Đang tải...
Tìm thấy 377 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Marrifest Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  15.642.442,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 2. Nhẫn Mima Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  16.280.231,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 3. Nhẫn Nodeles Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  16.464.078,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 4. Nhẫn Onen Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  15.914.158,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 5. Nhẫn Osedr Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AA

  42.222.460,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 6. Nhẫn Owulle Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.328 crt - AAA

  17.982.442,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 7. Nhẫn Oxpen Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - AAA

  14.695.087,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 8. Nhẫn Pavina Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.286 crt - AAA

  13.289.465,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Psiathoa Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  17.596.633,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 11. Nhẫn Rigean Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  22.274.470,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Rigea Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.794 crt - AA

  20.310.546,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 13. Nhẫn Rigeaus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  14.101.097,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 14. Nhẫn Rigeo Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  14.678.054,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 15. Nhẫn Samingi Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  11.986.312,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 16. Nhẫn Snep Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.83 crt - AA

  17.391.428,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 17. Nhẫn Soldin Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.224 crt - AAA

  19.900.675,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  22.335.031,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.256 crt - AAA

  13.097.506,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.842 crt - AA

  17.383.045,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  18.605.090,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  15.202.020,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.112 crt - AAA

  13.531.712,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  14.573.423,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  10.834.291,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.508 crt - AAA

  16.317.812,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.352 crt - AAA

  13.551.447,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Moissanite

  0.404 crt - AAA

  18.485.319,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.168 crt - AAA

  13.749.896,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn nam Jefferson Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  19.764.951,00 ₫
  9.453.273  - 113.241.916  9.453.273 ₫ - 113.241.916 ₫
 32. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  10.330.063,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 33. Nhẫn Verde Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  19.083.635,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 34. Nhẫn Jacenty Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  15.541.868,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.11 crt - AAA

  9.461.383,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 36. Nhẫn Cowle Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAA

  11.858.429,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Ashwin Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Ashwin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  16.723.898,00 ₫
  7.036.220  - 83.582.996  7.036.220 ₫ - 83.582.996 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  9.232.115,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 39. Nhẫn Masdevalia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  17.735.870,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  10.725.063,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 41. Nhẫn Venice Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.28 crt - AAA

  14.357.403,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 42. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  11.872.759,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  15.754.373,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 45. Nhẫn Mindy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 46. Nhẫn Gaby Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  14.021.071,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.5 crt - AA

  12.787.670,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 48. Nhẫn nam Beamard Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  17.525.256,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 49. Nhẫn Barma Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  12.525.958,00 ₫
  6.691.506  - 208.045.020  6.691.506 ₫ - 208.045.020 ₫
 50. Nhẫn nam Pineiro Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  18.377.174,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 51. Nhẫn nam Ty Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.11 crt - AAA

  23.699.287,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 52. Nhẫn Azul Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  20.665.535,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Egidia Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.36 crt - AA

  15.158.221,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 54. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  21.168.681,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.44 crt - AA

  17.107.005,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 56. Nhẫn Eldora Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.27 crt - AAA

  14.511.240,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 57. Nhẫn Julee Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  11.463.429,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 58. Nhẫn Gautvin Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  16.384.861,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Misery Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.62 crt - AA

  23.678.198,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.35 crt - AA

  11.176.842,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 61. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.045 crt - AAA

  12.311.559,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Kathleent Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.16 crt - AAA

  14.934.360,00 ₫
  7.747.547  - 93.870.344  7.747.547 ₫ - 93.870.344 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.76 crt - AA

  27.815.308,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫

You’ve viewed 60 of 377 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng