Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  9.358.540,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 3. Bông tai nữ Withelder Đá Swarovski

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.344 crt - AAAAA

  7.155.531,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 4. Dây chuyền nữ Morus Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  6.265.724,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 5. Dây chuyền nữ Citrum Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  9.543.915,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 6. Vòng tay nữ Lapillus Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.898 crt - AAAAA

  42.562.439,00 ₫
  16.895.014  - 169.852.402  16.895.014 ₫ - 169.852.402 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Parvus Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  9.676.651,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 8. Nhẫn Singlenesslove Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 9. Bông tai nữ Expectance Đá Swarovski

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.196 crt - AAAAA

  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 10. Bông tai nữ Afflatus Đá Swarovski

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.41 crt - AAAAA

  13.458.332,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 11. Bông tai nữ Apex Đá Swarovski

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 12. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.75 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 13. Dây chuyền nữ Rosula Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.066 crt - AAAAA

  8.527.317,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 14. Nhẫn Cobswan Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  18.611.797,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 15. Bông tai nữ Cjace Đá Swarovski

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.412 crt - AAAAA

  8.453.166,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 16. Nhẫn Ramantical Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.089 crt - AAAAA

  9.676.651,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 17. Dây chuyền nữ Sijaj Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Sijaj

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.704 crt - AAAAA

  10.751.835,00 ₫
  6.155.631  - 160.131.313  6.155.631 ₫ - 160.131.313 ₫
 18. Nhẫn Coccic Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - AAAAA

  17.388.312,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Decus Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.083 crt - AAAAA

  21.741.688,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 21. Vòng tay nữ Dignified Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.123 crt - AAAAA

  9.528.350,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 22. Bông tai nữ Extralove Đá Swarovski

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.089 crt - AAAAA

  6.784.778,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Incomparable Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.516 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 24. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.302 crt - AAAAA

  14.088.612,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 25. Nhẫn Diverse Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 26. Bông tai nữ Atraente Đá Swarovski

  Bông tai nữ Atraente

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.412 crt - AAAAA

  11.233.814,00 ₫
  6.431.573  - 81.664.706  6.431.573 ₫ - 81.664.706 ₫
 27. Bông tai nữ Anguis Đá Swarovski

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.184 crt - AAAAA

  9.305.898,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 28. Bông tai nữ Cucumis Đá Swarovski

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 29. Bông tai nữ Claritas Đá Swarovski

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 30. Bông tai nữ Fragaria Đá Swarovski

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.292 crt - AAAAA

  13.606.633,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 31. Bông tai nữ Brilhando Đá Swarovski

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.312 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Acus Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.282 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 33. Bông tai nữ Blenken Đá Swarovski

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 34. Dây chuyền nữ Brillent Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.639 crt - AAAAA

  15.200.870,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 35. Bông tai nữ Csillogo Đá Swarovski

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.472 crt - AAAAA

  12.939.277,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 36. Bông tai nữ Geminos Đá Swarovski

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.492 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 37. Bông tai nữ Ignis Đá Swarovski

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 38. Nhẫn Iunctura Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  14.273.987,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 39. Nhẫn Lacus Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.396 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 40. Bông tai nữ Ljus Đá Swarovski

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.715 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.481 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 42. Bông tai nữ Mutaio Đá Swarovski

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.146 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 43. Bông tai nữ Persici Đá Swarovski

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.933 crt - AAAAA

  11.307.964,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 44. Nhẫn Rocky Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.283 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 45. Nhẫn Shinnig Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 46. Bông tai nữ Skinner Đá Swarovski

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 47. Nhẫn Uniquella Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 48. Nhẫn Unmatched Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.359 crt - AAAAA

  14.014.461,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 49. Nhẫn Ventus Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  12.012.394,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 50. Nhẫn Vertere Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.273 crt - AAAAA

  15.645.774,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 51. Nhẫn Adventure Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.706 crt - AAAAA

  15.497.472,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 52. Dây chuyền nữ Bellator Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.534 crt - AAAAA

  10.974.286,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 53. Nhẫn Bolshoy Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.271 crt - AAAAA

  17.091.710,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 54. Vòng tay Botri Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.519 crt - AAAAA

  57.503.783,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Swarovski

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.962 crt - AAAAA

  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Swarovski

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.562 crt - AAAAA

  10.418.157,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 57. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Swarovski

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.762 crt - AAAAA

  10.937.212,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 58. Nhẫn Changing Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  15.831.150,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 59. Bông tai nữ Craze Đá Swarovski

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.828 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 60. Bông tai nữ Elation Đá Swarovski

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAAAA

  17.329.727,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng