Đang tải...
Tìm thấy 344 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  9.083.446,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  11.270.888,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 3. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.76 crt - AAAAA

  17.462.463,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Nhẫn Amelie Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  15.868.226,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 6. Nhẫn Violinda Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 7. Nhẫn nữ Oleysa Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  11.752.868,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 8. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Swarovski

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAAAA

  17.425.388,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 9. Nhẫn Roosevelt Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 10. Nhẫn Angelina Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  11.901.169,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 11. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Swarovski

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  11.233.814,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 12. Nhẫn Masha Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 13. Nhẫn Venice Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 14. Nhẫn nữ Guerino Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.05 crt - AAAAA

  8.935.145,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 16. Nhẫn Julee Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  11.530.416,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 17. Nhẫn Kinkade Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 18. Nhẫn Emmy Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Lyth Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 21. Nhẫn Liquidum Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  12.457.298,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 22. Nhẫn Lexina Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.035 crt - AAAAA

  10.047.403,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 23. Nhẫn Sanviben Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 81.211.874  6.558.930 ₫ - 81.211.874 ₫
 24. Nhẫn nữ Simone Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 25. Nhẫn Magaret Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 26. Nhẫn Hrundl Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 27. Nhẫn nữ Expai Women Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 28. Nhẫn Hosley Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  12.049.470,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 29. Nhẫn Bikyu Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  10.455.233,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 30. Nhẫn Jenesila Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.245 crt - AAAAA

  14.088.612,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 31. Nhẫn Cosete Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 32. Nhẫn nữ Danitacsa Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.155 crt - AAAAA

  10.751.835,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 33. Nhẫn Redfern Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  18.389.346,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 34. Nhẫn nữ Egidia Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 35. Nhẫn nữ Idly Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  9.936.178,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 36. Nhẫn Verde Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  16.869.259,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 37. Nhẫn Katharyn Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  10.788.911,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 38. Nhẫn Tamriel Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.63 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 39. Nhẫn Sharalyn Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  12.494.373,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 40. Nhẫn Monalisa Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 41. Nhẫn nữ Vitaly Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 42. Nhẫn nữ Bourget Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.292 crt - AAAAA

  14.236.913,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 43. Nhẫn nữ Marilyn Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.76 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 44. Nhẫn Aigurande Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.58 crt - AAAAA

  13.458.332,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 45. Nhẫn nữ Juicy Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 46. Nhẫn Masones Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Masones

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.252 crt - AAAAA

  20.131.884,00 ₫
  10.757.495  - 142.598.375  10.757.495 ₫ - 142.598.375 ₫
 47. Nhẫn nữ Modesta Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 48. Nhẫn Gugma Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.236 crt - AAAAA

  14.311.063,00 ₫
  8.193.357  - 106.980.621  8.193.357 ₫ - 106.980.621 ₫
 49. Nhẫn nữ Aryan Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  10.381.081,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 50. Nhẫn Susanna Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  16.090.677,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 51. Nhẫn nữ Jayendra Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  11.864.093,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 52. Nhẫn nữ Misery Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  19.724.056,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 53. Nhẫn Sarenurah Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  10.010.329,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 54. Nhẫn Holz Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.565 crt - AAAAA

  8.675.619,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 55. Nhẫn nữ Regange Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.688 crt - AAAAA

  17.351.238,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 56. Nhẫn nữ Cadieux Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 57. Nhẫn Istorkia Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  14.755.967,00 ₫
  8.110.149  - 96.565.575  8.110.149 ₫ - 96.565.575 ₫
 58. Nhẫn nữ Coqu Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.942 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 59. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Swarovski

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 60. Nhẫn Dossly Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  11.307.964,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 61. Nhẫn Toinette Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  11.678.718,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫

You’ve viewed 60 of 344 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng