Đang tải...
Tìm thấy 344 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  11.270.888,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Nhẫn nữ Vitaly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.11 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 3. Nhẫn nữ Oleysa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  11.752.868,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 4. Nhẫn Cosete Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.76 crt - AAAAA

  17.462.463,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 7. Nhẫn Emilly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAAAA

  18.352.270,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  9.083.446,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 9. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.195 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 10. Nhẫn nữ Expai Women Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.128 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 11. Nhẫn Julee Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 12. Nhẫn Hrundl Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 13. Nhẫn nữ Cadieux Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.44 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 14. Nhẫn nữ Juicy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 15. Nhẫn Semasia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  17.277.086,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 16. Nhẫn Ekaterina Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.568 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 17. Nhẫn Cgani Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAAAA

  18.945.475,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 18. Nhẫn Monalisa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Begonia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  21.985.650,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 21. Nhẫn nữ Burnt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  19.019.626,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 22. Nhẫn nữ Chaco Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  14.718.891,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 23. Nhẫn nữ Marilyn Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.76 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 24. Nhẫn nữ Edoarda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  9.899.102,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 26. Nhẫn nữ Maranda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  14.459.364,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 27. Nhẫn Roosevelt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 28. Nhẫn hứa nữ Nodeles Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn hứa nữ Nodeles

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  16.053.601,00 ₫
  8.823.353  - 296.418.399  8.823.353 ₫ - 296.418.399 ₫
 29. Nhẫn Amelie Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  15.868.226,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 30. Nhẫn nữ Idly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.44 crt - AAAAA

  9.936.178,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 31. Nhẫn Emmy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 32. Nhẫn Lexina Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.035 crt - AAAAA

  10.047.403,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 34. Nhẫn Holz Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.565 crt - AAAAA

  8.675.619,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 35. Nhẫn nữ Tasenka Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.35 crt - AAAAA

  9.157.596,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.05 crt - AAAAA

  8.935.145,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 37. Nhẫn Jaume Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 38. Nhẫn Angelina Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  11.901.169,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 40. Nhẫn Violinda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 41. Nhẫn nữ Ehtel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 42. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Swarovski Xanh Lam

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.445 crt - AAAAA

  17.425.388,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 43. Nhẫn Draven Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  16.795.107,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 44. Nhẫn Hansika Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  11.085.513,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 45. Nhẫn Aslaug Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.078 crt - AAAAA

  12.494.373,00 ₫
  7.153.267  - 81.098.667  7.153.267 ₫ - 81.098.667 ₫
 46. Nhẫn Masdevalia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  15.423.322,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 47. Nhẫn nữ Modesta Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.44 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 48. Nhẫn Tova Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.036 crt - AAAAA

  14.459.364,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 49. Nhẫn Katharyn Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 50. Nhẫn Sonnett Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  20.873.390,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 51. Nhẫn Paras Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.092 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 52. Nhẫn Gaby Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  22.430.553,00 ₫
  11.643.340  - 138.721.037  11.643.340 ₫ - 138.721.037 ₫
 53. Nhẫn Lily Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  14.718.891,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 54. Nhẫn Alda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.073 crt - AAAAA

  15.756.999,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 55. Nhẫn nữ Machi Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.146 crt - AAAAA

  21.429.521,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 56. Nhẫn Eliana Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  14.125.686,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 57. Nhẫn nữ Egidia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.36 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 58. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Swarovski Xanh Lam

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  11.233.814,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 59. Nhẫn Verde Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  16.869.259,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 60. Nhẫn Aralyn Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.23 crt - AAAAA

  16.683.882,00 ₫
  8.023.546  - 115.810.766  8.023.546 ₫ - 115.810.766 ₫
 61. Nhẫn Cregan Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  13.124.654,00 ₫
  7.714.491  - 93.876.910  7.714.491 ₫ - 93.876.910 ₫

You’ve viewed 60 of 344 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng