Đang tải...
Tìm thấy 106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Afflatus black-onyx

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  15.213.040,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 2. Dây chuyền nữ Bellator black-onyx

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.534 crt - AAA

  13.861.064,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 3. Bông tai nữ Extralove black-onyx

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.089 crt - AAA

  7.464.019,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 4. Bông tai nữ Brilhando black-onyx

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  20.061.978,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Acus black-onyx

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.282 crt - AAA

  10.694.946,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 6. Dây chuyền nữ Brillent black-onyx

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.639 crt - AAA

  18.342.363,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 7. Bông tai nữ Cjace black-onyx

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  10.887.116,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 8. Bông tai nữ Claritas black-onyx

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.448 crt - AAA

  13.111.916,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 9. Bông tai nữ Csillogo black-onyx

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  22.363.759,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 10. Bông tai nữ Ignis black-onyx

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  13.736.254,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Loistaa black-onyx

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.481 crt - AAA

  11.748.621,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 12. Bông tai nữ Mutaio black-onyx

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  23.647.811,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 13. Bông tai nữ Persici black-onyx

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  19.062.643,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 14. Nhẫn Shinnig black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  17.473.783,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 15. Bông tai nữ Skinner black-onyx

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.608 crt - AAA

  13.597.858,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 16. Nhẫn Vertere black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.273 crt - AAA

  18.192.931,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 17. Nhẫn Adventure black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.706 crt - AAA

  19.205.001,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 18. Bông tai nữ Apex black-onyx

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  7.869.867,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Bolshoy black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.271 crt - AAA

  18.252.081,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A black-onyx

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  15.644.923,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 22. Bông tai nữ Brilliantami Set black-onyx

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.762 crt - AAA

  14.701.344,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 23. Dây chuyền nữ Carbunculus black-onyx

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.75 crt - AAA

  14.661.154,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 24. Nhẫn Changing black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.204 crt - AAA

  16.991.521,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Charta black-onyx

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  11.283.059,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 26. Bông tai nữ Craze black-onyx

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  17.260.106,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 27. Bông tai nữ Elation black-onyx

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  11.165.888,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 28. Bông tai nữ Expectance black-onyx

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.196 crt - AAA

  8.576.278,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Experience black-onyx

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  20.131.599,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 30. Bông tai nữ Honear black-onyx

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.352 crt - AAA

  16.886.239,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 31. Nhẫn Honorable black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  17.541.425,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 32. Dây chuyền nữ Ianua black-onyx

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  14.415.213,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 33. Nhẫn Intermittent black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 34. Bông tai nữ Ladybug black-onyx

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  9.775.423,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 35. Bông tai nữ Mondiney black-onyx

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.308 crt - AAA

  14.819.927,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 36. Vòng tay nữ Persicum black-onyx

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  13.996.063,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Pinkflower black-onyx

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  10.079.950,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 38. Vòng tay nữ Pluit black-onyx

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.146 crt - AAA

  12.546.448,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 39. Bông tai nữ Violetlove black-onyx

  Bông tai nữ Violetlove

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.712 crt - AAA

  12.846.163,00 ₫
  6.155.631  - 100.414.615  6.155.631 ₫ - 100.414.615 ₫
 40. Bông tai nữ Ricordi black-onyx

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - AAA

  29.708.063,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 41. Bông tai nữ Songy black-onyx

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  15.551.812,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 42. Nhẫn Steadiness black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.454 crt - AAA

  19.986.978,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 43. Bông tai nữ Tuana black-onyx

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAA

  19.587.359,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 44. Nhẫn Twoperson black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Twoperson

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.498 crt - AAA

  15.722.187,00 ₫
  7.987.886  - 114.622.096  7.987.886 ₫ - 114.622.096 ₫
 45. Bông tai nữ Uppermost black-onyx

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.178 crt - AAA

  9.209.671,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 46. Bông tai nữ Versetto black-onyx

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.036 crt - AAA

  22.422.345,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 47. Vòng tay nữ Alphal black-onyx

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  11.257.869,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 48. Vòng tay nữ Arctero black-onyx

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.366 crt - AAA

  10.050.798,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 49. Bông tai nữ Brillahg black-onyx

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.572 crt - AAA

  19.147.265,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 50. Nhẫn Diverse black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.214 crt - AAA

  13.763.990,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 51. Nhẫn Intersection black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  13.151.255,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 52. Nhẫn Longway black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  14.437.287,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 53. Bông tai nữ Marfikent black-onyx

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  29.018.917,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 54. Nhẫn Nowlove black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.726 crt - AAA

  18.983.115,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 55. Bông tai nữ Pepo black-onyx

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  23.417.434,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 56. Vòng tay nữ Schijland black-onyx

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  13.794.556,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 57. Bông tai nữ Shinyi black-onyx

  Bông tai nữ Shinyi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.792 crt - AAA

  49.840.798,00 ₫
  15.135.776  - 393.295.299  15.135.776 ₫ - 393.295.299 ₫
 58. Vòng tay Siriusse black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Siriusse

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.198 crt - AAA

  64.499.693,00 ₫
  22.641.402  - 124.499.409  22.641.402 ₫ - 124.499.409 ₫
 59. Nhẫn Singlenesslove black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  13.052.200,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 60. Vòng đeo lòng bàn tay Forget black-onyx

  Vòng đeo lòng bàn tay Forget

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  25.613.650,00 ₫
  11.446.926  - 64.214.411  11.446.926 ₫ - 64.214.411 ₫
 61. Vòng tay Awaride black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  86.016.666,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫

You’ve viewed 60 of 106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng