Đang tải...
Tìm thấy 338 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  11.836.923,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  20.886.975,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  10.215.516,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 4. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Moissanite

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.445 crt - VS

  19.236.700,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 5. Nhẫn Mindy Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  14.426.252,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 6. Nhẫn nữ Lyth Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  17.294.916,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 7. Nhẫn nữ Oleysa Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  18.545.288,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 8. Nhẫn Tanazia Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  11.486.831,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 9. Nhẫn Tamriel Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.63 crt - VS

  16.487.468,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 10. Nhẫn nữ Vitaly Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  9.776.273,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 11. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Moissanite

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  18.208.213,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 12. Nhẫn nữ Clom Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.442 crt - VS

  33.973.987,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 13. Nhẫn Lannie Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.43 crt - VS

  23.581.867,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 14. Nhẫn nữ Dulles Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Dulles

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.412 crt - VS

  14.826.719,00 ₫
  7.386.756  - 100.414.610  7.386.756 ₫ - 100.414.610 ₫
 15. Nhẫn Bikyu Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  10.823.155,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 16. Nhẫn Javier Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.164 crt - VS

  13.177.577,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 17. Nhẫn Eldora Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  15.896.810,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 18. Nhẫn Paras Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.092 crt - VS

  17.776.047,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  10.220.609,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 21. Nhẫn Kinkade Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.195 crt - VS

  10.394.949,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 22. Nhẫn Liquidum Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  12.853.522,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 23. Nhẫn Venice Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  16.075.395,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  9.133.257,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 25. Nhẫn nữ Regange Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  20.634.239,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 26. Nhẫn nữ Cadieux Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.788.527,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 27. Nhẫn Angelina Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  12.184.186,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 28. Nhẫn Jaume Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  21.067.824,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 29. Nhẫn Hrundl Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.29 crt - VS

  12.571.920,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 30. Nhẫn Violinda Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  14.543.420,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 31. Nhẫn nữ Guerino Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.45 crt - VS

  14.058.045,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 32. Nhẫn nữ Expai Women Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  11.112.965,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 33. Nhẫn nữ Roxanne Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  19.997.168,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 34. Nhẫn nữ Cigo Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.58 crt - VS

  41.385.368,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 35. Nhẫn nữ Seto Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  19.165.661,00 ₫
  8.895.240  - 1.311.602.267  8.895.240 ₫ - 1.311.602.267 ₫
 36. Nhẫn nữ Onearm Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Onearm

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  20.864.898,00 ₫
  8.823.353  - 1.438.762.042  8.823.353 ₫ - 1.438.762.042 ₫
 37. Nhẫn hứa nữ Samingi Đá Moissanite

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.172.765,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 38. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Moissanite

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  15.513.038,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 39. Nhẫn Karlek Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Karlek

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Hồng Ngọc

  0.472 crt - VS

  24.925.917,00 ₫
  10.143.347  - 147.933.257  10.143.347 ₫ - 147.933.257 ₫
 40. Nhẫn Dossleyn Women Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  12.678.051,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 41. Nhẫn Roosevelt Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  29.179.105,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 42. Nhẫn nữ Idly Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.973.904,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 43. Nhẫn nữ Marilyn Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  21.035.276,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 44. Nhẫn Katharyn Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  11.383.247,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 45. Nhẫn Amelie Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  16.519.166,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 46. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Moissanite

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  14.516.817,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 47. Nhẫn Gaby Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.116 crt - VS

  14.318.987,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 48. Nhẫn Verde Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.174 crt - VS

  17.576.802,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 49. Nhẫn Clematis Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.776 crt - VS

  18.873.305,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 50. Nhẫn nữ Edoarda Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  12.519.278,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 51. Nhẫn nữ Egidia Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  13.001.257,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 52. Nhẫn nữ Tasenka Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  11.846.262,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 53. Nhẫn Izarra Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  19.610.849,00 ₫
  8.925.240  - 138.961.603  8.925.240 ₫ - 138.961.603 ₫
 54. Nhẫn Julee Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 55. Nhẫn Pintius Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  12.144.281,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 56. Nhẫn Zoe Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.146 crt - VS

  14.015.592,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 57. Nhẫn Cara Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Cara

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  14.490.779,00 ₫
  7.979.962  - 95.051.434  7.979.962 ₫ - 95.051.434 ₫
 58. Nhẫn Mia Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Mia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  17.000.295,00 ₫
  8.236.942  - 116.206.995  8.236.942 ₫ - 116.206.995 ₫
 59. Nhẫn Lily Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  14.945.305,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Moissanite

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.680.698,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 61. Nhẫn nữ Nina Đá Moissanite

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  22.855.927,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫

You’ve viewed 60 of 338 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng