Đang tải...
Tìm thấy 118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  9.970.422,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  11.638.810,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  21.703.480,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 4. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.62 crt - AAA

  22.715.835,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 5. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  15.457.567,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 6. Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.985.225,00 ₫
  6.537.704  - 272.206.250  6.537.704 ₫ - 272.206.250 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  9.315.804,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  13.123.239,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  11.996.262,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 11. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.836.923,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 12. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.02 crt - AAA

  23.125.926,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 13. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  13.224.559,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 14. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  12.218.714,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  12.567.109,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  19.127.738,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 17. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  10.638.910,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  16.458.599,00 ₫
  9.457.879  - 99.508.957  9.457.879 ₫ - 99.508.957 ₫
 19. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  12.937.862,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 20. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  20.214.808,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 21. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  20.665.372,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 22. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  21.814.707,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  12.639.844,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  18.350.571,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  13.646.820,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  17.980.102,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 28. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  15.926.244,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  16.576.052,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 30. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  28.655.805,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  12.343.242,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.836.923,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  15.424.737,00 ₫
  6.614.968  - 961.396.384  6.614.968 ₫ - 961.396.384 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  29.327.689,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 35. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.876.716,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  13.523.142,00 ₫
  7.290.531  - 192.763.234  7.290.531 ₫ - 192.763.234 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  14.063.421,00 ₫
  7.764.868  - 90.806.167  7.764.868 ₫ - 90.806.167 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  21.492.065,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  22.652.154,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  22.622.155,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  15.189.831,00 ₫
  7.720.717  - 254.107.280  7.720.717 ₫ - 254.107.280 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  32.147.958,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  14.869.738,00 ₫
  7.505.624  - 192.395.307  7.505.624 ₫ - 192.395.307 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.09 crt - AAA

  17.870.008,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 46. Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  25.028.087,00 ₫
  14.012.480  - 455.587.455  14.012.480 ₫ - 455.587.455 ₫
 47. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  17.769.253,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  25.794.781,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  26.545.060,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 50. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  17.161.048,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  15.323.415,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 52. Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  17.588.405,00 ₫
  7.043.739  - 1.650.473.305  7.043.739 ₫ - 1.650.473.305 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  16.101.997,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  17.632.555,00 ₫
  6.775.439  - 2.828.335.647  6.775.439 ₫ - 2.828.335.647 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.890.470,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 56. Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  33.126.632,00 ₫
  14.026.348  - 2.936.052.114  14.026.348 ₫ - 2.936.052.114 ₫
 57. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  17.446.331,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 58. Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.878.046,00 ₫
  7.052.796  - 284.998.641  7.052.796 ₫ - 284.998.641 ₫
 59. Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  21.072.351,00 ₫
  9.699.576  - 1.156.466.214  9.699.576 ₫ - 1.156.466.214 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.744.233,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 61. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.8 crt - AAA

  37.511.141,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 62. Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  16.026.432,00 ₫
  8.497.317  - 295.342.933  8.497.317 ₫ - 295.342.933 ₫
 63. Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  26.467.232,00 ₫
  10.305.800  - 1.333.465.377  10.305.800 ₫ - 1.333.465.377 ₫

You’ve viewed 60 of 118 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng