Đang tải...
Tìm thấy 344 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  17.462.463,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Nhẫn Ellura Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAAAA

  13.087.578,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 4. Nhẫn Katharyn Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 5. Nhẫn Gerwin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.088 crt - AAAAA

  13.161.729,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 6. Nhẫn Masha Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.048 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 7. Nhẫn nữ Cadieux Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 8. Nhẫn Julee Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 9. Nhẫn Jaume Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 10. Nhẫn Liquidum Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  12.457.298,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 11. Nhẫn Bikyu Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  10.455.233,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 12. Nhẫn Shashi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  6.601.383  - 68.957.219  6.601.383 ₫ - 68.957.219 ₫
 13. Nhẫn Roosevelt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 14. Nhẫn nữ Juicy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 15. Nhẫn nữ Netanel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  11.678.718,00 ₫
  6.686.289  - 76.626.994  6.686.289 ₫ - 76.626.994 ₫
 16. Nhẫn Angell Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  17.351.238,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 17. Nhẫn Emmy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 18. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  11.270.888,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Masdevalia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  15.423.322,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 21. Nhẫn Amelie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  15.868.226,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 22. Nhẫn nữ Oleysa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  11.752.868,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 23. Nhẫn Cowle Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 24. Nhẫn Holz Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.565 crt - AAAAA

  8.675.619,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 25. Nhẫn nữ Vitaly Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 26. Nhẫn Lannie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.43 crt - AAAAA

  12.346.072,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  9.083.446,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 28. Nhẫn Clematis Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.776 crt - AAAAA

  15.052.569,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 29. Nhẫn Gautvin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  12.012.394,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 30. Nhẫn nữ Burnt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  19.019.626,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 31. Nhẫn Manjari Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 32. Nhẫn Verde Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  16.869.259,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 33. Nhẫn nữ Jayendra Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  11.864.093,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 34. Nhẫn Dylis Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 35. Nhẫn Joye Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.081 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 36. Nhẫn Isedoria Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  17.165.861,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 37. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 38. Nhẫn Monalisa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.3 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - AAAAA

  16.016.527,00 ₫
  8.313.922  - 94.301.438  8.313.922 ₫ - 94.301.438 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  9.899.102,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 41. Nhẫn Carnssier Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.005 crt - AAAAA

  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 42. Nhẫn Haycraft Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Haycraft

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.157 crt - AAAAA

  14.199.838,00 ₫
  7.804.491  - 93.409.932  7.804.491 ₫ - 93.409.932 ₫
 43. Nhẫn Hrundl Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 44. Nhẫn nữ Ehtel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 45. Nhẫn Ekaterina Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.568 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 46. Nhẫn nữ Roxanne Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  16.572.656,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 47. Nhẫn nữ Marilyn Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 48. Nhẫn Taniguchi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  15.608.698,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 49. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.195 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 50. Nhẫn nữ Tasenka Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.35 crt - AAAAA

  9.157.596,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 51. Nhẫn Fridolin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  12.605.599,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 52. Nhẫn Aglio Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.01 crt - AAAAA

  8.453.166,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 53. Nhẫn Melba Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Melba

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  12.160.695,00 ₫
  6.962.230  - 79.584.521  6.962.230 ₫ - 79.584.521 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.05 crt - AAAAA

  8.935.145,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 55. Nhẫn Gaby Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  22.430.553,00 ₫
  11.643.340  - 138.721.037  11.643.340 ₫ - 138.721.037 ₫
 56. Nhẫn Lexina Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.035 crt - AAAAA

  10.047.403,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 57. Nhẫn Naolin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  14.273.987,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 58. Nhẫn Semasia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  17.277.086,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 59. Nhẫn nữ Expai Women Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.128 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 60. Nhẫn nữ Machi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.146 crt - AAAAA

  21.429.521,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 61. Nhẫn nữ Edoarda Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫

You’ve viewed 60 of 344 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng