Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.307.283,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  17.609.064,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  18.893.116,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.307.948,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  12.505.411,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.164.078,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Nhẫn Intermittent Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.086.644,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.264.222,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay nữ Schijland Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  13.709.650,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 10. Vòng tay Awaride Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  81.771.403,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 11. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  46.124.777,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  22.201.591,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 13. Dây chuyền nữ Splendente Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  17.791.045,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 14. Vòng tay Streamin Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  53.355.027,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  21.391.312,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 16. Vòng tay nữ Zarici Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.187.496,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 17. Vòng Cổ Driblet Đá Thạch Anh Khói

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  112.436.918,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 18. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  16.941.426,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  19.778.961,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 20. Bông tai nữ Persici - A Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  12.570.220,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 21. Bông tai nữ Persici - B Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.276.900,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng