Đang tải...
Tìm thấy 1007 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Minne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.32 crt - AAAAA

  29.437.784,00 ₫
  16.179.545  - 362.800.162  16.179.545 ₫ - 362.800.162 ₫
 2. Khuy măng sét Scrafty

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.048 crt - AAAAA

  32.477.958,00 ₫
  13.883.707  - 190.357.585  13.883.707 ₫ - 190.357.585 ₫
 3. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.008 crt - AAAAA

  28.918.730,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 4. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.02 crt - AAAAA

  18.797.174,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 5. Khuy măng sét Champetre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.664 crt - AAAAA

  16.238.978,00 ₫
  8.057.508  - 127.074.863  8.057.508 ₫ - 127.074.863 ₫
 6. Khuy măng sét Myles

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.092 crt - AAAAA

  32.848.711,00 ₫
  16.298.978  - 231.395.123  16.298.978 ₫ - 231.395.123 ₫
 7. Khuy măng sét Invoice

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  27.843.546,00 ₫
  13.390.408  - 165.013.367  13.390.408 ₫ - 165.013.367 ₫
 8. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  43.934.224,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.384 crt - AAAAA

  30.512.968,00 ₫
  14.674.175  - 221.786.681  14.674.175 ₫ - 221.786.681 ₫
 11. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  28.844.579,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 12. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.34 crt - AAAAA

  35.332.756,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 13. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAAAA

  62.434.797,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫
 14. Khuy măng sét Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  4.32 crt - AAAAA

  42.710.740,00 ₫
  26.082.895  - 451.356.350  26.082.895 ₫ - 451.356.350 ₫
 15. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.472 crt - AAAAA

  21.503.670,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 16. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.18 crt - AAAAA

  42.302.911,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 17. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.54 crt - AAAAA

  32.033.055,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 18. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.4 crt - AAAAA

  32.515.034,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAAAA

  27.695.245,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 21. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.296 crt - AAAAA

  36.778.692,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 22. Khuy măng sét Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  57.540.859,00 ₫
  17.569.728  - 335.036.147  17.569.728 ₫ - 335.036.147 ₫
 23. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  28.547.977,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 24. Khuy măng sét Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2.24 crt - AAAAA

  32.403.807,00 ₫
  18.551.798  - 409.215.035  18.551.798 ₫ - 409.215.035 ₫
 25. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.4 crt - AAAAA

  27.139.115,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.016 crt - AAAAA

  35.258.605,00 ₫
  20.186.224  - 323.333.366  20.186.224 ₫ - 323.333.366 ₫
 28. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.56 crt - AAAAA

  37.075.295,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 29. Khuy măng sét Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  9.96 crt - AAAAA

  50.162.875,00 ₫
  26.804.589  - 10.378.436.881  26.804.589 ₫ - 10.378.436.881 ₫
 30. Khuy măng sét Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.424 crt - AAAAA

  39.188.587,00 ₫
  22.436.214  - 355.342.651  22.436.214 ₫ - 355.342.651 ₫
 31. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAAAA

  27.213.266,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 32. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.08 crt - AAAAA

  22.764.231,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 33. Khuy măng sét Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.228 crt - AAAAA

  28.844.579,00 ₫
  16.514.072  - 193.102.853  16.514.072 ₫ - 193.102.853 ₫
 34. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.576 crt - AAAAA

  36.704.542,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 35. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.372 crt - AAAAA

  32.737.485,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 36. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAAAA

  46.344.118,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 37. Khuy Măng Sét Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.14 crt - AAAAA

  39.225.662,00 ₫
  19.463.115  - 348.054.951  19.463.115 ₫ - 348.054.951 ₫
 38. Khuy Măng Sét Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  30.883.720,00 ₫
  15.323.983  - 206.249.014  15.323.983 ₫ - 206.249.014 ₫
 39. Khuy Măng Sét Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  45.306.010,00 ₫
  20.059.149  - 312.366.437  20.059.149 ₫ - 312.366.437 ₫
 40. Khuy Măng Sét Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  41.264.803,00 ₫
  19.844.905  - 259.795.933  19.844.905 ₫ - 259.795.933 ₫
 41. Khuy Măng Sét Drefan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.412 crt - AAAAA

  49.050.615,00 ₫
  22.465.930  - 331.427.667  22.465.930 ₫ - 331.427.667 ₫
 42. Khuy Măng Sét Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  5.36 crt - AAAAA

  41.746.782,00 ₫
  18.483.308  - 2.433.865.819  18.483.308 ₫ - 2.433.865.819 ₫
 43. Khuy Măng Sét Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAAAA

  27.732.320,00 ₫
  15.242.191  - 213.961.241  15.242.191 ₫ - 213.961.241 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAAAA

  42.710.740,00 ₫
  19.562.171  - 333.055.024  19.562.171 ₫ - 333.055.024 ₫
 46. Khuy Măng Sét Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAAAA

  34.665.400,00 ₫
  15.348.040  - 277.937.355  15.348.040 ₫ - 277.937.355 ₫
 47. Khuy Măng Sét Farlow

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  34.813.701,00 ₫
  16.476.713  - 224.107.421  16.476.713 ₫ - 224.107.421 ₫
 48. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.56 crt - AAAAA

  38.706.607,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 49. Khuy Măng Sét Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  29.771.462,00 ₫
  14.317.573  - 223.428.182  14.317.573 ₫ - 223.428.182 ₫
 50. Khuy Măng Sét Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAAAA

  31.439.850,00 ₫
  15.599.925  - 268.300.613  15.599.925 ₫ - 268.300.613 ₫
 51. Khuy Măng Sét Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.504 crt - AAAAA

  43.600.547,00 ₫
  17.307.087  - 311.432.484  17.307.087 ₫ - 311.432.484 ₫
 52. Khuy Măng Sét Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  34.109.271,00 ₫
  16.143.319  - 218.829.148  16.143.319 ₫ - 218.829.148 ₫
 53. Khuy Măng Sét Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.624 crt - AAAAA

  36.741.617,00 ₫
  17.389.162  - 286.880.709  17.389.162 ₫ - 286.880.709 ₫
 54. Khuy Măng Sét Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.816 crt - AAAAA

  47.530.528,00 ₫
  18.141.423  - 372.196.341  18.141.423 ₫ - 372.196.341 ₫
 55. Khuy Măng Sét Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  38.410.005,00 ₫
  17.592.369  - 249.338.434  17.592.369 ₫ - 249.338.434 ₫
 56. Khuy Măng Sét Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  35.221.531,00 ₫
  16.131.999  - 214.895.206  16.131.999 ₫ - 214.895.206 ₫
 57. Khuy Măng Sét Silvius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAAAA

  46.418.270,00 ₫
  18.425.572  - 373.186.907  18.425.572 ₫ - 373.186.907 ₫
 58. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  37.520.198,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 59. Khuy Măng Sét Tinuyan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.768 crt - AAAAA

  35.629.359,00 ₫
  16.318.790  - 298.173.112  16.318.790 ₫ - 298.173.112 ₫
 60. Khuy Măng Sét Tomlin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  36.407.940,00 ₫
  16.675.392  - 261.423.287  16.675.392 ₫ - 261.423.287 ₫
 61. Khuy Măng Sét Delbert

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.504 crt - AAAAA

  62.212.345,00 ₫
  23.745.170  - 417.988.576  23.745.170 ₫ - 417.988.576 ₫
 62. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  30.957.871,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 63. Khuy Măng Sét Giordani

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  39.930.092,00 ₫
  30.480.987  - 248.305.420  30.480.987 ₫ - 248.305.420 ₫
 64. Khuy Măng Sét Harding

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  47.752.980,00 ₫
  36.452.657  - 286.526.940  36.452.657 ₫ - 286.526.940 ₫

You’ve viewed 60 of 1007 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng