Đang tải...
Tìm thấy 929 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Elouan Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Elouan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAAAA

  21.498.526,00 ₫
  10.667.207  - 154.715.744  10.667.207 ₫ - 154.715.744 ₫
 2. Khuy măng sét Stairs Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.238 crt - AAAAA

  17.212.987,00 ₫
  9.197.779  - 109.524.411  9.197.779 ₫ - 109.524.411 ₫
 3. Khuy măng sét Maat Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Maat

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  26.138.241,00 ₫
  14.366.056  - 152.458.204  14.366.056 ₫ - 152.458.204 ₫
 4. Khuy măng sét Sigilyph Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  6.58 crt - AAAAA

  32.407.169,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 5. Khuy măng sét Rickeyas Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Rickeyas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.284 crt - AAAAA

  24.756.952,00 ₫
  10.583.124  - 156.635.328  10.583.124 ₫ - 156.635.328 ₫
 6. Khuy măng sét Shaymin Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Shaymin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.57 crt - AAAAA

  31.025.880,00 ₫
  13.262.971  - 224.888.696  13.262.971 ₫ - 224.888.696 ₫
 7. Khuy măng sét Velsa Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Velsa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  28.157.048,00 ₫
  13.541.175  - 191.323.014  13.541.175 ₫ - 191.323.014 ₫
 8. Khuy măng sét Latias Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Latias

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  18.629.694,00 ₫
  10.665.855  - 143.968.776  10.665.855 ₫ - 143.968.776 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Ludo Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  19.869.313,00 ₫
  9.555.471  - 127.814.535  9.555.471 ₫ - 127.814.535 ₫
 11. Khuy măng sét Xoana Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  22.631.891,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 12. Khuy măng sét Myles Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.092 crt - AAAAA

  28.015.378,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 13. Khuy măng sét Expos Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Expos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  23.765.257,00 ₫
  11.429.093  - 176.831.512  11.429.093 ₫ - 176.831.512 ₫
 14. Khuy măng sét Poliwhirl Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Poliwhirl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  46.113.807,00 ₫
  17.600.690  - 331.439.108  17.600.690 ₫ - 331.439.108 ₫
 15. Khuy măng sét Regice Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Regice

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  33.328.028,00 ₫
  14.247.096  - 208.328.903  14.247.096 ₫ - 208.328.903 ₫
 16. Khuy măng sét Seadra Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Seadra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.132.132,00 ₫
  13.308.392  - 208.085.577  13.308.392 ₫ - 208.085.577 ₫
 17. Khuy măng sét Daxton Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  35.488.506,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 18. Khuy măng sét Laktena Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAAAA

  28.298.719,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Ahnjong Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  21.888.120,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 21. Khuy măng sét Hitmontop Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Hitmontop

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  18.842.200,00 ₫
  10.068.351  - 113.228.397  10.068.351 ₫ - 113.228.397 ₫
 22. Khuy măng sét Naila Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Naila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  22.561.055,00 ₫
  12.055.526  - 146.577.785  12.055.526 ₫ - 146.577.785 ₫
 23. Khuy măng sét Tetra Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Tetra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  25.819.481,00 ₫
  13.796.669  - 169.775.009  13.796.669 ₫ - 169.775.009 ₫
 24. Khuy măng sét Arrokuda Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Arrokuda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 147.929.608  10.139.998 ₫ - 147.929.608 ₫
 25. Khuy măng sét Oratoire Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Oratoire

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  36.338.531,00 ₫
  15.534.028  - 246.004.119  15.534.028 ₫ - 246.004.119 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Inspiring Whisper Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAAAA

  52.134.812,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 28. Khuy măng sét Werne Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 29. Khuy măng sét Lourens Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Lourens

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.765.543  - 111.552.143  9.765.543 ₫ - 111.552.143 ₫
 30. Khuy măng sét Debraille Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Debraille

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  30.707.120,00 ₫
  13.126.708  - 185.645.371  13.126.708 ₫ - 185.645.371 ₫
 31. Khuy măng sét Primerio Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 32. Khuy măng sét Izza Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  23.906.927,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 33. Khuy măng sét Dorete Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  17.921.341,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 34. Khuy măng sét Tahlia Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 35. Khuy măng sét Fox Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  8.64 crt - AAAAA

  55.109.897,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 36. Khuy măng sét Orbeetle Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Orbeetle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  28.157.048,00 ₫
  13.541.175  - 183.590.606  13.541.175 ₫ - 183.590.606 ₫
 37. Khuy măng sét Palimosa Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Palimosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  18.877.618,00 ₫
  9.366.757  - 126.354.570  9.366.757 ₫ - 126.354.570 ₫
 38. Khuy măng sét Carafonage Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAAAA

  25.359.052,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 39. Khuy măng sét Considerare Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  15.64 crt - AAAAA

  57.695.386,00 ₫
  28.627.482  - 447.276.526  28.627.482 ₫ - 447.276.526 ₫
 40. Khuy măng sét Gorina Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Gorina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  18.877.618,00 ₫
  9.078.549  - 128.463.408  9.078.549 ₫ - 128.463.408 ₫
 41. Khuy măng sét Fair&Noble Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.008 crt - AAAAA

  24.686.116,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 42. Khuy măng sét Frosmoth Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Frosmoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.394 crt - AAAAA

  40.163.639,00 ₫
  19.315.338  - 438.503.221  19.315.338 ₫ - 438.503.221 ₫
 43. Khuy măng sét Gorgon Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Gorgon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  22.773.562,00 ₫
  10.952.171  - 157.094.946  10.952.171 ₫ - 157.094.946 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Vileplume Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Vileplume

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  22.383.968,00 ₫
  10.764.809  - 139.399.630  10.764.809 ₫ - 139.399.630 ₫
 46. Khuy măng sét Papissa Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Papissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  21.179.766,00 ₫
  10.509.044  - 143.076.574  10.509.044 ₫ - 143.076.574 ₫
 47. Khuy măng sét Loudred Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Loudred

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  37.259.390,00 ₫
  15.927.678  - 266.741.030  15.927.678 ₫ - 266.741.030 ₫
 48. Khuy măng sét Cancanierie Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Cancanierie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAAAA

  30.211.273,00 ₫
  12.914.742  - 221.414.519  12.914.742 ₫ - 221.414.519 ₫
 49. Khuy măng sét Poulti Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Poulti

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.84 crt - AAAAA

  26.669.506,00 ₫
  11.400.705  - 224.064.086  11.400.705 ₫ - 224.064.086 ₫
 50. Khuy Măng Sét Euston Đá Swarovski

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  24.225.687,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 51. Khuy măng sét Moby Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Moby

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  24.934.040,00 ₫
  12.942.860  - 170.869.988  12.942.860 ₫ - 170.869.988 ₫
 52. Khuy măng sét Arnaud Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Arnaud

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.544 crt - AAAAA

  42.890.800,00 ₫
  22.263.926  - 293.358.356  22.263.926 ₫ - 293.358.356 ₫
 53. Khuy măng sét Bidzina Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Bidzina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAAAA

  22.950.651,00 ₫
  11.913.315  - 181.143.816  11.913.315 ₫ - 181.143.816 ₫
 54. Khuy măng sét Bozho Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Bozho

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  28.334.136,00 ₫
  15.140.378  - 174.763.225  15.140.378 ₫ - 174.763.225 ₫
 55. Khuy măng sét Danel Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Danel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  22.313.133,00 ₫
  11.923.048  - 138.994.083  11.923.048 ₫ - 138.994.083 ₫
 56. Khuy măng sét Youthful Mind Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  36.551.037,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 57. Khuy măng sét Berhanu Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Berhanu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  23.694.421,00 ₫
  12.661.141  - 203.894.937  12.661.141 ₫ - 203.894.937 ₫
 58. Khuy măng sét Nefertiti Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.4 crt - AAAAA

  22.773.562,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 59. Khuy Măng Sét Elston Đá Swarovski

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAAAA

  35.807.266,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 60. Khuy Măng Sét Giffard Đá Swarovski

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  26.031.988,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 61. Khuy măng sét Humberto Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAAAA

  35.665.594,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 62. Khuy măng sét Exciting Journey Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  9.96 crt - AAAAA

  42.076.193,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 63. Khuy măng sét Apollo Đá Swarovski

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.472 crt - AAAAA

  18.771.365,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 64. Khuy Măng Sét Brendis Đá Swarovski

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  26.279.912,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫

You’ve viewed 60 of 929 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng