Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  29.684.291,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  29.547.593,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  46.653.172,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 4. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  45.041.670,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 5. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  42.888.474,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 6. Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  34.262.099,00 ₫
  9.373.540  - 2.991.438.650  9.373.540 ₫ - 2.991.438.650 ₫
 7. Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  38.475.948,00 ₫
  11.470.699  - 3.309.819.212  11.470.699 ₫ - 3.309.819.212 ₫
 8. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  24.599.033,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  43.754.224,00 ₫
  12.998.145  - 3.335.771.919  12.998.145 ₫ - 3.335.771.919 ₫
 11. Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.442 crt - AAA

  32.793.805,00 ₫
  10.143.347  - 3.098.277.765  10.143.347 ₫ - 3.098.277.765 ₫
 12. Nhẫn nữ Enpli

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  26.759.022,00 ₫
  9.760.708  - 1.847.326.145  9.760.708 ₫ - 1.847.326.145 ₫
 13. Nhẫn nữ Hehwe

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  35.572.470,00 ₫
  12.693.335  - 1.894.038.189  12.693.335 ₫ - 1.894.038.189 ₫
 14. Nhẫn nữ Himawari

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  24.861.390,00 ₫
  8.639.958  - 1.838.481.849  8.639.958 ₫ - 1.838.481.849 ₫
 15. Nhẫn nữ Memeald

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  35.294.266,00 ₫
  9.846.179  - 3.284.347.639  9.846.179 ₫ - 3.284.347.639 ₫
 16. Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  30.122.119,00 ₫
  11.332.021  - 1.865.311.909  11.332.021 ₫ - 1.865.311.909 ₫
 17. Nhẫn nữ Selifig

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.872 crt - AAA

  41.820.649,00 ₫
  12.086.263  - 3.336.677.577  12.086.263 ₫ - 3.336.677.577 ₫
 18. Nhẫn nữ Ters

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.856 crt - AAA

  34.460.212,00 ₫
  9.373.540  - 3.293.390.049  9.373.540 ₫ - 3.293.390.049 ₫
 19. Nhẫn nữ Murste

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  27.000.435,00 ₫
  9.006.749  - 2.912.703.170  9.006.749 ₫ - 2.912.703.170 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng