Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Osedr Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  19.295.601,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 2. Nhẫn Rigea Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  16.498.414,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 3. Nhẫn Snep Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  13.579.296,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 4. Nhẫn Swangy Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  13.570.913,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 5. Nhẫn Urengan Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.558 crt - AAA

  12.383.476,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  16.757.424,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  12.487.024,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  9.455.706,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  8.986.895,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Idly Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  9.632.794,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Clom Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Clom

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.442 crt - AAA

  18.488.564,00 ₫
  8.781.419  - 2.950.021.714  8.781.419 ₫ - 2.950.021.714 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Nina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  15.724.904,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  10.164.060,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  12.607.879,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Amery Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  16.544.106,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 17. Nhẫn Sonnett Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.747.725,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 18. Nhẫn Elodie Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  12.285.604,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  15.942.818,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 20. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.350.762,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 21. Nhẫn Ellura Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  13.023.698,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  14.105.694,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Aizaya Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  12.556.778,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Anamir Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  20.926.435,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  9.997.244,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Ellish Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  13.289.465,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  15.682.726,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Ivey Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  25.811.910,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Duct Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.953.749,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  12.078.506,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 32. Nhẫn Emilly Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  17.634.484,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Misery Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Hồng

  0.62 crt - AAA

  18.324.993,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Maranda Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  13.705.827,00 ₫
  7.280.359  - 273.419.019  7.280.359 ₫ - 273.419.019 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Bucha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  11.041.120,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 36. Nhẫn Rondek B Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.209.750,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 37. Nhẫn Aigurande Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  13.396.529,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 38. Nhẫn Pretty Morning Set Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.35 crt - AAA

  62.715.503,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Monny Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Monny

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  10.411.982,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Aleckon Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  11.990.096,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Kilby Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  13.209.979,00 ₫
  7.007.832  - 270.580.194  7.007.832 ₫ - 270.580.194 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Abbacy Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.44 crt - AAA

  12.501.625,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Assieve Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.76 crt - AAA

  14.703.199,00 ₫
  7.650.216  - 1.073.871.922  7.650.216 ₫ - 1.073.871.922 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Chaco Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Chaco

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.25 crt - AAA

  13.953.749,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Daister Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.5 crt - AAA

  14.601.542,00 ₫
  7.728.081  - 1.062.138.132  7.728.081 ₫ - 1.062.138.132 ₫
 47. Nhẫn Cgani Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  18.579.675,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Cigo Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Cigo

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  22.559.162,00 ₫
  8.327.207  - 2.159.315.422  8.327.207 ₫ - 2.159.315.422 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Lyth Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Lyth

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  12.663.031,00 ₫
  6.365.447  - 1.351.103.072  6.365.447 ₫ - 1.351.103.072 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Coqu Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Coqu

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  14.153.548,00 ₫
  7.097.052  - 1.357.659.398  7.097.052 ₫ - 1.357.659.398 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Ducchn Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Ducchn

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  22.806.004,00 ₫
  9.893.967  - 1.446.217.101  9.893.967 ₫ - 1.446.217.101 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Fatond Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Fatond

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  22.233.103,00 ₫
  8.059.006  - 2.848.364.881  8.059.006 ₫ - 2.848.364.881 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Lupe Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Lupe

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  20.777.734,00 ₫
  9.860.171  - 3.150.077.486  9.860.171 ₫ - 3.150.077.486 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Migea Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Migea

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.214 crt - AAA

  23.295.633,00 ₫
  10.295.457  - 485.492.465  10.295.457 ₫ - 485.492.465 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Nelen Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Nelen

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  15.096.848,00 ₫
  7.183.028  - 1.729.801.804  7.183.028 ₫ - 1.729.801.804 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Nene Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Nene

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  23.942.343,00 ₫
  10.122.424  - 1.001.887.534  10.122.424 ₫ - 1.001.887.534 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Nocha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Nocha

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  24.293.276,00 ₫
  11.141.696  - 890.686.854  11.141.696 ₫ - 890.686.854 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Regange Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Regange

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  17.830.496,00 ₫
  8.759.790  - 1.269.493.725  8.759.790 ₫ - 1.269.493.725 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Rigotlas Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  21.571.251,00 ₫
  9.576.289  - 1.312.373.441  9.576.289 ₫ - 1.312.373.441 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Caol Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Caol

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  20.412.202,00 ₫
  9.296.462  - 1.280.429.947  9.296.462 ₫ - 1.280.429.947 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Puccod Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Puccod

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  16.675.503,00 ₫
  8.289.357  - 1.250.730.475  8.289.357 ₫ - 1.250.730.475 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Seto Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Seto

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  16.427.579,00 ₫
  8.156.878  - 1.249.311.063  8.156.878 ₫ - 1.249.311.063 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Ecgemd Đá Topaz Hồng

  Nhẫn đính hôn Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  25.005.416,00 ₫
  11.037.336  - 3.170.206.081  11.037.336 ₫ - 3.170.206.081 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng