Đang tải...
Tìm thấy 918 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Fair&Noble Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.008 crt - AAAAA

  24.686.116,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 2. Khuy măng sét Myles Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.092 crt - AAAAA

  28.015.378,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 3. Khuy măng sét Lasalle Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  21.781.867,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 4. Khuy măng sét Inspiring Whisper Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAAAA

  52.134.812,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 5. Khuy Măng Sét Elston Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAAAA

  35.807.266,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 6. Khuy Măng Sét Amarus Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Amarus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.616 crt - AAAAA

  22.561.055,00 ₫
  11.711.082  - 163.097.019  11.711.082 ₫ - 163.097.019 ₫
 7. Khuy măng sét Smart&Classy Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  4.32 crt - AAAAA

  35.842.683,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 8. Khuy măng sét Oriental Attraction Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAAAA

  23.481.916,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Radburt Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.3 crt - AAAAA

  26.775.759,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 11. Khuy măng sét Urban Line Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  35.205.165,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 12. Khuy măng sét Mysterious Vibe Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.54 crt - AAAAA

  26.917.430,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 13. Khuy măng sét Youthful Mind Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.24 crt - AAAAA

  47.318.009,00 ₫
  18.060.309  - 281.881.409  18.060.309 ₫ - 281.881.409 ₫
 14. Khuy măng sét Stylish Humour Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.4 crt - AAAAA

  27.661.201,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 15. Khuy măng sét Simply Wise Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAAAA

  23.729.839,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 16. Khuy măng sét Alexander Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.296 crt - AAAAA

  31.344.638,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 17. Khuy măng sét Smooth Life Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  47.849.274,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 18. Khuy măng sét Contemporary Tale Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  24.154.851,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Sultan's Power Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  3.34 crt - AAAAA

  29.857.096,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 21. Khuy măng sét Jazzy Mood Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.24 crt - AAAAA

  27.342.441,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 22. Khuy măng sét Fearless Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.4 crt - AAAAA

  23.269.409,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 23. Khuy măng sét Absolute Confidence Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.016 crt - AAAAA

  29.715.425,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 24. Khuy măng sét Hidden Charisma Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.56 crt - AAAAA

  31.202.968,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 25. Khuy măng sét Exciting Journey Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  9.96 crt - AAAAA

  42.076.193,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Adventurous Spirit Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.424 crt - AAAAA

  33.398.863,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 28. Khuy măng sét Apollo Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  3.472 crt - AAAAA

  18.771.365,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 29. Khuy măng sét Splendid Logic Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.08 crt - AAAAA

  19.267.212,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 30. Khuy măng sét Romantic Knight Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.228 crt - AAAAA

  24.402.775,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 31. Khuy măng sét VIP Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.576 crt - AAAAA

  30.813.374,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 32. Khuy Măng Sét Aleser Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.372 crt - AAAAA

  27.838.289,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 33. Khuy Măng Sét Andreis Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAAAA

  38.817.768,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 34. Khuy Măng Sét Atanas Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.14 crt - AAAAA

  33.469.699,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 35. Khuy Măng Sét Brendis Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.24 crt - AAAAA

  26.279.912,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 36. Khuy Măng Sét Damarcus Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  38.215.667,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 37. Khuy Măng Sét Didacus Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.192 crt - AAAAA

  34.603.064,00 ₫
  16.641.168  - 220.603.424  16.641.168 ₫ - 220.603.424 ₫
 38. Khuy Măng Sét Drefan Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.412 crt - AAAAA

  41.119.916,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 39. Khuy Măng Sét Earvin Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  5.36 crt - AAAAA

  34.921.824,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 40. Khuy Măng Sét Efisio Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAAAA

  23.481.916,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 41. Khuy Măng Sét Emidio Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.384 crt - AAAAA

  25.819.481,00 ₫
  12.417.002  - 192.810.014  12.417.002 ₫ - 192.810.014 ₫
 42. Khuy Măng Sét Eoforwic Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAAAA

  29.715.425,00 ₫
  13.156.447  - 246.044.666  13.156.447 ₫ - 246.044.666 ₫
 43. Khuy Măng Sét Farlow Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farlow

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  29.680.008,00 ₫
  14.047.026  - 192.309.842  14.047.026 ₫ - 192.309.842 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Gadiel Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.56 crt - AAAAA

  32.371.751,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 46. Khuy Măng Sét Hwitloc Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  25.146.546,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 47. Khuy Măng Sét Jacolbie Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 48. Khuy Măng Sét Jurang Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.504 crt - AAAAA

  36.657.289,00 ₫
  14.550.985  - 268.917.457  14.550.985 ₫ - 268.917.457 ₫
 49. Khuy Măng Sét Kelven Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.192 crt - AAAAA

  28.688.313,00 ₫
  13.577.675  - 186.740.347  13.577.675 ₫ - 186.740.347 ₫
 50. Khuy Măng Sét Kennard Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.624 crt - AAAAA

  31.450.892,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 51. Khuy Măng Sét Leonato Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.816 crt - AAAAA

  40.340.728,00 ₫
  15.397.224  - 326.559.045  15.397.224 ₫ - 326.559.045 ₫
 52. Khuy Măng Sét Martinus Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.24 crt - AAAAA

  32.123.827,00 ₫
  14.713.203  - 212.032.891  14.713.203 ₫ - 212.032.891 ₫
 53. Khuy Măng Sét Meldrick Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  29.502.920,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 54. Khuy Măng Sét Silvius Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Silvius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAAAA

  39.384.450,00 ₫
  15.633.522  - 328.113.634  15.633.522 ₫ - 328.113.634 ₫
 55. Khuy Măng Sét Tilian Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  31.380.057,00 ₫
  13.893.460  - 193.769.811  13.893.460 ₫ - 193.769.811 ₫
 56. Khuy Măng Sét Tinuyan Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tinuyan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.768 crt - AAAAA

  30.388.362,00 ₫
  13.918.333  - 263.956.280  13.918.333 ₫ - 263.956.280 ₫
 57. Khuy Măng Sét Tomlin Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tomlin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  30.848.791,00 ₫
  14.129.217  - 227.227.342  14.129.217 ₫ - 227.227.342 ₫
 58. Khuy Măng Sét Delbert Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Delbert

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.504 crt - AAAAA

  52.170.229,00 ₫
  19.912.301  - 357.731.999  19.912.301 ₫ - 357.731.999 ₫
 59. Khuy Măng Sét Giffard Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  26.031.988,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 60. Khuy Măng Sét Giordani Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giordani

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  33.434.281,00 ₫
  25.522.352  - 210.234.968  25.522.352 ₫ - 210.234.968 ₫
 61. Khuy Măng Sét Harding Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harding

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  39.880.298,00 ₫
  30.442.976  - 240.867.205  30.442.976 ₫ - 240.867.205 ₫
 62. Khuy Măng Sét Ravinger Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.312 crt - AAAAA

  27.271.606,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 63. Khuy Măng Sét Akhilan Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akhilan

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.492 crt - AAAAA

  32.796.763,00 ₫
  16.273.203  - 243.733.055  16.273.203 ₫ - 243.733.055 ₫
 64. Khuy Măng Sét Adicus Đá Swarovski Xanh Lá

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adicus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.216 crt - AAAAA

  32.903.017,00 ₫
  16.325.924  - 213.682.113  16.325.924 ₫ - 213.682.113 ₫

You’ve viewed 60 of 918 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng