tai nữ Skinner Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  18.550.664,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Uniquella Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.206 crt - AAA

  13.997.762,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 21. Nhẫn Unmatched Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - AAA

  20.721.976,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 22. Nhẫn Ventus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - AAA

  18.380.287,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 23. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  21.702.348,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 24. Nhẫn Adventure Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  27.384.207,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 25. Bông tai nữ Afflatus Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  18.722.457,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 26. Bông tai nữ Apex Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.18 crt - AAA

  8.492.505,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 27. Dây chuyền nữ Bellator Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 28. Nhẫn Bolshoy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.271 crt - AAA

  20.148.299,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 29. Vòng tay Botri Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - AAA

  92.484.749,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - AAA

  23.144.888,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.562 crt - AAA

  19.163.398,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 32. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAA

  21.550.368,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 33. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - AAA

  19.302.641,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 34. Nhẫn Changing Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  18.633.022,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.202 crt - AAA

  20.367.921,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 36. Dây chuyền nữ Citrum Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  15.345.773,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 37. Bông tai nữ Craze Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  20.599.712,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 38. Bông tai nữ Elation Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - AAA

  13.854.554,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 39. Bông tai nữ Expectance Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  10.727.211,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  26.244.778,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 41. Bông tai nữ Extralove Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - AAA

  8.511.184,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 42. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  28.774.391,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 43. Bông tai nữ Honear Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  19.829.621,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 44. Nhẫn Honorable Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  20.201.789,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 45. Dây chuyền nữ Ianua Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AAA

  18.688.777,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 46. Vòng đeo ngón tay Incomparable Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - AAA

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 47. Nhẫn Intermittent Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  12.558.335,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 48. Bông tai nữ Ladybug Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - AAA

  11.954.659,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 49. Vòng tay nữ Lilium Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - AAA

  17.189.067,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 50. Bông tai nữ Lucens Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  25.081.577,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 51. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.302 crt - AAA

  17.230.105,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 52. Bông tai nữ Mirth Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - AAA

  49.279.576,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 53. Bông tai nữ Mondiney Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.308 crt - AAA

  18.301.043,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 54. Bông tai nữ Notatum Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - AAA

  16.987.559,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 55. Bông tai nữ Oriri Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - AAA

  22.754.606,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Pallium Đá Sapphire Vàng

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  15.308.699,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 57. Vòng đeo ngón tay Parvus Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - AAA

  17.120.011,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 58. Nhẫn Podend Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - AAA

  19.038.870,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 59. Vòng tay nữ Persicum Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.456 crt - AAA

  33.524.272,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Pinkflower Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - AAA

  11.778.056,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 61. Vòng tay nữ Pluit Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  14.499.269,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng