Đang tải...
Tìm thấy 118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  22.621.077,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 2. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  20.787.469,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 3. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  17.633.944,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 4. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  14.552.607,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 5. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  14.517.188,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 6. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  12.004.967,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 7. Vintage Nhẫn Đôi Joanna Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  18.785.153,00 ₫
  9.023.124  - 218.467.554  9.023.124 ₫ - 218.467.554 ₫
 8. Design Solitaire Nhẫn Đôi Misery Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.62 crt - AAA

  19.433.485,00 ₫
  8.944.989  - 182.725.440  8.944.989 ₫ - 182.725.440 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Burke Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Burke

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  13.314.340,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  8.745.460,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  8.190.943,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 13. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  10.162.167,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 14. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  10.645.307,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 15. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  11.615.643,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 16. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.02 crt - AAA

  19.860.661,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 17. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  11.535.345,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  11.084.378,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 19. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  10.822.395,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 20. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  10.245.169,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 21. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  16.967.767,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 22. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  9.419.477,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 23. Enamel Nhẫn Đôi Gaby Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  14.128.947,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 24. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  11.403.137,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  20.807.745,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 27. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  17.970.547,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 28. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  18.926.823,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Grace 0.16crt Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.012.191,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Adima 0.36 Crt Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  15.759.240,00 ₫
  8.382.902  - 105.103.963  8.382.902 ₫ - 105.103.963 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Fidelia Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Fidelia

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  13.785.583,00 ₫
  5.778.487  - 82.312.286  5.778.487 ₫ - 82.312.286 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  15.511.587,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 33. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  13.797.480,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 34. Trái tim Nhẫn Đôi Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.538 crt - AAA

  15.743.017,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 35. Halo Nhẫn Đôi Machi Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Machi

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  28.589.090,00 ₫
  9.568.719  - 228.633.238  9.568.719 ₫ - 228.633.238 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Ersilia Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ersilia

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  10.658.014,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Loredana Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  10.245.169,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Astrid Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.445 crt - AAA

  13.098.318,00 ₫
  5.740.095  - 120.163.232  5.740.095 ₫ - 120.163.232 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Anisah Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  24.310.310,00 ₫
  10.338.986  - 274.000.300  10.338.986 ₫ - 274.000.300 ₫
 40. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  13.421.944,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 41. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Eliseo Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.65 crt - AAA

  12.369.688,00 ₫
  6.315.700  - 112.282.129  6.315.700 ₫ - 112.282.129 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Fridolin Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  14.455.816,00 ₫
  6.739.631  - 76.053.365  6.739.631 ₫ - 76.053.365 ₫
 44. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Jaume Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  22.002.753,00 ₫
  8.671.110  - 168.652.998  8.671.110 ₫ - 168.652.998 ₫
 45. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Semasia Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  1.06 crt - AAA

  23.383.231,00 ₫
  8.115.243  - 174.384.718  8.115.243 ₫ - 174.384.718 ₫
 46. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Seneca Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  1.77 crt - AAA

  21.289.533,00 ₫
  8.482.937  - 264.253.677  8.482.937 ₫ - 264.253.677 ₫
 47. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Soterios Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.66 crt - AAA

  22.785.997,00 ₫
  6.683.395  - 112.511.934  6.683.395 ₫ - 112.511.934 ₫
 48. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Spencre Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  24.119.163,00 ₫
  11.544.538  - 354.528.189  11.544.538 ₫ - 354.528.189 ₫
 49. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Terantia Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.416 crt - AAA

  13.360.572,00 ₫
  6.474.134  - 83.015.237  6.474.134 ₫ - 83.015.237 ₫
 50. Ký tự & Chữ cái Nhẫn Đôi Urwine Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.09 crt - AAA

  15.583.504,00 ₫
  7.482.321  - 266.457.148  7.482.321 ₫ - 266.457.148 ₫
 51. Vintage Nhẫn Đôi Anamir Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Anamir

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  21.764.563,00 ₫
  11.887.089  - 419.104.610  11.887.089 ₫ - 419.104.610 ₫
 52. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  15.542.138,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 53. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.518 crt - AAA

  23.064.473,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 54. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAA

  22.423.981,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 55. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  1.008 crt - AAA

  17.945.403,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 56. Open Nhẫn Đôi Ekaterina Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  16.189.929,00 ₫
  5.919.887  - 135.993.038  5.919.887 ₫ - 135.993.038 ₫
 57. Halo Nhẫn Đôi Ellish Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAA

  15.127.940,00 ₫
  6.140.504  - 202.962.181  6.140.504 ₫ - 202.962.181 ₫
 58. Open Nhẫn Đôi Ellura Vàng Hồng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 139.223.891  6.269.198 ₫ - 139.223.891 ₫
 59. Open Nhẫn Đôi Elodie Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.982 crt - AAA

  15.719.227,00 ₫
  5.885.821  - 276.812.082  5.885.821 ₫ - 276.812.082 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  17.034.547,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 61. Halo Nhẫn Đôi Ivey 585 Vàng Trắng với Rhodium Đen Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ivey

  585 Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.456 crt - AAA

  29.272.569,00 ₫
  12.131.228  - 363.490.752  12.131.228 ₫ - 363.490.752 ₫
 62. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  15.143.350,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 63. Side-Stone Nhẫn Đôi Rixos Vàng Trắng 585 Đá Tourmaline Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rixos

  Vàng Trắng 585 & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  12.186.651,00 ₫
  6.150.778  - 264.780.892  6.150.778 ₫ - 264.780.892 ₫

You’ve viewed 60 of 118 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng